Kulak Burun Boğaz Sorular

Farenjitler %70-75 viral  etkenlerle oluşur,  bakteriel farenjitler ise %25 ‘inden sorumludur. Covid -19 enfeksiyonu semptomları arasında boğaz ağrısının ve ateşin olması ayırt edici tanı için muayeneyi gerektirir , aktif bir bakteriel bademcik iltihabı görünümü boğaz ağrısı ve ateşin sebebini ortaya koyabilir, ancak fizik muayenede Covid-19 enfeksiyonunu diğer viral farenjitlerden ayırt etmemizi sağlayacak farklı bir bulgu yoktur, bu nedenle şüphe durumunda PCR testi ile tanı konulmalıdır.

Geniz eti ameliyatı ( adenoidektomi) çocuklarda sık yapılan ameliyatlar arasındadır. Ameliyat kararı verilirken endikasyon iyi konulmalı postoperatif komplikasyonların en önemlisinin kanama olması nedeniyle kanama riskini araştırmaya yönelik tetkikler yapılmalıdır.
Ameliyat genel entübasyon anestezisi altında hasta sırtüstü pozisyonda otomatik ağız açacağı kullanılarak geniz etinin “adenoid küreti” ismi verilen özel aletler kullanılarak temizlenmesi ile gerçekleştirilir. Geniz etinin tam olarak temizlenip temizlenmediği kontrol edilir , kanama kontrolü yapılarak ameliyat sonlandırılır.

Burun ameliyatlarından sonra genellikle kanama kontrolü amacı ile tampon kullanılır. Yapılan ameliyatın özelliğine göre kanama riski yoksa tampon uygulaması yapılmayabilir. Özellikle septum dediğimiz burun orta bölmesine yönelik cerrahi girişimlerden sonra ameliyat sahasında kan birikmesine engel olmak amacıyla da tamponlar kullanılır, ancak dikiş atma gibi  başka yöntemlerle bu riskin önüne geçilebiliyorsa o zaman tampon kullanılmasına gerek olmaz.

Bademcik ameliyatı ( tonsillektomi) kararı verirken hastanın yakınmaları ve muayene bulguları önemlidir.
Tonsillektomi esas olarak bademciklerin  sık enfeksiyonu ve solunum sindirim yolunda tıkanıklığa yol açacak şekilde büyük olması ( hipertrofi) nedenleriyle yapılır. 
Biraz daha ayrıntılı bakacak olursak endikasyonları şu şekilde belirtebiliriz.
-Yeterli medikal tedaviye rağmen yılda 3 veya daha fazla bademcik iltihabı geçirilmesi
- Tekrarlayan orta kulak iltihapları
- Dişlerin kapanma bozukluğuna veya ağız yüz gelişiminin kötü etkilenmesine yol açan hipertrofi.
- Üst solunum yolunda tıkanıklığa, yutma güçlüğüne ,uyku bozukluklarına veya kalp ve akciğer komplikasyonlarına yol açan hipertrofi
-Bademciğin abseleşmesi
- Medikal tedaviye cevap vermeyen kronik bademcik iltihabına bağlı kötü ağız ve nefes kokusu
- Tek taraflı, malignite şüphesi taşıyan bademcik büyüklüğü

Muayene sırasında tespit edilen eğrilikler ( deviasyon) hastada burun tıkanıklığı, baş ağrısı tekrarlayan sinüzit atakları gibi   bir şikayete yol açmıyorsa  ameliyat gerektirmez, çoğu kişide herhangi bir yakınmaya yol açmayan eğrilikler mevcuttur.

 

 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217