Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Güvensiz bağlanma, bağımlılık için risk etmenidir

  Antalya’da gerçekleştirilen 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ne katılan psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir, bağlanma ile bağımlılık arasındaki ilişkiden bahsetti. Çocukluk döneminde oluşturulan çocuk-ebeveyn ilişkisinin önemine işaret eden Kesebir, “Güvensiz bağlanma, pek çok ruhsal hastalık için olduğu gibi bağımlılık için de bir risk etkenidir” uyarısında bulundu.

  Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi uzmanları, Antalya’da 29 Kasım-2 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenen 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ne katılıyor.

  Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi BAUMER (Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından Antalya Susesi Luxury Resort’te düzenlenen kongrede bağımlılık ve yeni tedavi yöntemlerine ilişkin en güncel bilgiler paylaşılıyor.

  Bağlanma ve bağımlılık ilişkisini anlattı

  NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Sermin Kesebir, “Bağlanma ve Bağımlılık Fenomenolojisinin Analizi” başlıklı sunumunda bağımlılık ile bağlanma arasındaki ilişkiden bahsetti.

  “Bağlanma, yaşamın erken dönemlerinde içselleştirilen ebeveyn çocuk ilişkisinin, erişkin hayattaki ilişkilerimizde ve karşımızdaki kişiye iyimser bir ilgiyle yansımasıdır” diyen Prof. Dr. Sermin Kesebir, “Güvensiz bağlanma, pek çok ruhsal hastalık için olduğu gibi bağımlılık için de bir risk etkenidir. Kaçıngan bağlanmanın bağımlılıklar üzerine öngörücü olduğu ortaya konmuştur. Bağlanma gelişimsel olarak güvenli ve güvensiz olarak ayrışabileceği gibi aldatma, kötüye kullanım ya da kayıp gibi travmalar sonrasında zedelenebilir. Yas ve onarım süreci bir bağımlılıkla sonlanabilir” diye konuştu.

  Bağımlılık bireyin kendiyle olan ilişki biçimidir

  Prof. Dr. Sermin Kesebir, “Alkol ve madde kullanım bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar olarak nitelendirdiğimiz internet, sosyal medya, alışveriş ve ilişkilerdeki bağımlılıklar birer bağlanma bozukluğudur, başka bir deyişle bağlanamama. Bu anlamda bağımlılık bireyin kendi kendiyle olan bir ilişki biçimidir” diye konuştu.

  Bağımlılık ve tedavi yöntemleri konuşuluyor

  NPİSTANBUL Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz oturum başkanlığı da yapacağı “Bağımlılıkta Tedavi Yöntemleri” başlıklı oturumda Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, “Dünyada ve Ülkemizde Bağımlılık ve Risk Etmenleri” konusunda sunum yapacak. Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz de “Nöromödülasyon Tedavileri”ni anlatacak.

  Davranışsal bağımlılıklar ele alınıyor

  Oturum başkanlığını Prof. Dr. Nesrin Dilbaz’ın yapacağı “Davranışsal Bağımlılıklarda Güncel Durum” başlıklı oturumda da NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemal Onur Noyan, “Sanal Davranış Bağımlılıklarında Tedavi” konusunu ele alacak.

  Bağımlılık tedavisinde ailenin yeri konuşulacak

  2 Aralık Pazar günü ise NPİSTANBUL Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz’ın yine oturum başkanlığını yapacağı “Bağımlılık Tedavisinde Ailenin Yeri” başlıklı oturumda NPİSTANBUL Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr.Alptekin Çetin, “Madalyonun diğer yüzü” Uzman Klinik Psikolog Ahmet Yılmaz ise “Eş bağımlılığı” başlıklı sunumunda önemli bilgiler paylaşacak. Aynı oturumda Uzman Psikolog Ömer Bayar, “Ailede Psiko Eğitim” Duygu Kılıç ise “Ailede Komorbid Durumlar” başlıklı olgu sunumlarını yapacak.

  Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018
  Yayınlama Tarihi: 02 Ocak 2013

  Kategori: Bağımlılık

  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217