Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Arttırılmış Sanal Gerçeklik Psikoterapi Tedavisi

  Sanal gerçeklik tedavisi, Psikoterapide biofeedback destekli sanal gerçeklik tedavisi ile dış dünyada kişiye kaygı veren uyaranlar terapi odasına taşınıyor. 

  Sanal gerçeklik tedavisi ile kişinin beyin, solunum, vücut ısısı ve kas hareketlerindeki değişiklikler an be an izleniyor kişinin korku, kaygı ve takıntılarıyla yüzleşmesi ve başa çıkması sağlanıyor.

  Sanal gerçeklik tedavisi kişiye mevcut korkularıyla sanal ortamda canlıymış gibi maruz bırakarak gerçekleşmektedir. Sanal gerçeklik tedavisi hastanın tedavisinde oldukça etkili bir yöntemdir.

  Sanal gerçeklik nasıl bir tedavi yöntemidir?

  Kaygı ve korkunun tedavi edilebilmesi için sadece konuşarak ya da hayalde duyarsızlaştırma çalışmalarının yetmediği durumlarda sanal gerçeklik uygulanmaktadır.

  Kaygı, korku ve özellikle fobilerde, bilişsel davranışçı terapiler etkilidir. Psikoterapide sadece kişiyle konuşarak tedavi etmek değil, günümüzde teknolojinin imkanlarından da yararlanılmaktadır. Kaygı bozuklukları ve fobilerin terapisinde, kişide buna yol açan düşünce ve imajların ortaya çıkarılması ve bunlarla ilgili aşamalı olarak duyarsızlaştırma çalışmaları yapılır. Kaygı ve korkunun tam olarak geçmesi için de kişinin kaygı, korku veren durumla karşılaşması gerekir. Şimdiye dek bunlarla ilgili hayalde duyarsızlaştırma çalışmaları yapılıyordu.

  Sanal Gerçeklik

  Korku ve kaygı gibi duygular ile  sanal gerçeklik tedavisinde nasıl yüzleşiliyor?

  Korkunun ve kaygının asıl geçmesi, o uyarana ve o duruma maruz kalınması ile olur yani kişi gerçek hayatta onu yaşadığında. Mesela köpek korkusu üzerinde kişinin hatalı düşüncelerini fark etmesi, ona eşlik eden duygularını tanıması ve nasıl değiştirebileceği dair çok çeşitli yöntem ve teknik var. Tedavide sanal gerçekliği, seans odasında yapılıyor ama gerçek hayatta seans odasında deneyimlenen rahatlık yaşanamıyor. Sanal gerçeklik kişiye o reailiteyi yaşamasını sağlıyor. Kişi üç boyutlu olarak bunubire bir yaşıyor.

  Sanal gerçeklikte kişi, gerçek hayatta korkularıyla nasıl başa çıkacağını öğreniyor mu?

  Sanal gerçeklik yöntemi, kontrol edebildiğimiz bir durum imkanı sağlıyor çünkü kişi, terapistin yanında kaygısını kontrol etmeyi başarıyor ama gerçek hayatta gerçek uyaranla karşılaştığı zaman ne yaşayacağını bilmediği için kaçma-kaçınma davranışları devam ediyor. Genelde kişiler rahatsız eden durumlardan kaçar. Ancak güvenli durumda ilerler. Bu yöntem sayesinde terapist eşliğinde onun rehberliğinde daha güvenli bir şekilde korkutan duruma yaklaşmasını sağlamış oluyoruz.

  Sanal Gerçeklik 2

  Kaygı veren uyaranlar nasıl terapi odasına taşınır?

  Terapi sırasında terapistin her an hastanın yanında bulunması, kaygı duyular konuları danışan ile birlikte yaşaması mümkün değildir. Sanal gerçeklik uygulaması ile dış dünyadaki kaygı veren uyaranları terapi odasına taşımış oluyor ve orijinaline en uygun şekilde maruz kalmayı sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla sanal gerçeklik uygulamasının psikoterapiyi destekleyici, iyileşmeden önceki son noktaya kişiyi daha da hazır hale getiren bir yöntemdir.  Çünkü kişi, o sanal gerçeklik ortamında deneyimleyebildiği zaman bir adım daha atmıştır. Kaygıda kaygı veren duruma maruz kaldığında kişide kaygı artar ve kaygı veren durumlardan kaçınır, kaçındıkça da kaygının sürmesini sağlar. Kişinin bir süre orada kalması gerekiyor. İşte sanal gerçeklik de bunu sağlamış oluyor.

  Sanal gerçeklik Biofeedback ile beraber nasıl uygulanıyor?

  Sanal gerçeklik uygulaması Biofeedback ile beraber uygulanıyor. Bazen kişiler korkuyorum der ama kaygı seviyesi çok yüksek seviyede değildir ama kişiye çok yüksek geliyordur. Ya da tam tersi şekilde, korkmuyorum der ama aslında kaygı seviyesi yükselmiş ve fizyolojik uyarılma içindedir. Biofeedback bunun somut ölçeklerini de veriyor. Böylece kişi sanal gerçeklik gözlüğü ile birtakım sanal gerçeklik deneyimlemesi yaparken terapist de ekranda onun ne gördüğünü ve gördüğüne nasıl bir fizyolojik tepki verdiğini izlemiş oluyor. Böylece onun maksimum anksiyetede kalacak şekilde yönlendirmeler yaparak maruz kalması sağlanıyor. Kişi maruz kaldıkça bir süre sonra sönme dediğimiz olay gerçekleşiyor ve duyguda azalma başlıyor.

  Sanal Gerçeklik 3

  Biofeedback yöntemi nedir?

  Biyofeedback tedavisinde, kişiye birtakım sensörler bağlıyoruz. Kişinin fizyolojisindeki değişiklikleri bilgisayar somutlaştırıp görsel ve işitsel sinyaller halinde bilgisayar ekranına getiriyor. İki tür sistem üzerinde çalışılmaktadır: Otonom sinir sistemi ve merkez sinir sistemi. Merkezi sinir sistemi; kişinin kafasına birtakım elektrotlar takarak beyin dalgalarının aktivitesini EEG sinyallerini görsel işitsel sinyallerle bilgisayara yönlendiriliyor. Otonom sinir sistemine bağlı; solunum, deri direnci, cilt ısısı ve kalp ritmi gibi değişikliklerini de birtakım sensörler aracılığıyla aynı şekilde ekranda terapist tarafından izleyebiliyor. Kişinin biyolojik işleyişindeki değişimleri feedback olarak kişiye tekrar gösterildiğinde, sistem kendi regülasyonu içinde onu kullanıyor. Kişiler terapistin de rehberliğinde kısa sürede zihinle beden arasındaki bağı fark edip kontrol etmeyi öğreniyor.

  Biyofeedback yönteminin tedavisinin sanal gerçeklik uygulamasındaki  önemi nedir?

  Biyofeedback, sanal gerçeklik uygulamasından önce de Hastanemizde kullanılıyordu. Biofeedback’le kişiye, kendi içsel süreçlerini tanımak ve yönetmek öğretiliyor. Bir taraftan da imajda da rahatsız eden durumu kişiye deneyimletiliyor. Korku, kaygı, obsesif kompulsif bozuklukta duyarsızlaştırma çalışmaları yapılıyor ama kişinin düşüncesinin içine girilemediği için düşüncelerde de kaçmalar oluyordu. Kişi, korkularından mesela metroya ya da uçağa binmekten nasıl kaçıyorsa, düşünmede de kaçmalar olur. Düşünmedeki kaçmalar kontrol edilemiyordu. Sanal gerçeklik uygulaması sayesinde kişinin tam olarak olayı yaşaması sağlanıyor.

  Sanal Gerçeklik 4

  Sanal gerçeklik nasıl uygulanıyor?

  Kişiye bir gözlük takılıyor. Kişi üç boyutlu bir şekilde ortamda gibi kendini deneyimleyebiliyor. Terapist de bilgisayar ekranından o anda kişinin ne gördüğünü iki boyutlu olarak gözlüyor. Biofeedback’ten gelen sinyalleri izleyerek anksiyetesindeki artma ve azalmaları takip edebiliyor.

  Maudsley Obsesif Kompulsif Testi için Tıklayınız

  Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği Testi için Tıklayınız

  Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)

  NP Sağlık Grubu, hastalığı anlamak ve müdahale etmek için size ve sevdiklerinize yardımcı olacak kaynaklar sunar. Temel yaklaşımımız; Önce kapsamlı inceleme ve nöropsikolojik tarama yaparak teşhisi netleştirmek. Daha sonra ölçmeye dayanan metotlarla tedavi planı yapmak. Güçlü ve yeterli yöntemlerle beyin kanıtlarını izleyerek tedavi uygulamaktır.

  Kaygı ve korkunun tedavi edilebilmesi için Sanal gerçeklik uygulamasının yanı sıra artık Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) uygulaması ile de korku ve kaygılar gideriliyor.

  Arttırılmış gerçeklik uygulaması tedavide uygulanması gereken ve sonuçları etkili olan bir tedavi yöntemidir.

  Arttırılmış Gerçeklik (Augmented RealIty) nedir nasıl uygulanıyor?

  Arttırılmış Gerçeklik (Augmented RealIty) nedir nasıl uygulanıyor?Karekodlarla okunan kağıtlar ve sanal gerçeklik gözlüğü ile kişide yaşadığı korkular giderilebiliyor.  Örneğin böceklerden ya da örümceklerden korkuyorsanız bu tedavi yöntemi ile bir böcek görüntüsüne bakabilme ve dokunabilme imkanları doğuyor. Bu da gerçeklik hissiyatını arttırdığı için terapilerde daha etkili sonuçlar alınabiliyor.

  Arttırılmış Gerçeklik tedavisinde terapist böceklerin sayısını ya da boyutunu belirleyebiliyor.

  Özellikle Araknofobi yani örümcek korkusunu tedavi etmek için etkileşimli artırılmış gerçeklik maruz bırakma terapisi danışanda çok etkili sonuçlar doğuruyor.

  Arttırılmış gerçeklik uygulaması uzman bir psikolog tarafından uygulanır terapist hastanın durumuna göre bir tedavi planlar. Bu noktada multidisipliner bir tedavi benimsenir.

  Sanal Gerçeklik Tedavi Yöntemi?

  Kaygı ve korkunun tedavi edilebilmesi için sadece konuşarak ya da hayalde duyarsızlaştırma çalışmalarının yetmediği durumlarda sanal gerçeklik uygulanmaktadır.
  Toplumda çok sık görülen fobiler arasında yer alan böcek ve örümcek korkusu, yeni nesil teknolojiler sayesinde giderilebiliyor. Artırılmış gerçeklik uygulaması ile böcek ya da örümcek fobisi olan kişiler, korkularıyla baş etmeyi öğrenebiliyor. Uzmanlara göre,  bu tür korkuların tedavisinde geleneksel içgörüye dayalı psikoterapilerden ziyade davranışsal müdahalelerin yer aldığı terapiler etkili…

  Arttırılmış Gerçeklik İle Fobi Tedavisi

  Korkulan Nesne Terapi Odasına Taşınıyor

  Artırılmış gerçeklik uygulamasında rahatsız eden uyarana kişiyi maruz bırakma amacıyla korktuğu nesne terapi odasına taşınıyor. Sistemde örümcek ve böcek fobisi üzerinde çalışılmasını sağlayacak yazılımla, kişi terapi odasında üç boyutlu olarak böceği görebiliyor, elinin üzerinde böcek ya da örümcek yürüyormuş gibi algılayabiliyor.

  Gözlük Yerine Telefon Kullanılıyor

  Artırılmış gerçeklik uygulamasının, sanal gerçeklik uygulamalarının bir türü olduğunu belirten uzmanlar, "Sanal gerçeklik uygulamalarında bir gözlük yardımıyla kişinin bazı durumları deneyimlemesini sağlıyorduk. Artırılmış gerçeklik uygulamalarında kişiye bir gözlük takmıyoruz. Bu uygulamada cep telefonu kullanılıyor. Cep telefonuna yüklenen bir yazılım sayesinde kişinin o anda bulunduğu ortamda üç boyutlu olarak görsel uyarılma sağlanıyor. Kişiyi rahatsız eden böcek ya da örümcek gerçekten elinin ya da kolunun üzerinde varmış gibi algılaması sağlanıyor. Telefonun kamerasının yakaladığı alana baktığında kişi, telefondaki yazılım sayesinde o görsel alanda üç boyutlu olarak böcekler ortaya çıkıyor" dedi.

  Arttırılmış Gerçeklik İle Tedavinin Faydaları

  sanal gerceklik ile tedavisanal gerceklik ile tedavi nasil yapilirsanal gerceklik ile tedavinin faydalari

  Sanal Gerçeklik ile Psikiyatri Tedavileri

  NP Sağlık Grubu, hastalığı anlamak ve müdahale etmek için size ve sevdiklerinize yardımcı olacak kaynaklar sunar. Temel yaklaşımımız; Önce kapsamlı inceleme ve nöropsikolojik tarama yaparak teşhisi netleştirmek. Daha sonra ölçmeye dayanan metotlarla tedavi planı yapmak. Güçlü ve yeterli yöntemlerle beyin kanıtlarını izleyerek tedavi uygulamaktır.

  1. Son teknolojik özelliklerin eklendiği ameliyathaneler, yoğun bakım hizmetleri sadece beyin cerrahisi değil bütün cerrahi hizmetlere uygun altyapıya sahiptir.
  2. Görüntüleme sistemleri MR, Angio BT, intraoperatif uygulamalar, mobil röntgen USG dahil geniş bir yelpazeye sahiptir.
  3. Nöromodülasyon Merkezi’nde beyin uyarım tedavileri en yeni yöntemlerle uygulanmaktadır.
  4. Psikoterapiler: Amaç, eksiklikleri ve kayıpları ortadan kaldırma, duygusal destek sağlama, yaşam olaylarına yönelik uygulanabilir bilgi ve beceri kazandırma, uyumsuz davranışların yerine uyumlu davranışların konmasıdır. Nörobiyofeedback, EMDR, psikanalitik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, hipnoterapi, NPGRUP bünyesinde sunulan bazı terapi yöntemleridir.
  5. Yataklı Tedaviler: Kişinin kendisinin ve çevresinin güvenliğini riske attığı, hayati tehlikenin olduğu, tedaviye direncin yaşandığı durumlarda yatarak tedavi etkili bir seçenektir.
  6. Genel Tıbbi Süreç: Genel tıbbi hizmetlerle bağlantılı olarak altyapımızı “Beyin odaklı” bir hastane olarak sunmaktayız.
  7. İmplant Uygulamaları: Hastanemizde Naltrekson İmplant ve Disulfiram İmplant uygulamaları yapılmaktadır. Kullanılan maddenin türüne göre uygulanan implantlar değişiklik göstermektedir.
  8. Aile Bilgilendirme Eğitimleri: Bağımlılık sadece kullanan kişiyi değil tüm aileyi etkileyen bir hastalıktır. Dolayısıyla tedavide kişi ile birlikte ailenin de değişimi hedeflenmektedir. Bu sebeple hem ailelerin bu hastalık hakkında bilgilenmeleri hem de yakınlarının bırakmayı sürdürmelerini destekleyecek uygun davranış ve tutumları öğrenmeleri için eğitimler düzenlenmektedir.
  9.  Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı (İlaç Kan Düzeyi ve DNA Analizi): İlaç kullanan hastalarda, ilaç kan düzeylerinin tedavi değerlerinin üstüne çıkmasına ya da ilaç etkileşimleri beyin işlevlerinde bozulmaya yol açabilir. Bunu saptamak için kullanılan ilaçların kan düzeyleri (TDM) ölçülür. Genetik profile göre ilaç belirlenebilmesi ve kullanılan ilaçların kan düzeylerinin monitorizasyonu ile tedavinin başarı şansı artırılır. Kişiye tedavi ile gereksiz veya yan etkisi yüksek olabilecek ilaçlar önceden saptanarak tedavi akılcı biçimde şekillendirilir. Gerekiyorsa “DNA analizi” yapılır.
  10. Elektrokonvülsif Tedavi: Hastalıkların alevli dönemlerinde hastanede yatarak anestezili EKT uygulaması yapılabilir. Beyne çok düşük elektrik akımı verilerek nöbet oluşturulur ve beynin bozulmuş olan elektro- kimyasal süreçleri düzenlenir.
  11. Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi (TMU): Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda kullanılan yeni bir tedavi yöntemidir. Beynin hastalıklardan etkilendiği düşünülen bölgelerine kısa aralıklarla uygulanan manyetik alan aracılığıyla, beynin elektriksel aktivitesi düzenlenir. İlaçlara göre daha hızlı ve güçlü tedavi sağlar. Merkezlerimizde ilaç tedavisine dirençli depresyon vakalarında kullanılmaktadır. Elektrokonvülsif tedavinin uygulanamadığı bazı durumlarda (hasta ve ailenin tercihi, anestezi riski), manik ataklarda düşük frekanslarda uygulanmaktadır.
  12. EMDR: Son yıllarda geliştirilen özgül psikoterapi tekniklerinden biri de kısaca EMDR olarak adlandırılan ve travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir yöntemdir.
  13.  Hipnoterapi: Hipnoz esnasında kişinin bilinçaltı ile etkileşim gerçekleştirilerek, tedavi amacı doğrultusunda yaşamda olumlu, önemli ve kalıcı değişiklikler elde edilebilmektedir.
  14. Nörofeedback: Nörofeedback eğitiminde kişinin o andaki EEG’sinden gelen beyin dalgalarıyla ilgili bilgiler kişiye görsel ve/veya işitsel sinyallerle bildirilir ve kişiden bunun belli yönlerini kontrol altına alması istenir. Kişinin yaşadığı soruna veya ihtiyacına göre beynin hangi bölgesinde hangi frekanstaki dalgayı arttırmak/azaltmak gerekiyorsa ona göre bir tedavi protokolü düzenlenerek öğrenme ortamı yaratılır. Kişi o andaki düşüncesi ile beyin dalgaları arasındaki bağı görür ve istediği yönde kontrol edebilmeyi öğrenir.
  15.  Biyofeedback: Vücut ısısı, cilt direnci, solunum sayısı, kas gerginliği ve kalp atım sayısını özel elektrotlar ile ölçerek kişinin bedensel duyumları ve düşünceleri arasındaki ilişkileri görselleştiren bir sistemdir.
  16.  Biofeedback Destekli Sanal Gerçeklik Tedavisi: Psikoterapide biofeedback destekli sanal gerçeklik tedavisi ile dış dünyada kişiye kaygı veren uyaranlar terapi odasına taşınıyor. Kişi sanal gerçeklik gözlüğü ile kaygı veren durumu yaşantılarken otonom sinir sistemindeki değişiklikler biyolojik geribildirim metodu sayesinde an be an izleniyor.  Böylece  korku, kaygı ve takıntılarıyla yüzleşmesi ve başa çıkması sağlanıyor. Kişiye bir gözlük takılıyor. Kişi üç boyutlu bir şekilde ortamda gibi kendini deneyimleyebiliyor. Terapist de bilgisayar ekranından o anda kişinin ne gördüğünü iki boyutlu olarak gözlüyor. Biofeedback’ten gelen sinyalleri izleyerek danışanın anksiyetesindeki artma ve azalmaları takip edebiliyor.
  17.  Rehacom (Bilgisayarlı eğitim modülleri): Zihinsel becerilerin tekrar kazanılması ya da mevcut becerilerin artırılması için kişiye özel dikkat eğitim programı yapılabilir. Planlama, organizasyon, dikkat yönetimi gibi kognitif becerilerin rehabilitasyonu, bilgisayarlı eğitim modülleri kullanılarak yapılır.
  18. Uyku Laboratuvarı: Uyku odası, fototerapi odası, uyku deprivasyon odası ve merkezi dijital tetkik sistemi ile uyku laboratuvarı oluşturulmuştur. Uyku laboratuvarları; nöroloji, KBB, göğüs ve psikiyatri uzmanlarının ortak disipliner yaklaşımı gereken bir faaliyettir. Tedavide psikiyatrik yaklaşım çoğu defa gerekir. Laboratuvar sorumluluğu bu bilinçle yürütülmektedir.
  Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022
  Yayınlama Tarihi: 01 Şubat 2019
  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Erişkin Psikiyatrisi Tıbbi Kadro
  Sera ELBAŞOĞLU

  Uzman Klinik Psikolog

  Gönder
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217