COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İzmit Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi
Kaygı Bozukluklarında Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi
Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi
EMDR I. Düzey Eğitimi 
Psikodinamik Yaklaşımlı Psikoterapi Eğitimi

Triple-P Olumlu Anne-Babalık Programı

Yabancı Dil: İngilizce

Konya Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi / 2011
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 

Öğrenme bozuklukları 

Otizm spektrum bozuklukları

Zeka gerilikleri

Tik bozuklukları

Anne-babalık becerileri

Ergenlik 

Yayınlar
 
7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
1-   Gokten ES, Duman NS, Soylu N, Uzun ME. (2016) Effects of attention-deficit/hyperactivity disorder on
child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 62: 1-9.
 
2-   Gokten ES, Duman NS. (2016) Factors influencing the development of psychiatric disorders in the
victims of sexual abuse: A study on Turkish children. Children and Youth Services Review, 69: 49-55.
 
3-   Soylu N, Ayaz M, Gokten ES, Alpaslan AH, Donmez YE, Ozcan OO, Ayaz AB, Tufan AE. (2016) Gender differences in sexually abused children and adolescents: A multicenter study in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 25:4, 415-427.
 
4-   Gokten  ES,  Kilicoglu  AG.  (2015)  Case  report:  An  extreme  homicide-suicide  by  a  12-year-old  girl.
Aggression and Violent Behavior, 21: 110-112.
 
5-   Kaymaz N, Uzun ME, Cevizci S, Yıldırım Ş, İlçin M, Topaloglu N, Binnetoglu FK, Tekin M, Gokten ES.
(2015) Attention deficit and hyperactivity disorder and infantile colic. Minerva Pediatrica, 67(5), 391-9.
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1-  Kaymaz N, Gokten ES, Uzun ME, Yıldırım Ş, Tekin M, Topaloglu N, Binnetoglu FK. (2014) Prolonged rooming-in  in  infancy  is  associated  with  generalized  anxiety  disorder  in  the  adolescent  period. International journal of adolescent medicine and health, 11:1-7.
 
7.3. Uluslararası   bilimsel   toplantılarda   sunulan   ve   bildiri   kitabında   (Proceedings)   basılan bildiriler
 
1-   Yıldız S, Gokten ES, Taneli Y, Okan M, Taneli S. Marital Adjustment According to Attachment Styles in Parents of Children and Adolescents with Depression and Anxiety as Compared to Parents of a Control Group. 18th IACAPAP World Congress, April, 2008, İstanbul, Turkey.
 
2-   Soylu N, Ayaz M, Gokten ES, Alpaslan AH, Donmez YE, Ozcan OO, Ayaz AB, Tufan AE. Gender Difference  in  Sexually  Abused  Children  and  Adolescents:  A  multi-centric  study.  18th  National Symposium  of Adolescent Mental Health, November, 2013, Ankara, Turkey.
 
 
3-   Soylu N, Ayaz M, Gokten ES, Alpaslan AH, Donmez YE, Ozcan OO, Ayaz AB, Tufan AE. Factors Affecting PTSD and MDD Development in Sexually Abused Children and Adolescents: A multi-centric study. 18th National Symposium  Of Adolescent Mental Health, November, 2013, Ankara, Turkey.
 
4-   Duman NS, Duman R, Gökten ES, Çevik SG, Balıkçı A, Parmak N, Uzun ME, Kıvanç SA, Duman R. (2015)   Methylphenidate   hydrochloride   and   asymptomatic   ocular   changes.   Bulletin   of   Clinical Psychopharmacology.   25   Suppl   1:   s.86,   Abstract   of   the   7th   International   Congress   on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. April 15-19, 2015, Antalya, Turkey.
 
5-   Gokten ES, Duman NS, Soylu N, Uzun ME. (2016) Effects of attention-deficit and hyperactivity disorder on child maltreatment. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 26 Suppl 1: s.16, Abstract of the 8th International  Congress  on  Psychopharmacology  and  4rd  International  Symposium  on  Child  and Adolescent Psychopharmacology. April 20-24, 2016. Antalya, Turkey (sözel bildiri).
 
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1-   Gökten ES, Taneli  Y. (2014)  Assessment of  Self  Perception  and  Psychiatric  Symptoms  in Obese Children and Adolescents Obezitesi Olan Çocuk ve Ergenlerde Kendilik Algısı ve Psikiyatrik Belirtilerin Değerlendirilmesi. Acta Oncologica Turcica, 19(2): 32-40.
 
2-   Gökten  ES.  (2011)  2009-2011  yılları  arasında  bir  devlet  hastanesinde  çocuk  psikiyatri  polikliniğine
yönlendirilen adli olgular. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(2): 105-116.
 
