Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Ketamin İnfüzyon Tedavisi

  Ketamin İnfüzyon Tedavisi Hangi Hastalıklarda Uygulanmaktadır?

  Ketamin infüzyon tedavisi, ilaç tedavileri ve psikoterapi, depresyon tedavisinde ilk seçenek olan tedavi yöntemleridir. Biyolojik tedaviler içinde ‘Antidepresanlar’ olarak bilinen ilaç grubu, tedavide önemli bir yere sahiptir. Ancak hastaların %30-35’inde mevcut ilaç tedavilerinin yetersiz kalması ve ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Bu durum hekimleri, bilim insanlarını yeni tedavi arayışlarına yöneltmektedir. 

  Ketamin İnfüzyon Tedavisi (KİT) de bu arayışın sonucunda keşfedilmiştir. Bilimsel araştırmalarda umut verici sonuçlar elde edilmesi üzerine ABD, Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere dirençli depresyon tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Psikiyatri ve anestezi uzmanlarının ortak çalışmalarıyla, ketamin infüzyonunun klinik kullanımı için uluslararası kabul gören protokoller oluşturulmuş, kullanılabileceği klinik tanılar belirtilmiş ve sayıları giderek artan Ketamin Tedavi Merkezlerinde binlerce hastaya ulaştırılmıştır. 

  Majör depresyon, Bipolar bozukluk-depresif epizodu, doğum sonrası depresyon başta olmak üzere, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), Anksiyete bozuklukları ve fibromiyalji gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

   Ketamin, Tedavide Kullanılmaya Nasıl Başlandı?

  Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu,” Ketaminin 50 yıl önce anestezik ilaç olarak geliştirildi, halen ameliyatlarda ve acil servislerde kullanılıyor. Son 10 yılda araştırmacılar ve psikiyatrlar Ketaminin ağır depresyonda hızlı etki gösteren bir ilaç olarak etkinliğini ortaya koyan çalışmalar sundular“. Ketamin infüzyon tedavisinin uygun olup olmadığına uzman bir hekim karar verebilir.

  Ketamin İnfüzyon Tedavisinin Sonuçları Nedir?

  Ketamin tedavisinin, henüz çok bilinmeyen bir tedavi olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu,“Klinik araştırmalar, hastaların ortalama olarak %65’nde, ilk uygulamadan 24 saat sonra depresyon belirti şiddetinde yarı yarıya azalma görülüyor, 6-10 seans seri uygulama sonrasında da bu iyileşmenin kalıcı hale geliyor” diye belirtti.

   Ketamin Tedavisinde Süreç Nasıl İşliyor?

   Öncelikle ilaç ve diğer tedavilere yanıt vermeyen dirençli depresyon hastalarında uygulanıyor. Depresyon, yaşayan hasta için çok ıstıraplı bir süreçtir. İlaç tedavisine ve diğer tedavilere yanıt vermeyen dirençli depresyon vakaları çok zorlayıcı olduğu için, yeni tedavi arayışları sürekli gündemde. Beyin uyarım teknikleri, örneğin manyetik uyarım tedavisi de bu arayışlar sonrası doğmuştur. Yine derin beyin uyarımı bu arayışlar sonrası gündeme gelmiştir. Seri Ketamin İnfüzyonu Tedavisi’de böyle bir arayışın sonunda uygulamaya konmuş yeni bir tedavi yaklaşımıdır.

   
  Hastaya Verilen İlaç Miktarı Nasıl Ayarlanıyor?

  Hastaya verilen ilaç miktarı, kişinin kilosuna göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra hastanın yaşı, cinsiyeti, karaciğerinin durumunu gösteren kan testleri de yapılmaktadır. Hastanın kullanmakta olduğu diğer ilaçlar da dikkate alınmaktadır. Çünkü diğer ilaçlar Ketaminin ilk 24 saat içinde ortaya çıkarabileceği yan etkileri artırabilir. Tüm bunlara dikkat ederek gerekli doz ayarlaması yapılır.
  Ketamin tedavisi öncesinde hastayla ilgili detaylı bir psikiyatrik inceleme ve değerlendirme yaptıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Hastaya tedavi hakkında detaylı bilgi veriyoruz ve bilgilendirilmiş onam formu imzalatıyoruz. Hastayı dahiliye ve anestezi uzmanının da değerlendirmesi sonrasında tedaviye başlıyoruz.”  diye belirtti.

  Ketamin İnfüzyon Tedavisinde Uygulanan Bir Protokol Var mıdır?

  Bu ilaç kullanımın uluslararası belli bir protokolü vardır.  Ketamin normalde bir anestezik maddedir.  Bu tedavide anestezide kullanılan dozdan çok daha düşük bir doz kullanılmaktadır.  Uygulama sırasında kişi uyumaz. Damardan serum içinde çok düşük bir doz, 45 dakikalık bir süre içinde verilir. Ketaminin hızlı bir antidepresan etkisi vardır. Birçok araştırmada ilk uygulamadan hemen sonra hastanın duygu durumunda moralinde yükselme, intihar eğiliminde gerileme, yani bir iyilik hali ortaya çıktığı belirtilmektedir.

  Ketamin İnfüzyon Tedavisi Hangi Tip Hastalarda Uygulanıyor?

  Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu,  “Standart tedavilerle yanıt alamadığımız depresyon hastalarında ağırlıklı olarak kullanılıyor. İntihar eğilimi, mesleki, akademik ve sosyal işlevsellikte düşüş de önemli kriterler. Eğer Ketamin tedavisiyle depresyon tablosu ortadan kaldırılırsa, depresyonun tüm olumsuz sonuçları ortadan kalkacaktır. Haftada 2-3 kez uyguluyoruz, bir tedavi kürü 6-10 seanstan oluşuyor. Uygulama sonunda hasta, normal bir moda geçtiğini, canlandığını ve bir şeyler yapmaya istek duyduğunu tarif edebiliyor” diye belirtti.

  Broşür için tıklayınız.

  Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022
  Yayınlama Tarihi: 08 Şubat 2019
  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Gül ERYILMAZ
  Prof.Dr. Psikiyatri Uzmanı

  Gül ERYILMAZ

  Erişkin Psikiyatrisi Tıbbi Kadro
  Sera ELBAŞOĞLU

  Uzman Klinik Psikolog

  Gönder
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217