Deprem Travma Psikolojisi
Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Pozitif Psikoloji Uygulamaları

Pozitif psikoloji uygulamaları her yaş grubu için yapılmaktadır. Yaşam becerileri ve zihinsel becerileri geliştirmeye yönelik özelleştirilmiş programlar. 
Depresyon puanı, kaygı puanı, klasik zeka puanı ölçülür. Danışanın ‘Kişilik Profili’ çıkarılır. Eğitim basamaklarında ihtiyaca göre Psikodrama, Grup, EMDR, REHACOM, Neurobiofeedback (Nöroterapi) gibi yöntemlerle beceri çalışmaları yapılır. Kişilerin getireceği örnek olaylar değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda kişiye uygun tedavi yöntemi yapılır ve büyük oranda başarı elde edilir.

1. adım: KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK

Pozitif Psikoloji 1.adım: Duyguları öne çıkarmadan duyguları dikkate almak. Başlangıçta yapılan tarama sonuçlarına göre kişinin kendisini, duygu-düşünce ve davranışlarını tanımasının sağlanması, içgörü kazanmasını, aynı zamanda ilgi, yetenek ve değerlerini fark edip, şekillendirmesine neden olacaktır. Güçlü ve zayıf yönlerini öğrenebilmesi için kişilik testi değerlendirilir. Değiştirebileceği ve değiştiremeyeceği kişilik özellikleri konusunda farkındalık çalışılır.

2. adım: BAŞKALARINI TANIMA VE EMPATİ

Pozitif Psikoloji 2. Adım: Kişinin ihtiyacına göre Psikodrama, sanat terapileri gibi çeşitli grup terapileri uygulanır. Çocuk, genç ve erişkin çevresini, çevresindeki kişileri, olayları, yaklaşımları ve süreçleri nasıl algılıyor; beklentilerinin belirlenmesi, tanımlanması, kendi ve çevresine yönelik gerçekçi beklentiler geliştirebilmesi, karşımızdakinin bakış açısını kavrayabilme, başkalarının duygularına karşı hassasiyetin gelişmesi, başkalarını daha iyi anlayabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

3. adım: İLETİŞİM BECERİLERİ – ÖZGÜVEN

Pozitif Psikoloji 3. Adım: Kişinin ihtiyacına göre Psikodrama, sanat terapileri gibi çeşitli grup terapileri uygulanır. Çocuk ve gençlerin iletişim becerilerini öğrenmeleri ve uygulayabilir hale gelmeleri, kendi duygu ve düşüncelerini fark edebilmeleri, bunları sağlıklı bir şekilde ifade edebilme becerisini kazanmaları, ben dilini kullanabilmeyi, ilişkilerimizi devam ettirebilmek için önemli olan becerilerden biri olan, ‘Hayır Diyebilme’ becerisini yerinde ve zamanında kullanabilmeyi, sözlü-sözsüz iletişim becerilerinin öğrenilmesini amaçlamaktadır.

4. adım: MOTİVASYON ve GELECEĞİ PLANLAMA

Pozitif Psikoloji 4.adım: Kişinin amaçlarına ulaşmak için kendini harekete geçirebilmesi, hak ve sorumluluk dengesinin gelişmesi, hedefe odaklanma, dikkatini hedefe yöneltebilme, daha az dürtüsel davranma, daha fazla özdenetim yapabilme, hedefe yönelik stratejiler geliştirebilme, kendileri için önemli olan değerleri fark etmeleri, soyut ve somut hedef ayrımı yaparak kendi gelecek planlarını belirlemeleri, gelecekleri ile ilgili sağlıklı karar alma basamaklarını belirleme becerilerinin kazanılması hedeflenmektedir.

5. adım: SORUN ÇÖZME BECERİLERİ

Pozitif Psikoloji 5.Adım: Kişinin ihtiyacına göre Psikodrama, sanat terapileri gibi çeşitli grup terapileri uygulanır. Stres yaratan durumların belirlenerek, çözümleri için strateji geliştirme, gevşeme yöntemlerinin, olumlu-olumsuz düşünmenin çalışılması, sosyal ilişkileri analiz etme ve anlama yeteneğinin gelişmesi, olumlu akran ilişkileri geliştirme, sorun durumlarında uzlaşma yeteneğinin artması, ilişki sorunlarını daha iyi çözebilme, dışadönük, uyumlu olma, paylaşma, işbirliği ve ilişkilerde demokratik olmanın öğretilmesi amaçlanmaktadır.

