Gülhane Afazi Testi

GAT-2 toplam 7 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırayla spontan konuşma, konuşmayı anlama, okuduğunu anlama, oral motor değerlendirme, otomatik konuşma, tekrarlama ve adlandırmadır. Testin toplam puanları “dil-puan” ve “motor-puan” olarak ikiye ayrılmaktadır. “Dil-puanı” spontan konuşma, konuşmayı anlama, otomatik konuşma, tekrarlama ve adlandırma alt testlerinin toplam puanları oluşturmaktadır. “Motor-puanı” ise oral-motor değerlendirme alt testinin puanları oluşturmaktadır. “Dil-puanı” bireyin dilsel performansı hakkında bilgi verirken, “motor-puanı” bireyin motor konuşma sorunları hakkında bilgi vermektedir.

GAT-2 temelini GAT’tan almıştır. GAT-2 geliştirilirken orijinal GAT’tan bazı bölümler çıkartılmıştır. Bunlar, kompleks sorular, renk isimlendirme, yazma, sayısal yetenek ve kopyalama fonksiyonu ile ilgili bölümlerdir. Diğer bölümlerin maddeleri de tamamıyla gözden geçirilerek yenilenmiştir. Adlandırma alt testindeki resimlere ait sözcükler yazım dilindeki kullanım sıklıkları ve sesletim özellikleri gözetilerek seçilmiştir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217