Genel Cerrahide Tedavi Olanakları

NPİSTANBUL Hastanesi’nde en son teknolojiyle donatılan ameliyathanelerde laparoskopik (videoendeskopik) ve açık cerrahi yöntemler kullanılarak operasyonlar yapılmaktadır. Hastanın, hastalığının çeşidine ve derecesine göre hasta için en uygun açık veya kapalı yöntem uygulanması gerektiği hasta ile de görüşülerek ortak olarak karar verilir.

Cerrahi operasyonun yapılacağı organlara veya bulundukları sistemlere bağlı olarak tedavinin bu alanın hangi bölümü tarafından yapılacağı belirlenmektedir. Pek çok bölümle birlikte iş birliği içinde olan bu alanın cerrahi operasyonları farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Ayrıca, hastalarımızın yüksek yararı için maksimum tedavi olanakları kullanılmaktadır. 
Kapalı ameliyatlarda genellikle endoskopik ve laparoskopik sistemler kullanılarak ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı ilerlemesini sağlamaktadır. Bu duruma bağlı olarak kapalı ameliyatlar doktor ve hastalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. 
Vakaların büyük bir bölümünü onkoloji hastaları oluştururken, vücudun farklı alanlarında ortaya çıkan tümörlerin operasyonları, cerrahlar ve organın bulunduğu bölgeye bağlı olarak uzman olan doktorlarla birlikte tedavi edilmektedir.

Genel Cerrahide Tedavi Olanakları

Laparoskopik Cerrahi Nedir?

Göbek deliğinden ince bir teleskobun karın içine sokularak karın içi organlarının görüntülenmesi prensibine dayanan laparoskopi ameliyatı, genel anestezi altında yapılmaktadır. Halk arasında “kapalı”, “bıçaksız” ya da “kansız ameliyat” olarak da bilinen laparoskopik cerrahide, karın içi aydınlatılarak hastalığın ya da sorunun doğrudan gözlemlenmesi olanağını sağlanmaktadır. Bu yöntemde gerekirse aynı anda karında çeşitli noktalara açılan 3-5 mm’lik deliklerden içeri sokulan yardımcı cihazlarla tedavi uygulanmaktadır. Bu cihazlar vasıtası ile ameliyat sırasında karıniçi organlarının tamamı büyütülmüş olarak daha geniş açıdan değerlendirilebilmektedir. 

Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Laparoskopi operasyonlar; obezite tedavisi, safra kesesi, kasık fıtığı, apandisit, reflü ve mide fıtığı başta olmak üzere birçok genel cerrahi ameliyatlarında başarıyla uygulanmaktadır.

Laparoskopik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Ameliyattan sonra hareketi engellemeyecek düşük seviyede ağrı hisseden hasta kısa zamanda ayağa kalkabilmektedir. Bu yöntemde hastanın iyileşme ve taburcu olma süresi kısalmaktadır. Ağrının azalmış olması ise hasta açısından çok önemli bir konfor olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca estetik açılardan da önemli avantajları bulunmaktadır. Büyük kesilerden sonra oluşan ameliyat fıtıkları gibi sorunlar da ortadan kalkmaktadır.
Özellikle, tekrarlayan kasık ve karın fıtıklarında en güvenli ameliyat, laparoskopik olarak yapılmaktadır. Basınç yüklenimi açısından içten yapılan onarımlarda, basınç dağılımı sağlanmakta, fıtık yerine, yükü azaltmaktadır. Bu yöntemle, daha önce yedi-sekiz defa tekrarlamış olan fıtıklar, daha güvenli olarak onarılmaktadır.

Laparoskopik Cerrahinin Dezavantajları Nelerdir?

Laparoskopik cerrahi; bilgi, beceri, deneyim ve teknoloji kullanımı faktörlerine bağlı olarak yapılmalıdır. Bu faktörlerden herhangi birinin eksik veya az olması, operasyonun başarı olasılığını azaltır ve hastanın mağduriyetini arttırabilir.


