0216 633 0 633 Gönder

Porno Bağımlılığı

Pornografi (porno), cinsel içerikli görüntü, yazı, ses veya video materyalleri kapsayan bir terimdir. Bu materyaller, cinsel arzuları uyandırmayı veya cinsel tatmin sağlamayı amaçlar. Porno, tarih boyunca farklı kültürlerde çeşitli formlarda var olmuştur ancak modern anlamda porno, özellikle basılı medya, video ve dijital platformlar aracılığıyla yaygınlaşmıştır. Geçmişte basılı materyaller aracılığıyla ulaşılan ve sınırlı erişim imkanı olan pornografik içerikler, internet çağının başlamasıyla birlikte daha hızlı ve kolay şekilde ulaşılabilir hale gelmiştir.

Porno Bağımlılığı Nedir?

Porno bağımlılığı, pornografik içeriklere karşı duyulan sürekli ve yoğun arzunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyecek düzeye ulaşmasıdır. Bu bağımlılık türü, genellikle aşırı pornografi tüketimi ile ilişkili olan olumsuz sonuçlara rağmen devam eden bir davranış modeli olarak tanımlanır.

Pornonun yaygınlaşması ve bağımlılığa dönüşmesinde belirleyici olan birkaç faktör vardır. Bunlarda biri, günümüzde porno içeriklere erişimin kolaylaşmasıdır. Taşınabilir akıllı cihaz kullanımının yaygınlaşması da bir başka etkendir. Geçmişte gazete ve dergi gibi basılı materyaller üzerinden tüketilen porno içeriklerin bugün gizlilik kaygısını azaltan online uygulama ve sistemler üzerinden tüketilmesi, porno bağımlılığını tetikledi. Düşük maliyetli erişim imkanının olması ise porno içeriklere maruziyeti artırarak pornonun bağımlılığa dönüşmesine ciddi anlamda katkı sağladı.

Porno Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir?

Bir şeyin bağımlılık olarak tanımlanabilmesi için pek parametrenin değerlendirilmesi gerekir. Bu anlamda porno seyretmek ve porno bağımlılığı arasında da bariz farklar bulunur. Porno bağımlılığının öne çıkan belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Kontrol Kaybı: Kişi, pornografik içerikleri izlemeyi kontrol edemez ve izlemeyi durdurmakta zorluk çeker. Pornografi tüketimini azaltma veya bırakma girişimlerine rağmen başarılı olamaz.
 • Zaman ve Enerji Harcama: Kişi, pornografik içerik izlemeye aşırı zaman ve enerji harcar. Pornografi izlemek, kişinin diğer önemli sorumluluklarını (iş, okul, aile) ihmal etmesine yol açar.
 • Tolerans Gelişimi: Kişi, aynı haz düzeyini elde edebilmek için giderek daha fazla ve daha ekstrem içeriklere ihtiyaç duyar.
 • Yoksunluk Belirtileri: Kişi, pornografi izlemeyi bıraktığında huzursuzluk, sinirlilik, depresyon veya anksiyete gibi yoksunluk belirtileri yaşar.
 • Olumsuz Sonuçlara Rağmen Devam Etme: Kişi, pornografi tüketiminin olumsuz sonuçlarına (ilişki sorunları, iş veya okul performansında düşüş, duygusal sıkıntılar) rağmen izlemeye devam eder.
 • Dürtüsel Davranışlar: Kişi, pornografi izleme dürtüsüne karşı koymakta zorlanır ve bu dürtüyü tatmin etmek için tekrarlayan davranışlarda bulunur.
 • Duygusal Düzenleme: Kişi, stres, anksiyete veya depresyon gibi olumsuz duygularla başa çıkmak için pornografi izler.

Porno Bağımlılığı Erkeklerde mi Daha Fazla Görülür?

