0216 633 0 633 Randevu Al

Psikiyatri Nedir? Psikiyatri Hastalıkları Tedavileri

Tanı Yöntemleri için tıklayın

Psikiyatri nedir, psikiyatri ruhsal bozuklukların ve hastalıkların tanılanması ardından tedavi planlaması yapılması ve tedavi edilmesidir.

Psikiyatri nedir bir tıp dalıdır. Psikiyatri nedir düşünce, davranış ve duygu bozukluklarının tanılanması ve tedavisi için geliştirilmiş bir daldır. Psikiyatri nedir, psikiyatri iki başlık altında incelenir. Biri erişkin psikiyatrisi diğeri ise çocuk-ergen psikiyatrisidir.

Psikiyatrik ve psikolojik hastalıkların temel alanı psikiyatridir. Psikiyatri yaş grubuna göre kendi içerisinde uzmanlık alanlarına ayrılmaktadır.

Erişkin psikiyatri 18 yaş üstünü kapsarken çocuk-ergen psikiyatri 18 yaş altını kapsamaktır.

Erişkin psikiyatrinin teşhis ve tedavi ettiği hastalıklar:

Depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, şizofreni, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, kaygı bozuklukları, manik-depresif bozukluk, psikoz, sosyal fobi, diğer fobiler, obsesif kompülsif bozukluk (OKB), uyku ve uyku bozuklukları, bağımlılık şeklindedir.

Çocuk-ergen psikiyatrinin teşhis ve tedavi ettiği hastalıklar ise:

Otizm, disleksi, akran zorbalığı, down sendromu, okul olgunluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, tik bozukluğu, öğrenme güçlüğü, kaygı bozukluğu, çocukluk depresyonu, yeme bozukluğu, bipolar bozukluk, karşı gelme bozukluğu, bağımlılıklar şeklindedir.

Psikiyatri Hastalıkları Nasıl Teşhis Ve Tedavi Edilir?

Psikiyatri nedir psikiyatrik hastalıkların tanısının konulması fiziksel hastalıkların tanılanmasına göre daha zordur. Psikiyatri nedir psikiyatrik hastalıklarda davranış ve duygusal bozukluklar görülür. 

Psikiyatri hastalıklarının tanısının konulabilmesi için bireyin davranış ve duygusal bozukluklarının bir süre izlenmesi gerekir. Teşhis aşaması görüşme, teşhis mülakatları ve psikometrik testlerden oluşmaktadır. 

Görüşmede hasta şikayetlerini sözlü olan hekimle paylaşır. Hastalıkların tanısının konulmasında birincil önemi taşımaktadır. Teşhis mülakatları standart sorulardan oluşan testler yardımıyla hastalıkların teşhisi yapılır. 

Psikiyatrik hastalıkların teşhisinde kullanılan psikometrik testler ise hastaların hekimin sorduğu sorulara cevap vermesi ya da dijital ortamda yapılan işlemler sonucu hastalık teşhisini koymada yardımcı işlemlerdir.

Tanı konulduktan sonra tedavi planlaması yapılması gereklidir. Tedavinin amacı ise bireyi her anlamda sağlıklı biri haline getirmektir. Dünya sağlık örgütünün sağlık için kullandığı tanım ’sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.’  Bu tanıma uygun olarak hastaya verilecek ilaçlar, bazı yöntemler (EKT, TMU gibi) ve psikoterapiler sayesinde hastalıklar tedavi edilebilir. 

Tedaviler hastalığın derecesine göre değişkenlik gösterebilir. Bazı hastalar ayaktan tedavi edilirken bazı hastalarda yatarak tedavi gerekir.

Tedavilerin nasıl yapılacağına dair kararı uzman hekim verebilir. Uzman hekim kişinin yatarak tedavi olmasını öneriyorsa bu yönde tedavi edilmesi gerekmektedir. Ayaktan tedavilerde ise kişiyi uzman belirli aralıklarla görür ve tedavi protokolünü uygular.
 

Tedavi Yöntemleri için tıklayın
Yayınlama Tarihi:
13 Haziran 2019
Güncelleme Tarihi:
17 Aralık 2021