Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Zihinsel Rehabilitasyon - ReHaCom

  Bilişsel bozuklukların oluşmasında en önemli nedenlerden biri de beyin hasarlarıdır. Ciddi bir kafa travması geçiren hastaların önemli bir kısmında görülen bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bilişsel performans düzeyinin belirlenmesinin ana hedef olduğu teşhis prosedürlerinden farklı olarak rehabilitasyon programları beyin hasarıyla oluşan performans kaybını azaltmayı amaçlar. Tüm rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi Rehacom'da da amaç kişiyi mümkün olduğunca travma öncesi durumuna veya bu mümkün değilse günlük hayatını tek başına devam ettirecek düzeye getirmektir.

  Beyin Check Up'ı ve Zihinsel Rehabilitasyon

  Çocuklarda dikkat eğitimi ve erişkinlerde kaybolmuş veya gerilemiş zihinsel yetilerin tekrar kazanılmasına yönelik yeni bir tedavi stratejisidir. Beyin 'Check Up'ı yapıp unutkanlık, dalgınlık, aradığını bulamama, tekrar sormalar, okuduğunu anlama zorluğu, sinirlilik, kişilik değişimi gibi belirtilerin beyinsel bağlantıları anlaşılmaya çalışılır. MR ile yapısal durum, haritalama ile işlevsel durum, nöropsikolojik testler ile zihinsel, sosyal, duygusal beceriler ölçülür. Eksiklikler varsa kişiye özel yaşam kalitesini artırmaya, düşünce akıcılığı ve açıklığını sağlamaya yönelik tedavi protokolü hazırlanır. İlaç tedavisi, beslenme biçimi, bellek eğitimi, stres yönetimi çalışmaları planlanır. Kafa travması sonrası ve Alzheimer risk gruplarında koruyucu ve önleyici destek programı yapılır.

  Bilgisayarlı eğitim modülleri ve bilgisayarlı kognitif (bilişsel) testler tedavi öncesi ve sonrası uygulanır. Tedavi sonuçları test edilir. Kurumlarımızda bu amaçla Schuhfried® Viyana Test ve Tedavi Sistemi uygulanmaktadır.

  "Viyana Test Sistemi"nin bir parçası olan Zihinsel Rehabilitasyon programı, "Bilgisayarlı Eğitim Modülleri"nden oluşur. ReHaCom bir zihin geliştirme programıdır. Bu program, alınan tanının tedavisine yönelik olup 30 dakika veya hastaya göre arttırılarak, azaltılarak bazen tek program, bazen de iki program birlikte uygulanarak yapılmaktadır.

  ReHaCom Sisteminin temel özellikleri

  • En verimli hasta, terapist, bilgisayar etkileşimini sağlanması
  • Bireysel ihtiyaçlara cevap verilmesi
  • Uygulamaların zorluk düzeyinin ayarlanması
  • Performans ve gelişim durumu ile ilgili etkin geribildirim sağlanmasıdır.

  ReHaCom uygulamalarının etkin olduğu alanlar

  • Dikkat
  • Konsantrasyon ve Sebat
  • Hafıza ve Öğrenme Yeteneği
  • Akıl Yürütme
  • Uzay Algı
  • Tepkisel Davranışlar
  • Görsel – Motor Koordinasyon
  • Görsel – Yapısal Yetenekler
  • Problem Çözme ve Strateji Geliştirme
  • Görme Alanı

  ReHaCom uygulamalarından en etkin verimin alınabilmesi için kişinin, bilişsel özellikleri de inceleyen detaylı bir nöropsikolojik muayeneden geçirilmesi ve bu teşhise göre planlanmış genel tedavi planının oluşturulması gereklidir.

  Çocuk ve gençlerde uygulanan test ve ölçekler için: https://npistanbul.com/cocuk-ergen/cocuklara-ve-ergenlere-uygulanan-test-ve-olcekler

  Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022
  Yayınlama Tarihi: 01 Şubat 2019
  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Erişkin Psikiyatrisi Tıbbi Kadro
  Sera ELBAŞOĞLU

  Uzman Klinik Psikolog

  Gönder
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217