Porno bağımlılığının erkeklerde görülme sıklığı, kadınlara nazaran daha fazladır. Bu durumun sosyo-kültürel nedenlerinin yanı sıra fizyolojik ve psikolojik nedenleri de vardır. Erkekler, ergenlik çağından itibaren cinsellik olgusunu yaşamına yerleştiriyor. Cinsellik olgusuna (mastrübasyon, porno izleme vs.) yönelik tüm düşünce ve davranışlar, toplum nezdinde olağan kabul ediliyor. Öte yandan cinsiyetler arasında uyarılma şekli açısından da farklılıklar var. Mesela erkekler daha görsel varlıklardır. Dolayısıyla çıplaklık, erkek için güçlü bir uyarıcıdır. Dolayısıyla porno içerikler, erkekler üzerinde daha derin etkilere sahiptir. Kadınlarla gerçek yaşamda ilişki kuramayan asosyal erkekler de cinsel tatmini porno ile sağlar. Porno bağımlılığı erkeklerde daha mı fazla görülür? sorusuna evet demek için daha pek çok sebep sayılabilir. 

Porno Bağımlılığı İnsan Yaşamını Nasıl Etkiler?

Porno bağımlılığı, depresyon, anksiyete ve düşük benlik saygısı gibi psikolojik sorunlarla ilişkilendirilmiştir. Yapılan araştırmalarda, porno bağımlılığının genellikle duygusal düzenleme zorlukları ve ilişkilerde memnuniyetsizlik ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir. Porno Bağımlılığı, beynin ödül sistemini etkileyerek dopamin salınımında artışa neden olur. Bu durum, tıpkı madde bağımlılığında olduğu gibi beynin yapısal ve işlevsel değişikliklere uğramasına yol açabilir, yoksunluk durumu ortaya çıkabilir. Porno bağımlılığı, sosyal ilişkilerde zorluklara, iş performansında düşüşe ve izolasyona yol açabilir. Suçluluk ve utanç duygusunun yoğun olarak yaşanması sonucunda depresyon ve anksiyete promlemlerine de neden olabilir. Porno bağımlılığının cinsel doyuma ulaşamama, sosyal anksiyete, kaygı artışı, kontrol kaybı gibi temel etkileri, insan yaşamı açısından kritik etkilerdir.

Porno Bağımlılığı Tanı Yöntemleri

Porno bağımlılığını bir bağımlılık türü olarak tanımlayan uzmanlar olduğu gibi, bir dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlayanlar da vardır.

Porno bağımlılığı, hem bağımlılık hem de dürtü kontrol bozukluğu olarak değerlendirilebilir ve bu durum, konuyla ilgili bilimsel ve klinik tartışmaların devam etmesine neden olmaktadır. 

Porno Bağımlılığı: Bir Bağımlılık Olarak Değerlendirilmesi

 1. Beyin Kimyası ve Dopamin: Pornografik içeriklerin tüketimi, beyinde dopamin salınımını artırır. Dopamin, ödül ve haz duygularını tetikleyen bir nörotransmitterdir. Madde bağımlılığı gibi, porno bağımlılığı da beynin ödül sistemi üzerinde benzer etkiler yaratabilir. Bu, bireylerin sürekli olarak daha fazla pornografik içeriğe ihtiyaç duymalarına ve aynı düzeyde haz alabilmek için daha ekstrem içeriklere yönelmelerine yol açabilir.
 2. Tolerans ve Yoksunluk: Porno bağımlılığı olan kişilerde, zamanla tolerans gelişebilir. Bu, kişinin aynı haz düzeyini elde edebilmek için daha fazla ve daha yoğun içerik tüketmesi gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, pornografi izlemeyi bıraktıklarında yoksunluk belirtileri yaşayabilirler, bu da bağımlılığın bir göstergesi olarak kabul edilir.
 3. Kontrol Kaybı: Porno bağımlılığı olan bireyler, pornografik içerikleri izlemeyi kontrol edemez hale gelebilirler. Bu, sosyal, mesleki ve kişisel hayatlarında olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu durum, bağımlılığın temel özelliklerinden biridir.

Porno Bağımlılığı: Bir Dürtü Kontrol Bozukluğu Olarak Değerlendirilmesi

 1. Dürtüsel Davranışlar: Dürtü kontrol bozuklukları, bireylerin dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaları ve bu dürtülerle ilgili davranışlarda bulunmaları ile karakterizedir. Porno bağımlılığı olan bireyler, pornografik içerik izleme dürtüsüne karşı koymakta zorlanabilirler ve bu dürtüyü tatmin etmek için sürekli olarak bu içeriklere yönelebilirler.
 2. Duygusal Düzenleme: Dürtü kontrol bozukluğu perspektifinden bakıldığında, pornografi tüketimi genellikle duygusal düzenleme amaçlı kullanılır. Bireyler, stres, anksiyete veya depresyon gibi olumsuz duygularla başa çıkmak için pornografiye yönelebilirler. Bu, dürtü kontrol bozukluklarında sıkça görülen bir durumdur.
 3. Komorbidite: Porno bağımlılığı, genellikle diğer dürtü kontrol bozuklukları veya obsesif-kompulsif bozukluklar (OKB) ile birlikte görülür. Bu, pornografik içerik tüketiminin bir dürtü kontrol bozukluğu olarak ele alınmasını destekleyen bir bulgudur.

Bilimsel ve Klinik Yaklaşımlar

Porno bağımlılığı, DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) tarafından resmi olarak tanınmamaktadır. Bununla birlikte, ICD-11 (Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hastalık Sınıflandırması) "Kompulsif Cinsel Davranış Bozukluğu" (CSBD) adı altında bu tür davranışları tanımlar. CSBD, dürtü kontrol bozukluğu olarak sınıflandırılır, ancak birçok uzman ve klinisyen, porno bağımlılığının da bir bağımlılık olarak ele alınması gerektiğini savunmaktadır.
Porno Bağımlılığı Tedavi Yöntemleri
Porno bağımlılığından şüphelenen bireyler, bir ruh sağlığı profesyoneline başvurarak durumu değerlendirebilirler. Terapistler, bu konuda uzmanlaşmış psikolog ve psikiyatristler, bağımlılığı teşhis etmek ve uygun tedavi yöntemlerini önermek için yardımcı olabilirler. 
Porno bağımlılığının tedavisi, bireyin ihtiyaçlarına ve bağımlılığın şiddetine bağlı olarak değişir. Genel olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireylerin düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeyi amaçlayan etkili bir terapi yöntemidir. Bu terapi, porno bağımlılığının altında yatan düşünce ve inançları ele alarak, sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmeye yardımcı olur.
 2. Destek Grupları: Destek grupları, porno bağımlılığı ile mücadele eden bireylerin deneyimlerini paylaşabileceği ve birbirlerine destek olabileceği ortamlardır. Bu gruplar, izolasyonu azaltarak bireylerin iyileşme sürecinde motivasyon bulmalarına yardımcı olabilir.
 3. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, antidepresanlar ve anksiyolitik ilaçlar gibi ilaçlar, porno bağımlılığı ile ilişkili duygusal ve psikolojik semptomları yönetmek için kullanılabilir. Ancak, ilaç tedavisi genellikle terapi ve diğer müdahalelerle birlikte uygulanır.

Porno bağımlılığı, ciddi sonuçlara yol açabilecek bir durumdur ve erken teşhis ve müdahale, bireyin sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir.

Porno Bağımlısı Kişiler Kendilerine Hangi Soruları Sorabilir ve Nasıl Değerlendirebilir?

Kişi, kendi durumunu değerlendirmek için aşağıdaki soruları kullanabilir:

 1. Günlük hayatınızda pornografi izlemek için ne kadar zaman harcıyorsunuz?
 2. Pornografi izlemeyi azaltma veya bırakma girişiminde bulundunuz mu? Eğer bulunduysanız başarılı oldunuz mu?
 3. Pornografi izlemek, sosyal, mesleki veya kişisel yaşamınızı olumsuz etkiliyor mu?
 4. Aynı haz düzeyini elde edebilmek için daha fazla ve daha ekstrem içerikler mi izliyorsunuz?
 5. Pornografi izlemeyi bıraktığınızda huzursuz, sinirli veya depresif hissediyor musunuz?
 6. Pornografi izleme dürtüsüne karşı koymakta zorlanıyor musunuz?
 7. Stresli veya üzgün olduğunuzda pornografi izleyerek rahatlamaya çalışıyor musunuz?
   
Yayınlama Tarihi:
02 Temmuz 2024
Güncelleme Tarihi:
02 Temmuz 2024