Dil ve Konuşma Bozuklukları Polikliniği

Dil, Konuşma Terapisi Polikliniği

Dil, Konuşma, Ses ve Yutma Bozuklukları

Bölüm Hakkında

Dil-konuşma, ses, yutma bozukluğu olan bireylere son teknolojik gelişmeler ve multidisipliner yaklaşımla danışmanlık hizmeti vermektedir.

Alt Dalları;

Çocuğun konuşması yaşından beklenen düzeye ve yaşıtlarına göre eksiklikler içeriyorsa veya konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. Süreç dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve gerekli müdahale planlanması yapılmalıdır.

Konuşma akışının, yineleme, takılma, solunum tutuklukları, kas gerilimi gibi nedenlerle engellenip kesintiye uğraması olarak tanımlanabilir. Ya da hızlı ve bozuk bir akışta görülebilir. Bu durumlar konuşmanın akıcılık bozukluğu olarak değerlendirilir. Detaylı değerlendirme sonucu konuşma akıcılığını sağlamaya yönelik terapi süreci planlanır.

Dil ve konuşma becerileri gelişirken her konuşma sesinin(harflerin) öğrenildiği belli bir yaş aralığı vardır. Bu yaş aralığı sonrasında sesin konuşma içinde uygun olarak üretilmemesi bu sesin edinilmediğinin göstergesidir. Konuşma anlaşılırlığı düşüktür. Bebeksil bir konuşma mevcuttur. Erken müdahale ve terapi ile bozukluk kısa süre de akranlarına uygun konuşma anlaşılırlığı yakalanabilir.
İşitme kaybı, zekâ geriliği, nörolojik, motor ya da sosyal gelişim geriliği gibi belirgin herhangi bir problemin olmadığı tür dil bozukluklularıdır. Sosyal ve akademik başarı için dilin hangi bileşenine ait bir bozukluk olduğu tanılanıp terapiler ile müdahale edilmelidir.

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Akademik düzeyde başarı sağlanması için okuma-yazma ve konuşma sürecinde problem görülen dil becerilerine yönelik gerekli müdahale süreci yürütülmelidir.

Sosyal becerilerde ve iletişimde sorunlara da neden olabilen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi sosyal iletişimde görülen eksikliklerdir. Sosyal iletişimi en etkili gerçekleştirmenin yolu sözel ve sözel olmayan biçimleriyle dili kullanmaktan geçer. Görülen dil ve konuşma sorunlarına erken müdahale oldukça önemlidir.

Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli kas gruplarında görülen güçsüzlük, zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma mekanizmasının etkilendiği bozukluklardır.

Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bozukluktur. Bireyin gelişimiyle beraber çeşitli konuşma bozuklukları görülebilmektedir.

Beyinde edinilmiş bir hasara bağlı olarak oluşan, nörolojik kaynaklı dil ve konuşma bozukluğudur.

İşitme, konuşma gelişiminde en önemli etkendir. Konuşma bozukluğu, işitme kaybının derecesine göre değişik şekillerde meydana gelir. Cilalandırma süreci sonrası dil ve konuşma becerilerinin sağlanması için müdahale oldukça önemlidir.

Çeşitli nedenlerden dolayı sesin perde, şiddet ya da kalitesinden birinin ya da birkaçının, konuşan kişinin ne söylediğinden daha fazla dikkat çektiği bozukluktur.

Çoğunlukla nörolojik bir nedene bağlı olarak gelişen ve yutmanın değişik aşamalarında görülen yutma güçlüğüdür.

Ahmet KONROT
SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü
Prof.Dr. Ahmet KONROT
Dil ve Konuşma Bozuklukları Kliniği Tıbbi Kadro
Prof.Dr. Ahmet KONROT

SBF / Dil ve Konuşma Terapisi - Bölüm Başkanı / ÜSESKOM Müdürü

Gönder
Hazel Ezgi DÜNDAR

Dil Konuşma Terapisti

Gönder
Anuş TAHMİNCİOĞLU

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Gönder
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217