COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Genel Cerrahide Tanı Yöntemleri

Danışan odaklı bir yaklaşım ile öncelikle hastalık öyküsünün detaylı olarak  dinlenmesi ile süreç başlar. Daha önce geçirmiş olduğu hastalıkların öğrenilmesi, fiziken muayene edilmesi, gerekli biyokimyasal, radyolojik tetkiklerinin yapılması ve gerekirse nükleer tıp olanaklarından yararlanılması ile hastalık tanısı konulur ve tedavi süreci başlar. 

Benzer hastalıklar ile ilgili ayırıcı tanı yapılır. Diğer sistem muayeneleri için ilgili uzmanlarla konsültasyon yapılarak uygun tedavi planlanır. Bu işlemlerde Hastanemizdeki; laboratuvar, radyoloji merkezlerindeki imkanlardan yararlanılmaktadır.

Ameliyat sonrasında gelişmiş imkanlara sahip yoğun bakım ünitesinin bulunması hasta ve hekim açısından önemli bir güven kaynağıdır.  

Genel Cerrahide Tanı Yöntemleri

Genel Cerrahide Tanı Yöntemleri 2

 

Bariatrik ve Genel Cerrahi Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım