0216 633 0 633 Randevu Al

Tedavi Olanakları

Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Polikliniği

Bölüm Hakkında

Çocuk ve ergen psikiyatrisi; Çocuk ve ergenlerin doğumundan başlayarak 18-20’li yaşlara kadar gelişimsel süreçlerini, bu gelişimsel süreçlerdeki aksamaları, ruhsal bozuklukları, akademik ve sosyal işlevsellikleri ile ilgilenir. Çocuk ve ergenlerdeki psikiyatrik değerlendirmeler; kapsamlı klinik muayeneler, biyolojik, zihinsel ve ruhsal durumu değerlendiren tetkikler ve gerekli durumlarda diğer tıbbi branşlarla konsültasyonlar aracılığıyla yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonrasında klinik bir yol haritası oluşturulur ve gerekli medikal tedaviler, uygun psikoterapi yöntemleri ve gerekli durumlarda ileri biyolojik yöntemlerle tedavi sunulur. Çocuklara ve ailelerine yaşadıkları ve ileride yaşayabileceği problemlerin çözümüyle ilgili destek ve hizmet vermek veren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği ile bütün sorunlara multidisipliner yaklaşarak çözümler getirmektedir. Teknolojik alt yapı ve uzman kadro ile çocuklarımız tam kapsamlı olarak değerlendirilip sonuç alınmaktadır.

Çocuk ve Ergen Biriminin İlgilendiği Hastalıklar

İMKANLARIMIZ

1. Psikoterapiler: Amaç, eksiklikleri ve kayıpları ortadan kaldırma, duygusal destek sağlama, yaşam olaylarına yönelik uygulanabilir bilgi ve beceri kazandırma, uyumsuz davranışların yerine uyumlu davranışların konmasıdır. Nörobiyofeedback, psikanalitik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, NPGRUP bünyesinde sunulan bazı terapi yöntemleridir.

2. Yataklı Tedaviler: Kişinin kendisinin ve çevresinin güvenliğini riske attığı, hayati tehlikenin olduğu, tedaviye direncin yaşandığı durumlarda yatarak tedavi etkili bir seçenektir.

3. Klinik Farmakogenetik Değerlendirme: Genetik profile göre ilaç belirlenebilmesi ve kullanılan ilaçların kan düzeylerinin monitorizasyonu ile tedavinin başarı şansı artırılır. Kişiye tedavi ile gereksiz veya yan etkisi yüksek olabilecek ilaçlar önceden saptanarak tedavi akılcı biçimde sekillendirilir.

4. Nörobiyofeedback: Kişinin kendi iç süreçleri ile fizyolojik işleyişi arasındaki bağı gösterir. Kişinin parmaklarına ya da saçlı deriye takılan sensör/elektrod aracılığıyla vücut ısısı, beyin dal- gaları bilgisayara aktarılarak görüntülenir. Normal koşullarda fark edilmeyen, duygu ve düşüncelere bağlı olarak değişebilen beden fonksiyonlarını izlemeyi ve kontrolünü öğrenmeyi sağlar.

5. Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi (TMU): Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda kullanılan yeni bir tedavi yöntemidir. Beynin hastalıklardan etkilendiği düşünülen bölgele- rine kısa aralıklarla uygulanan manyetik alan aracılığıyla, beynin elektriksel aktivitesi düzenlenir. İlaçlara göre daha hızlı ve güçlü tedavi sağlar. Kliniklerimizde ilaç tedavisine dirençli depresyon vakalarında kullanılmaktadır. Elektrokonvulsif tedavinin uygula- namadığı bazı durumlarda (hasta ve ailenin tercihi, anestezi riski), manik ataklarda düşük frekanslarda uygulanmaktadır.

6. Rehacom (Bilgisayarlı eğitim modülleri): zihinsel becerilerin tekrar kazanılması ya da mevcut becerilerin artırıl- ması için kişiye özel dikkat eğitim programı yapılabilir. Planlama, organizasyon, dikkat yönetimi gibi kognitif becerilerin rehabili- tasyonu, bilgisayarlı eğitim modülleri kullanılarak yapılır.

7. Biyofeedback: Vücut ısısı, cilt direnci, solunum sayısı, kas gerginliği ve kalp atım sayısını özel elektrodlar ile ölçerek kişinin bedensel duyumları ve düşünceleri arasındaki ilişkileri görselleştiren bir sistemdir.

8. Klinik Farmakogenetik Laboratuarı: İlaç kullanan hastalarda, ilaç kan düzeylerinin tedavi değerlerinin üstüne çıkmasına ya da ilaç etkileşimleri beyin işlevlerinde bozulmaya yol açabilir. Bunu saptamak için kullanılan ilaçların kan düzeyleri (TDM) ölçülür.

9. Ergoterapi: Hastanemizde; danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmeleri ve sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerinin yaşam kalitesini arttıracağı ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla müzik, resim-el sanatları, spor ve ebru sanatını içeren ergoterapi çalışmaları yürütülmektedir.

10. Dil ve konuşma terapisi: Dil ve konuşma bozuklukları her yönüyle tanılama ve terapi hizmetlerini içermektedir. Uygun terapi ve müdahalenin yapılması hedeflenir. 

Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniği

Yayınlama Tarihi:
19 Eylül 2018
Güncelleme Tarihi:
09 Ağustos 2021