COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Lise eğitimini Kocaeli Körfez Oruç Reis Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrasında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde fizyoterapist olarak çalışmıştır. 2017 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmaya hak kazanmıştır. 2020 yılında “Yutmada Oral Motor Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirliği:Pilot Çalışma” isimli teziyle Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Şu anda İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nde Doktora Programına devam etmektedir. 
Yüksek lisans eğitimi boyunca Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Dil, Konuşma ve Yutma Terapisi ve Yenilikçi Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEDKOM) ve çeşitli kliniklerde staj yapmıştır. Mezuniyet sonrasında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve danışmanlık merkezlerinde Dil ve Konuşma Terapisti olarak çalışmıştır. 2021 Ağustos ayından beri NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde Dil ve Konuşma Terapisti olarak görevini sürdürmektedir.
Pediatrik Basic (Temel) Bobath, TEDİL (Türkçe Erken Dil Gelişim Testi), Okul Öncesi Dönemde Kekemelik Değerlendirme ve Terapisi, DIR Floortime (101) Başlangıç Düzeyi Eğitimi, Beckman Oral Motor Değerlendirme ve Terapi kurslarına katılmıştır.

Eğitim

Lisans-Süleyman Demirel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-2011
Yüksek Lisans (Tezli)-İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi-2020
Doktora-İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi-Devam ediyor

Beceri Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi-Dil ve Konuşma Terapisti
Ribem Riskli Bebek Danışma Merkezi-Fizyoterapist
Binbir Hayat Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi-Fizyoterapist
Çakıroğlu İlkem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi-Fizyoterapist

Beslenme ve Yutma Bozukluğu
Edinilmiş Dil Bozukluğu(Afazi, Travmatik Beyin Hasarı)
Motor Konuşma Bozuklukları
Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar
Akıcılık Bozuklukları(Kekemelik-Hızlı Bozuk Konuşma)
Ses Bozuklukları
Gecikmiş Dil ve Konuşma Bozukluğu
Dudak Damak Yarığına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
İşitme Kaybına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

Yüksek Lisans Tezi: Yutmada Oral Motor Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirliği:Pilot Çalışma”
Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler: Topbaş, S , Birol, N , Berber, H , Polat, B , Kırımtay, B , Yılmaz, A . (2020). COVID-19 Pandemisi Sürecinde Dil ve Konuşma Terapisi Yönetimi: “Şimdi Ne Yapmalıyız?” . Dil Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 1-30 .
Uluslararası Kongrelerde Yayınlanmış Bildiriler: Yılmaz A., Topbaş Ş. Adaptation of Schedule for Oral Motor Assessment to Turkish and Its Validity and Reliability- 14th Panhellenic 1st International Congress on Speech and Language Pathology.


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım