0216 633 0 633 Gönder

NPAMATEM Alkol Bağımlılığı Servis Hizmetleri

NPAMATEM Alkol bağımlılığı servisi hizmetleri, bağımlılık kliniğinde yapılan tedavi ve hizmetleri kapsayan bir servistir.

Alkol bağımlılığının tanısı; kullanım öyküsü, motivasyonunun, genel sağlık ve ruhsal durumunun değerlendirilmesi, sosyal ve aile yapısının gözden geçirilmesi, laboratuvar tetkiklerinin gözden geçirilmesi ile konur. Alkol kullanım öyküsünde hastanın son bir ay içerisinde ve daha öncesinde kullandığı alkol miktarı, tıbbi ve psikiyatrik özgeçmiş, adli sorunlarının varlığı ve geçmiş tedavi öyküsünün ayrıntılı bir şekilde sorgulanır.

NPAMATEM Alkol bağımlılığı servisi hizmetleri kişiye özel tedavi şeklini benimsemektedir. Bu noktada hastanın durumu ve her türlü yaşantısı göz önüne alınarak multidisipliner bir yaklaşımla tedavi protokolü hazırlanmaktadır.

Hastanın tedavi motivasyonu, aile ve sosyal çevresi ile olan sorunları tedavinin gidişatını etkilediği için ayrıntılı olarak sorgulanması önemlidir. Alkol kullanımı vücudun birçok organına olumsuz etki ettiği için laboratuvar tetkikleri ile bu etkilenme halinin durumu araştırılmalıdır.

Eğer hastanın ayaktan tedavi ve izleminde, tedaviye yanıt iyi değil ve ayaktan tedavi birçok kez başarısızlıkla sonuçlanmışsa, öyküsünde delirium tremens veya hastanede yatırılarak tedavi görmeyi gerektirecek diğer yaşamı tehdit eden yoksunluk durumları var ise, hayatını tehdit eden ek dahili, psikiyatrik veya nörolojik  hastalıkları var ise, kendisine ve veya etrafına zarar verme riski taşıyor ise, eşlik eden başka bir uyarıcı ve veya uyuşturucu madde kullanımı var ise hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekmektedir.

Hastaneye yatışı yapılır yapılmaz tedaviye başlamadan önce ve her vizitte yoksunluk belirtilerini tespit ve takip etmek amacı ile çeşitli ölçekler uygulanır. Alkolün hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını hedefleyen “detoksifikasyon” tedavisi ile birlikte hastanın varsa eşlik eden dahili, nörolojik ve veya psikiyatrik hastalıklarına yönelik dahiliye ve nöroloji uzmanlarının da önerileri doğrultusunda farmakolojik tedavileri başlanır. Hasta hastanede kaldığı süre içerisinde bireysel terapilerine katılır. 

Etkileşim ve nüksü önlemeye yönelik grup terapilerine katılım sağlanır. Aile içi iletişim becerileri, aile bireylerinin psikolojik ve varsa psikiyatrik sorunları ele alınır. Gereği halinde alkolden koruyucu etkilere sahip olan farklı ilaç tedavi rejimleri başlanır. Gerekli zarar algısı ve farkındalığı gelişen, ilaç ve terapi tedavisinde istenen noktaya gelmiş olan hasta, poliklinik takibi planlanarak uygun zamanda taburcu edilr.

Yayınlama Tarihi:
16 Ocak 2020
Güncelleme Tarihi:
24 Haziran 2021