3-   Duman NS, Gokten ES, Efe A. (2016) The evaluation of children referred for health measure ruling
according to the Child Protection Law. The European Research Journal.
 
4-   Duman NS, Gökten ES, Efe A. (2015) Kanser tanısı sonrası uzun süreli izlem, psikiyatrik sorunlar ve
psikoterapötik yaklaşım: olgu sunumu. Acta Oncologica Turcica, 48(2): 79-82.
 
5-   Gokten ES, Duman NS. (2015) West syndrome and autism: a case report. The European Research
Journal, 1(3): 154-156.
 
7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
1-   Gökten ES. 2009-2011 yılları arasında bir devlet hastanesinde çocuk psikiyatri polikliniğine yönlendirilen
adli olgular. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011, Antalya.
 
2-   Gökten ES, Taneli Y. Obezite Derecesinin Çocuk ve Ergenlerde Benlik Algısı ve Psikiyatrik Komorbidite
Üzerine Etkisi. 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011, Antalya.
 
3-   Gökten ES. Poliklinik Koşullarında Dissosiyatif Bozukluk Tanısını Atlıyor muyuz?. Özet Kitabı, s. 42, 22.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, “Büyümek”, 24-27 Nisan 2012, Bolu.
 
4-   Gökten ES. West Sendromu ve Otizm Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu. Özet Kitabı, s. 81-82, 23. Ulusal
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, “Köprüler ve Sınırlar”, 15-18 Mayıs 2013, Edirne.
 
5-   Kaymaz N, Uzun ME, Cevizci S, Yıldırım Ş, İlçin M, Topaloglu N, Binnetoglu FK, Tekin M, Gökten ES. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 Ek Sayı 1: s.126, Özet Kitabı, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, “Araştırmadan Klinik Uygulamaya Temel Gereksinimler”, 1-4 Nisan 2015, İstanbul.
 
6- Gökten  ES,  Duman  NS.  Cinsel  İstismar  Mağdurlarında  Psikiyatrik  Bozukluk  Gelişmesini  Etkileyen
Faktörler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 22 Ek Sayı 1: s.45-46, Özet Kitabı, 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, “Araştırmadan Klinik Uygulamaya Temel Gereksinimler”, 1-4 Nisan 2015, İstanbul (sözel bildiri).

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Gokten ES, Duman NS, Uckun B, Tufan AE. (2018) Treatment of ADHD for at least three years may prevent long-term complications: a preliminary study on long-term prognosis of children diagnosed with ADHD at a single center in Turkey. Anatolian Journal of Psychiatry.
 2. Gokten ES, Duman NS, Soylu N, Uzun ME. (2016) Effects of attention-deficit/hyperactivity disorder on child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect, 62: 1-9.
 3. Gokten ES, Duman NS. (2016) Factors influencing the development of psychiatric disorders in the victims of sexual abuse: A study on Turkish children. Children and Youth Services Review, 69: 49-55.
 4. Soylu N, Ayaz M, Gokten ES, Alpaslan AH, Donmez YE, Ozcan OO, Ayaz AB, Tufan AE. (2016) Gender differences in sexually abused children and adolescents: A multicenter study in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 25:4, 415-427.
 5. Gokten ES, Kilicoglu AG. (2015) Case report: An extreme homicide-suicide by a 12-year-old girl. Aggression and Violent Behavior, 21: 110-112.
 6. Kaymaz N, Uzun ME, Cevizci S, Yıldırım Ş, İlçin M, Topaloglu N, Binnetoglu FK, Tekin M, Gokten ES. (2015) Attention deficit and hyperactivity disorder and infantile colic. Minerva Pediatrica, 67(5), 391-9.
 7. Kamaz N, Gokten ES, Uzun ME, Yıldırım Ş, Tekin M, Topaloglu N, Binnetoglu FK. (2014) Prolonged rooming-in in infancy is associated with generalized anxiety disorder in the adolescent period. International journal of adolescent medicine and health, 11:1-7.
 8. Duman, N. S., Duman, R., Sarı Gökten, E., & Duman, R. (2017). Lens opacities in children using methylphenidate Hydrochloride. Cutaneous and Ocular Toxicology, 1-8.
 9. Duman, N. S., Gökten, E. S., Duman, R., Duman, R., & Çevik, S. G. (2017) Evaluation of Depression and Anxiety Levels in Mothers of Babies' Following Due to Premature Retinopathy. Archives of Psychiatric Nursing.
 10. Gökten ES. (2018) Efficacy of methylphenidate, atomoxetine and combined therapy in treatment of attention deficit/hyperactivity disorder. Cukurova Med J 2019;44(1):DOI: 10.17826/cumj.408139.
 11. Karacetin, G., Arman, A. R., Fis, N. P., Demirci, E., Ozmen, S., Hesapcıoglu, S. T., ... & Aksu, H. (2018). Prevalence of Childhood Affective disorders in Turkey: An epidemiological study. Journal of Affective Disorders. DOI: 10.1016/j.jad.2018.05.014

