Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Beyin İnceleme Teknikleri ve Beyin Checkup

Beyin inceleme tetkkikleri ve beyin checkup; EKT, nöronavigasyonlu TMU/TMS, tDCS gibi nöromodülasyon tedavilerinden fonksiyonel cerrahi ile elektronik implant (pil) tedavileri yapılmaktadır.

NPİSTANBUL Hastanesi'nde robotik cerrahiden anevrizma cerrahisine, Parkinson ve Epilepsi ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmet verilebilmektedir.
Beyin inceleme tetkiklerinin kullanılması kişinin problemlerini bilim ve teknoloji sayesinde kanıta dayalı tedavi etmeye yaramaktadır bu yüzden çok önemlidir

Beyin “Check Up”’ında hangi yöntemler uygulanır?

Beyin “Check up”ında, beynin zihinsel faaliyetleri ve performansı değerlendirilir. Bilgisayarlı EEG cihazlarıyla beynin sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, hafıza ve dikkat ölçmeye yarayan testlerle fonksiyon bozuklukları ortaya çıkarılır. Beyin “Check Up”'ında; bilgisayarlı EEG (CEEG) cihazıyla beyin fonksiyonları izlenir ve beyin haritası çıkarılır. Ayrıca yine bilgisayar yardımıyla hafıza ve dikkat ölçmeye yönelik kognitif testler uygulanır. Saptanan soruna göre tedavi ve rehabilitasyon programına geçilir.

Beyin “Check Up”ı ile ne ölçümler?

Beyne yapılan işlevsel “check-up”'la; beynin sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Zihinsel faaliyetlerin değerlendirildiği Beyin “Check Up”'ının; beynin yapısal incelemesi manyetik rezonans veya bilgisayarlı tomografi, işlevsel değerlendirme yapılır.

Beyin “Check Up”'ında, beynin biyoelektrik haritası çıkarılır. Dikkat, hafıza, zeka ölçümleri yapılır… Kişi, psikososyal açıdan değerlendirilir.. Beyindeki hücreler arası bilgi aktarılması, stres hormonları gibi kriterler değerlendirilir.

Beyin İnceleme Teknikleri ve Beyin Checkup

Neden Beyin “Check Up”ı yaptırılmalıyız?

 • Alzheimer hastalığının erken tanı ve tedavisi için Beyin “Check Up”ı çok önemli. Sinsi başlayan ve ciddi hafıza kayıplarına yol açan Alzheimer, Beyin “Check Up”'ıyla erken belirtiler verdiği dönemde anlaşılabilir. Erken dönemde tedavi uygulanmaya başlanır.
 • Herkeste zaman zaman görülen unutkanlık bazı durumlarda kötüleşerek kalıcı sorunlar doğurabilir. Beyin “Check Up”ı ile erken tanı konulması halinde hastalara özel zihinsel geliştirme ve rehabilitasyon programları uygulanabilir. Erken tanı sayesinde zamanında uygulanacak tedavi ile dikkat ve konsantrasyon artırılabilir. Öğrenme ve kavrama yeteneği geliştirilir. Hafıza güçlendirilir. Gerekirse ilaç da önerilebililir…
 • Yönetici ve öğrencilerde unutkanlık ve dikkat dağınıklığı bulunanlara da Beyin “Check Up”'ını tavsiye edilir. Hücre yenileyici ve beynin stres salgılarını düzenleyici ilaçlar önerilir. Ayrıca bilgisayarla; dikkat, bellek, mantıklı düşünme, öğrenme, akılda tutma, hatırlama becerilerini artırıcı beyin egzersizleri yaptırılır.
 • Depresyonun biyolojik boyutlu bir hastalık olduğu artık biliniyor. Beyinde bazı biyokimyasal alanların iyi işlev yapamamasıyla depresyon arasında bağlantı bulunuyor. Beyinde düzensiz, çalışmayan alan olup olmadığına bakılıyor. Bu özellikle tedaviye dirençli depresyon hastalarında (depresyondakilerin yüzde 30'u) kullanılıyor. Yani depresyonun psikolojik ve sosyal boyutlu takibinin yanı sıra biyolojik boyutu da izlenebiliyor.
 • Yöntemle stres de belirlenebiliyor. Beyninde stres hormonları düzeyine bakılıyor. İnsanların tüm dengesini altüst eden stresin saptanması halinde, kişinin kendi zihinsel gücünü kullanarak, gerginlik giderici, vücudu ve zihni gevşetici egzersizlerle baş etmesi öğretiliyor.
 • İnsan beynine yönelik kullanılan ilaçların, etkileri de aynı yöntemle saptanabiliyor. İlacın biyoyararlılığı ölçülüyor.

Beyin Check Up'ında yapılan muayene ve tetkik sonuçları hakkında, kişiye ilgili uzmanlarca sonuç raporu düzenlenir. Bu rapor tetkik sonuçlarının yorumunu, risk değerlendirmesini ve  önerileri içerir.

Beyin “Check Up”’ında hangi testler yapılıyor?

Beyin “Check Up” Paketimiz:

 • Nöroloji Muayenesi ( Uzman Dr.)
 • Psikiyatri Muayenesi ( Uzman Dr.)

Nöropsikolojik İnceleme

 • COG
 • SPM
 • NPT

Nörogörüntüleme

 • QEEG
 • Kranial MR

Biyokimya

 • Folik Asit
 • Trioid Stimulan hormon (TSH)
 • Açlık Kan Şekeri
 • Aspartat transaminaz (AST)
 • Alanin Aminotransferaz (ALT)
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Sedimantasyon (1. saat)
 • Kolesterol, Serum, Total
 • HDL-Kolesterol
 • LDL-Kolesterol
 • Trigliserid
 • Homosistein*
 • Vitamin B12*
 • Kan Sayımı, Otomatize (En Az 18 Parametre)

Beyin “Check Up”ı ile ilgili daha detaylı bilgi için: 0 216 633 0 633

QEG: Tedavi Öncesi QEEG: Tedavi Sonrası

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Polikliniği için tıklayınız.

Çoklu Zeka Envanteri Testi için Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023
Yayınlama Tarihi: 01 Şubat 2019
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217