Genel Cerrahide Tedavi Olanakları 2

Obezite Cerrahisi Nedir?

NPİSTANBUL Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şerafettin Özer ve ekibi tarafından diyabet ve obezite tedavisine yönelik ameliyatlar gerçekleştirilmektedir. (Bariatrik cerrahi)
Mide küçültme ve birlikte yapılabilen bağırsak kısaltma ameliyatları da yapılarak obezite ve diyabet cerrahisine yönelik Dünya’da kabul gören bütün girişimler yapılabilmektedir.  Bu ameliyatlar her hastaya uygulanmamaktadır. Ameliyatların başarılı olabilmesi için operasyon öncesinde detaylı konsültasyon yapmak gerekmektedir.  NPİSTANBUL Hastanesi’ndeki cerrahi altyapı imkânları ve multidisipliner uzman kadrosu ile danışanlarımızın şikayetlerinden yola çıkarak kapsamlı bir tanı süreci başlatılır. Uzmanlarımızın uygun bulması halinde de gerekli cerrahi girişim uygulanır. 

Bu Ameliyatlar Hangi Hasta Tiplerine Uygulanabilir?

Obezite ve diyabet tedavisine yönelik olarak gerçekleştirilen bu cerrahi müdahaleler, 18 yaş ve 60 yaş arasındaki hastalara uygulanmaktadır. Ameliyat öncesinde iç hastalıkları, psikolog, beslenme uzmanından oluşan bir ekip tarafından detaylı inceleme yapılmaktadır. Beden Kitle İndeksi (BKİ), 40 üzeri olması, daha az ise metabolik hastalıklara ait bulguların olması değerlendirmeye esas teşkil eder.  18 yaşın altına uygulanmayan bu ameliyatlar, 60 yaş üzerindeki hastalarda kişinin fizik durumuna göre yapılabilmektedir.

Mide Küçültme Ameliyatı Öncesi Nasıl Bir Yol İzlenir?

Mide küçültme gibi obezite tedavisinde uygulanan ameliyatlar mutlaka hastanın kişisel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. Hasta tüm yönleriyle incelenerek ameliyatlardan istifade edip etmeyeceği tespit edildikten sonra operasyon gerçekleştirilmektedir. Hastanın ameliyat sonrası uyum sağlayıp sağlamayacağı belirlenmektedir. Hastaya öncelikli olarak ameliyattan sonraki yaşam tarzıyla ilgili eğitim verilerek ameliyattan sonraki 1,5-2 yıl içinde yaşayacağı farklılıklar anlatılmaktadır. Bunların hepsi gözden geçirildikten ve hasta ikna olduktan sonra ameliyata karar verilmektedir.

Ne Kadar Sürede Sonuç Alınmaktadır?

Mide küçültme operasyonları sonrasında ilk 6 ayda, fazla kilonun yüzde ellisi kaybedilmektedir. İkinci 6 ay içinde de yüzde elli olmak üzere bir yılda fazla kilonun %75’i verilmektedir. Hastanın, ideal kiloya bir buçuk yıl sonra ulaşması öngörülmektedir.   

Genel Cerrahide Hangi Ameliyatlar Hastanede Yapılabilir?

Uzman kadrosu, en son teknolojik imkanlar ile donatılmış altyapısı ile JCI akreditasyon belgesi ile tescillenmiş bir hastanede hizmet vermekteyiz. Günümüz çağdaş genel cerrahi ameliyatları açık ve kapalı yöntemlerle hastanemizde yapılabilmektedir. Tiroid, meme, mide, karaciğer, pankreas, dalak, bağırsaklar, karıniçi kitle, mide, karın ve kasık fıtıkları bunların ilk akla gelenleridir. 

Onkolojik Cerrahi Ameliyatları Yapılabilir mi?

Genel cerrahi kapsamındaki bütün opere edilebilir kanser olguları, çağdaş tıbbın gereği içinde yapılabilir.

Bariatrik ve Genel Cerrahi Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım