Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Sosyal Hizmet Çalışmaları

PSİKİYATRİ ALANINDA SOSYAL HİZMETİN ÖNEMİ

Psikiyatri ve Sosyal Hizmet alanı arasında kavramsal temeller açısından önemli bir ilişki vardır. Her iki alanın da hedefi, bireylerin ve toplumların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama ulaştırılmasıdır. Bazı semptomlar; psikiyatrik bozukluğun göstergesi olabileceği gibi, kişinin içinde bulunduğu sistemlerle yaşadığı sorunların ve/veya sosyal çevrenin olumsuz koşullarına verilen normal bir tepki de olabilir.
Sosyal Hizmet uygulamaları kişi ve çevreleri arasındaki kompleks ilişkileri anlamanın önemini vurgulamaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanı bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasını engelleyen, birey ve çevresi arasındaki ilişkiden ortaya çıkan sorunlarla uğraşır. Kişi- çevre arasındaki karşılıklı ilişki, uyum sağlama, kişinin içinde bulunduğu ortamı ve konumu, savunmasızlık, baskı, sosyal ve teknolojik kirlilik, yaşam stresörleri ve bunlarla baş etme tekniklerini içerir.
Psikiyatrik hastalıklar kişinin sosyal çevresiyle etkileşimlerini olumsuz etkiler. Kişinin ilişkileri, eğitim hayatı, iş durumu ve genelde yaşam kalitesi düşer. Bu durumda başarılı bir sağaltımın ölçütü, eş zamanlı olarak yapılacak, psikiyatrik müdahale ve bozulan sosyal işlevselliği iyileştirmeye yönelik sosyal hizmet müdahalesidir.

Klinik düzeyde odaklar hasta, hastanın ailesi ve sosyal çevresidir. Hastanın özellikleri ve hastalığın niteliği müdahalenin sınırlarını belirler. Hastayla çalışma; vizitleri, klinikte bireyle çalışmayı,

SOSYAL SERVİS KAPSAMINDA VERİLEN HİZMETLER

 • Hastayla Psiko-Sosyal Çalışma: Hastanın psiko-sosyal durumuyla ilgili değerlendirmeler yapmak, öneriler sunmak veya uygun çalışmalar yapmak ve ardından sosyal çalışma adı altında rapor hazırlamak
 • Hasta Ailesiyle Psiko-Sosyal Çalışma: Hastanın ailesiyle görüşme yaparak hastanın durumuyla ilgili çeşitli bilgiler almak, bilgilendirmeler yapmak, önerilerde bulunmak ve bu görüşmeyle ilgili olarak sosyal çalışma adı altında rapor hazırlamak
 • Sosyal İnceleme ve Değerlendirme Raporu: Gerek görüldüğü durumlarda hasta ve hastanın sosyal çevresi (yakınları, sosyo-ekonomik durumu, ev yaşamı vs) hakkında kapsamlı bir inceleme yapmak ve sosyal inceleme raporu hazırlamak
 • Ev veya Kuruluş Ziyareti: Gerek görüldüğü durumlarda hastanın evine veya konuyla ilgili bir kuruluşa ziyaret düzenleyerek durum tespit ve/veya değerlendirme raporu hazırlamak
 • Okul Ziyareti: Gerek görüldüğü durumlarda hastanın okuluna ziyaret düzenleyerek durum tespit ve/veya değerlendirme-takip raporu hazırlamak
 • İş Yeri Ziyareti: Gerek görüldüğü durumlarda hastanın iş yerine ziyaret düzenleyerek durum tespit ve/veya değerlendirme raporu hazırlamak
 • Hastalarla Grup Çalışması: Hastalığı ve tedavisi sırasında hastayı etkileyen sosyal ve duygusal sorunların çözümü ile uğraşmak amacı ile grup çalışması düzenlemek ve sosyal çalışma adı altında raporlamak
 • Hasta Aileleri ile Grup Çalışması: Hastalığı ve tedavisi sırasında hastayı direkt olarak etkileyen ailevi sorunların çözümü ile uğraşmak amacıyla hasta aileleri ile grup çalışması düzenlemek ve sosyal çalışma adı altında raporlamak
 • Taburculuk sonrası sosyal yaşama uyumlarını desteklemek ve yönlendirmek amacıyla yapılan görüşmeler ve mentorlük uygulamaları
 • Psiko-Sosyal ve Ekonomik Destek Mekanizmalarından Yoksun Hastalar için Yapılacak Çalışmalar: Kurum bakımına yerleştirme, Geçici Bakım Merkezlerine yerleştirme, Ayni ve Nakdi Yardım Sağlama, Tedavi giderleri için kaynak bulma ve yönlendirme gibi çalışmalar yapmak
 • Hastayla ilgili İdari Merci ve Kurumlara Verilmek üzere Hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu: Hastanın durumuyla ilgili hastanın idari ve adli mercilere sunulmak üzere talep doğrultusuna uygun Sosyal İnceleme Raporunu hazırlamak
 • Telefon/E-Posta Görüşmesi: Taburcu olan veya halen tedavisi süren hastalarla veya yakınlarıyla yapılacak telefon ve e-posta görüşmeleri
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022
Yayınlama Tarihi: 08 Şubat 2019
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Erişkin Psikiyatrisi Tıbbi Kadro
Sera ELBAŞOĞLU

Uzman Klinik Psikolog

Gönder
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217