Hasta Sosyal İşlevsellik Formu

SİÖ şizofreni hastalığı bulunan kişilerin sosyal işlevselliklerindeki gereksinim ve bozulmanın değerlendirilebilmesi için geliştirilen güvenilir bir ölçüm aracıdır. SİÖ aynı zamanda klinisyen ve araştırmacıların aile ya da diğer psikososyal girişimler konusunda kullanılabilir.

Altı bölümden oluşur:

  1. Çekilme
  2. Kişilerarası iletişim
  3. Bağımsızlık-performans
  4. Bağımsızlık-yetkinlik
  5. Hobiler
  6. Öncül sosyal etkinlikler
  7. İş

Ölçek, hastanın kendisi, bir akrabası ya da hergün birlikte olduğu bir kişi tarafından gizliliğin sağlanması ve yanıtların yönlendirilmemesi amacıyla tercihan ayrı bir ortamda doldurulmalıdır. Soruların anlaşılmasını ve yanlış anlaşılabilen maddelerin açıklanmasını sağlamak amacı ile ölçeği bilen bir kişi ölçeğin hasta yakını ve hasta formlarının doldurulması sırasında orada bulunmalıdır.

İlk özet sayfası ölçeğin puanlarının girilmesi ve puanlama anahtarının arkasındaki tablo.1’i kullanarak değerlendirmek için ham puanlara dönüştürülmesi için kullanılır. Bu sayfada aynı zamanda sorun alanlarının bar grafik şeklinde daha çabuk belirlenebildiği kişinin sosyal işlevsellik profilinin elde edilir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217