COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Mersin Üniversitesi / Psikoloji / 2007

Okan Üniversitesi / Klinik Psikoloji Yüksek Lisans / 2011

Üsküdar Üniversitesi / Psikoloji Doktora /2017 – ...

Yol Psikolojik Danışmanlık Merkezi / Klinik Psikolog / İzmir

Etkileşim Danışmanlık Merkezi / Klinik Psikolog /İstanbul

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği / Klinik Psikolog / İstanbul

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / Klinik Psikolog / 2012

Alkol Bağımlılığı

Madde Bağımlılığı 

Kumar Bağımlılığı

İnternet / Teknoloji /Oyun Bağımlılığı

Sigara (Nikotin) Bağımlılığı

Seks Bağımlılığı

Porno Bağımlılığı

Alışveriş Bağımlılığı

İlaç Bağımlılığı

Dürtüsellik ve Eşlik Eden Bozukluklar

Bağımlı Yakınlarına Danışmanlık

2016, Değerlisin Sağlıklı Kal Projesi,

Üsküdar Üniversitesi ÜSBAUMER ve Bursa ili Yıldırım Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttükleri projede birinci basamak sağlık çalışanlarına yönelik bağımlılık eğitici eğitimi düzenlenmiştir. (Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ ile birlikte)

2014, C4 Recovery Solutions ile Türkiye’de önleme ve tedavi programı geliştirme projesi – Geliştirici

Uluslararası sivil toplum örgütüyle ortaklaşa yürütülen projede Türkiye’deki bağımlılık önleme ve tedavi programlarının yeniden düzenlenmesi (Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ ile birlikte)

2014, Şahin Gözü Projesi – Üçüncü düzey önlemede ailelere yönelik nüks önleme programı geliştiricisi,

Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen bağımlılık alanında ergen ve ailelerine yönelik birincil, ikincil ve üçüncül düzey önleme projesi. (Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ ile birlikte)

2012, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA) AİLE Eğitimi Tedavi Programı Projesi – Programın geliştiricisi ve uygulayıcısı

Cezaevi, AMATEM, Denetimli Serbestlik merkezlerinde bulunan Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılarının aile ve yakınlarına yönelik eğitim programı (Prof. Dr. Kültegin ÖGEL ile birlikte)

2011-2012, Yetişkin Ardef Projesi – Proje Asistanı

Yetişkin Hükümlülerin tekrar suç işlemeye yönelik risk değerlendirmelerini içeren cezaevi projesi (Prof. Dr. Kültegin ÖGEL ile birlikte)

2010, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı (SAMBA) Tedavi Programı Projesi – Projenin Relaps Önleme ve İletişim Oturumlarının geliştirici ve uygulayıcısı

Cezaevi, AMATEM, Denetimli Serbestlik merkezlerinde bulunan Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılarına yönelik bağımlılığı önleme programı (Prof. Dr. Kültegin ÖGEL ile birlikte)

 

Ögel K., Çelikel H., Başabak A., (2017), Aile Bağımlık Profil İndeksinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği, Klinik Psikiyatri, (20) 4 : 255-262.

Dilbaz N., (2013), Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma Kitabı, Ankara, Bağımlılığı Olan Ergen ve Erişkinlerde Kaymayı Anlama ve Önleme Bölümü

Ögel K., Başabak A. (2012). Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA). Aile Eğitimi Uygulayıcı Kılavuzu. Yeniden Yayınları, İstanbul

Ögel K., Koç C., Aksoy A., Başabak A, Evren C. (2012). Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA). Yeniden Yayınları, İstanbul

Başabak, A. (2011). Antisosyal ve borderline kişilik bozukluklarında ortak bir fenomen olarak dürtüsellik ve öfke. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Ögel, K., Koc, C., Karalar, B., Başabak, A., Aksoy, A., İşmen, M., Yeroham, R.. (2011). Effectiveness of an addiction treatment program called SAMBA: A pilot study. Bulletin of Clinical Psychopharmacology; 21(Suppl. 2): 150-1

Ögel, K., Başabak, A., Koc, C., Aksoy, A., Karadayı, G.(2011). Psychometric properties   of different forms of the Addiction profile index (BAPI). Bulletin of Clinical 
Psychopharmacology;21(Suppl. 2):151

Ögel, K., Başabak, A., Evren, C. (2011). Bağımlılık profil indeks'inin (BAPİ) kadınlarda geçerlilik ve güvenilirliği. 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 
poster sunumu, 08-11 Aralık, Antalya.

Ögel, K., Koç, C., Başabak, A., Aksoy, A., Karadayı, G., Yeroham, R. (2011). Cezaevinde kalan kişilerde şiddetli madde isteğini (craving) belirleyen etkenler. 7.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, poster sunumu, 08-11 Aralık, Antalya.

2011 yılında Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı "Antisosyal ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Dürtüsellik ve Öfke" başlıklı projesiyle bitiren Başabak, 2007 yılında Mersin Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Programı’na devam etmektedir.

Ağırlıklı olarak terapilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Farkındalık Terapisi, Motivasyonel Görüşme yaklaşımlarını uygulamaktadır.

Bağımlılık alanında çalışmaya 2010 yılında Prof. Dr. Kültegin Ögel'in kurucusu olduğu Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği'nde başlamıştır. Bu dönemde Kültegin Ögel'in cezaevleri için geliştirilen ve sonrasında AMATEM’lerde ve denetimli serbestlik programlarında da kullanılan Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Programı'nın (SAMBA) hem geliştiricilerinden hem de uygulayıcılarındandır. Ayrıca SAMBA Aile Eğitim Programı’nı da Kültegin Ögel ile birlikte geliştirmiştir.

Yine 2010-2012 yılları arasında Adalet Bakanlığı bünyesinde yürütülen hükümlülerin tekrar suç işlemeye yönelik risk değerlendirmelerini içeren cezaevi projesinde proje asistanı olarak görev almıştır. Yine Kültegin Ögel'in danışmanlığını yaptığı Unicef ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü “Eğitimevleri için İyileştirici Ortam Uygulama Ölçütleri” projesinde de proje asistanı olarak görev almıştır.

Başabak, 2012 yılından itibaren NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde alkol ve madde kullanım bozuklukları ve davranışsal bağımlılıklar başta olmak üzere dürtüsellik ve eşlik ettiği bozukluklar üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji ile Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans öğrencilerine ders vermektedir.

 


Tüm Görüşler