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

 1. Gökten ES, Taneli Y. (2014) Assessment of Self Perception and Psychiatric Symptoms in Obese Children and Adolescents Obezitesi Olan Çocuk ve Ergenlerde Kendilik Algısı ve Psikiyatrik Belirtilerin Değerlendirilmesi. Acta Oncologica Turcica, 19(2): 32-40.
 2. Gökten ES. (2011) 2009-2011 yılları arasında bir devlet hastanesinde çocuk psikiyatri polikliniğine yönlendirilen adli olgular. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(2): 105-116.
 3. Duman NS, Gokten ES, Efe A. (2016) The evaluation of children referred for health measure ruling according to the Child Protection Law. The European Research Journal.
 4. Duman NS, Gökten ES, Efe A. (2015) Kanser tanısı sonrası uzun süreli izlem, psikiyatrik sorunlar ve psikoterapötik yaklaşım: olgu sunumu. Acta Oncologica Turcica, 48(2): 79-82.
 5. Gokten ES, Duman NS. (2015) West syndrome and autism: a case report. The European Research Journal, 1(3): 154-156.
 6. Duman NS, Gökten ES, Rana HN. (2017) Hekimlerin erken yaşta evliliklere yönelik farkındalıkları ve tutumları. Klinik Psikiyatri, 20: 203-208.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan poster bildiriler:

 1. Yıldız S, Gokten ES, Taneli Y, Okan M, Taneli S. Marital Adjustment According to Attachment Styles in Parents of Children and Adolescents with Depression and Anxiety as Compared to Parents of a Control Group. 18th IACAPAP World Congress, April, 2008, İstanbul, Turkey.
 2. Soylu N, Ayaz M, Gokten ES, Alpaslan AH, Donmez YE, Ozcan OO, Ayaz AB, Tufan AE. Gender Difference in Sexually Abused Children and Adolescents: A multi-centric study. 18th National Symposium  of Adolescent Mental Health, November, 2013, Ankara, Turkey.
 3. Soylu N, Ayaz M, Gokten ES, Alpaslan AH, Donmez YE, Ozcan OO, Ayaz AB, Tufan AE. Factors Affecting PTSD and MDD Development in Sexually Abused Children and Adolescents: A multi-centric study. 18th National Symposium  Of Adolescent Mental Health, November, 2013, Ankara, Turkey.
 4. Duman NS, Duman R, Gökten ES, Çevik SG, Balıkçı A, Parmak N, Uzun ME, Kıvanç SA, Duman R. (2015) Methylphenidate hydrochloride and asymptomatic ocular changes. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 25 Suppl 1: s.86, Abstract of the 7th International Congress on Psychopharmacology and 3rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. April 15-19, 2015, Antalya, Turkey.

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan sözel bildiriler:

 1. Gokten ES, Duman NS, Soylu N, Uzun ME. (2016) Effects of attention-deficit and hyperactivity disorder on child maltreatment. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 26 Suppl 1: s.16, Abstract of the 8th International Congress on Psychopharmacology and 4rd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. April 20-24, 2016. Antalya, Turkey.
 2. Duman NS, Gokten ES, Rana HN. (2017) Physicians’ Awareness and Attitudes Towards Early Marriage Decisions of Children. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, Vol. 27, No. S1, 28-29, Oral Research Presentations 9th International Congress on Psychopharmacology & 5th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology. April 26-30, 2017. Antalya, Turkey.

Duman NS, Gokten ES. (2017) Evaluation of depression and anxiety levels in mothers of babies' following due to premature retinopathy. Oral Research        Presentations 15th European 

Emel SARI GÖKTEN İzmit’te doğdu. İzmit Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisas yaptı ve 2009 yılında uzman doktor oldu.

2009-2011 yılları arasında Konya Dr. Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde mecburi hizmetini yaptı ve ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya devam etti.

İngilizce bilen Sarı Gökten’in, uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çok sayıda bilimsel yayını ile uluslararası ve ulusal bilimsel kongrelerde sunulmuş konuşmaları mevcuttur. Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği, Türk Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyelikleri olan Sarı Gökten, uluslararası ve ulusal yayın yapan dergilerde hakem olarak görev yapmıştır. Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi, Kaygı Bozukluklarında Çocuklarla Bilişsel Davranışçı Terapi, Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi, Duygu Odaklı Evlilik ve Çift Terapisi, EMDR I. Düzey Eğitimi ile Psikodinamik Yaklaşımlı Psikoterapi aldığı eğitimler arasındadır. 


Tüm Görüşler