6. adım: ÖFKE, STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ

Pozitif Psikoloji 6.Adım: Stres altında soğukkanlı kalma becerisi geliştirilir. İhtiyaca göre bireysel veya grup psikoterapi yöntemleri uygulanır. Stresi ve stres tepkilerini tanımaları, stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde çalışmaları, ‘savaş ya da kaç tepkisi’ konusunda bilgilenmeleri, rol-oynama yöntemi ile stresli durumla baş etme deneyimi kazanma ve stresli durumlarda olumlu düşünmenin yararlarını  zamanını doğru, kaliteli ve hedefe yönelik kullanabilme becerisinin geliştirilmesi çalışılacaktır.

7. adım: İLİŞKİ YÖNETİMİ

Pozitif Psikoloji 7.Adım: Sosyal duyguların eğitimi kapsamında sosyal ilişkilerde karşı tarafı anlayabilme, farklı düşünülse bile hoşgörü gösterebilme; hata karşısında bağışlayıcı olabilme, ilişkileri yürütebilme becerisini kazandırma amaçlanır. Yardımseverlik, işbirliği, bağışlayıcılık, hoşgörü sahibi olma, ilişki yönetimi temel eğitimi verilir. Kişinin başka insanlarla ortak amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmaktan zevk duyması, yardımseverlik ve işbirliğinin önemini kavrayabilmenin öğrenilmesidir. Farklı kişiliklerin aynı amaç için birlikte çalışabilmesi, birlikte yaşama bilinci çalışılır.

8. adım: SEBATLILIK

Pozitif psikoloji 8.Adım: Kişinin, dürtülerini kontrol edebilme, alınan kararları uygulayabilme, sabırlı olabilme, aktif sabır, meditatif bir eylem olarak sabır, hareket halinde sabır çalışmaları yapılır. Karar verilen işi/görevi bırakmama, işin devamı ve sürekliliği için çaba harcama becerilerini kazanması hedeflenir. Engellere rağmen hedefe yürüyebilme bakışı getirilir.

9. adım: SAĞLIKLI KARAR VERME İLKELERİ

Pozitif psikoloji 9. Adım: Karar verirken kişinin hem kendisinin hem de diğer insanların duygularını dikkate alma becerileri. Karar verirken hakça davranmayı dikkate alma becerisi. Stratejik düşünme, kategorik düşünme, kategori değiştirebilme, kendini harekete geçirebilme, amaçlı davranım, zamanlama sıralama, çeldiricilere direnç gösterebilme becerileri çalışılır.

10. adım: UZLAŞMACILIK

Pozitif Psikoloji 10. Adım: Hakça olmayı dikkate alma becerisi, demokratik işleyiş, otoriter ve totaliter tutumlar çalışılır. Adil paylaşımın önemi özgürlüğün yetenekleri geliştirici etkisi, çatışmaya neden olan durumu tanımlama, iki tarafın da istek ve ihtiyaçlarını belirleme, karşılıklı ihtiyaçları dikkate alarak önerilerin oluşturulması, her iki taraf için de uygun olan çözüm önerisinin seçilmesi, karar verilen çözümde kimin ne yapacağının belirlenmesi, iş bölümünün yapılması becerilerini kazandırma hedefini içerir. Sorun odaklı değil çözüm odaklı düşünebilme çalışılır. Sonuçta tarafımızdan geliştirilen ‘Duygusal Zeka Ölçeği’ ile durum değerlendirmesi yapılır. Kişiye isteye bağlı sertifika verilir. Duygusal Zeka Programı istek halinde okullarda yapılabilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022
Yayınlama Tarihi: 01 Şubat 2019
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Erişkin Psikiyatrisi Tıbbi Kadro
Sizi Arayalım