Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Bölüm Hakkında

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon; Özürlülük deneyimi yaşayan ve yaşaması muhtemel bireylerin; çevre ile etkileşimde olmalarını ve sürdürmelerini hedefler.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının Yetkinlik Alanları:

FTR; koruyucu hekimlikten, akut hastane bakımına ve kronik özürlük tedavisine  kadar uzanan, toplumdaki hastalıkların tanı ve tedavileri  ile ilgilenen uzmanlık alanıdır.

 • Tanıyı belirlemek amacıyla tıbbi değerlendirme,
 • Fonksiyonel kapasite ve değişim yeteneğini değerlendirme,
 • Aktivite, katılım ve kişisel kapasitenin değerlendirmesi,
 • Rehabilitasyon planının oluşturulması,
 • Medikal ve fiziksel tedaviler hakkında bilgi, deneyim ve uygulama,
 • Komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi,
 • Hastalık/sağlık durumunun ve rehabilitasyon sonuçlarının belirlenmesi,
 • Rehabilitasyon teknolojileri hakkında bilgi,
 • Yakın tıp uzmanlık dallarının işbirliğini sağlama,
 • Eğitim,
 • Özürlülük hakkında sosyal sistem ve mevzuat bilgisi,

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının Uygulama Alanları:

 • İlaç tedavisi (ağrı tedavisi, inflamasyon tedavisi, kas tonusunun düzeltilmesi, fiziksel performansın artırılması)

 • Enjeksiyonlar ve pratik uygulamalar

 • Girişimlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi

 • Prognozun belirlenmesi

 

 • Elektroterapi (elektrik akımları kullanılarak yapılan tedaviler)
 • Ultrason, sıcak ve soğuk uygulamalar, enterferans, diatermi (derin ısıtıcılar), masaj tedavisi ve lenfatik tedaviyi ( manuel lenfatik drenaj) içeren diğer tedaviler
 • Kinezyoterapi (hareket tedavisi) ve egzersiz tedavisi

 

Nörolojik Rehabilitasyon

İnme, Multiple Skleroz; Omurilik yaralanması gibi hastalık geçirmiş bireyleri fiziksel, psikolojik, sosyal ve mesleki yönden en üst seviyede bağımsızlık düzeyine getirmeyi sağlayan tıbbi uygulamalarımızdır.

Ortopedik Rehabilitasyon

Kas iskelet sisteminin medikal veya cerrahi tedavi gerektiren hastalıklarında, tedavinin sonrasında hastanın kas, eklem sertliklerini gidermek, hastayı eski haline döndürmek için yapılan fiziksel tıp uygulamalarıdır. Ortopedik ameliyatlar, alçı uygulamaları, atel uygulamaları sonrasında hastaların eklemlerinde oluşabilecek katılık, sertliğin tedavisidir.  

 Serebral Palsi Rehabilitasyon

Serebral palsi çocuklarda; genellikle 5 yaş öncesinde gelişmekte olan beynin çeşitli sebeplerle hasarına veya gelişim bozukluğuna bağlı olarak gelişen bir hareket sistemi hastalığıdır. Beynin gördüğü hasar derecesine göre kaslarda istemsiz kasılma, güçsüzlük, koordinasyon ve kontrol bozukluğu bulunan; hafif kasılma ve zayıflık gibi çok hafif bulgulardan, yürüyememe ellerini kullanamama gibi daha ağır formlara kadar değişen bir hastalıktır.

Her çocuğa hastalık derecesine ve tipine göre ayrı program çizilir. Hedefimiz çocuğun gelişim aşamalarının desteklenmesi, en iyi gelişimi göstermesi ve mevcut potansiyelini maksimum şekilde kullanması sağlanarak günlük yaşamında bağımsız olmasıdır. Tedavi sırasında hasta belirli aralıklarla tekrar değerlendirilerek rehabilitasyon programı gözden geçirilir.

 Ampute Rehabilitasyonu 

Amputasyon kol veya bacak parçasının kemiği ile birlikte bir kısmının veya tamamının cerrahi yolla vücuttan çıkarılmasıdır. Amputasyon hasta dokuların uzaklaştırılması, kalan ekstremitenin dolaşımını sağlamak, ağrıyı dindirmek, protez kullanımına olanak sağlayacak iyi bir güdük oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Amputasyonlu hastaların rehabilitasyonunda temel amaç rahat, fonksiyonel ve estetik bir protez yapılması ve uygulanmasıyla hastanın eski sosyal yaşantısına ve işine dönmesi veya başka bir iş yapacak duruma getirilerek ekonomik bağımsızlığını kazanmasıdır.

Ampute rehabilitasyonu ameliyattan önce başlar. Ameliyattan sonra akut dönemde sağlam kaslar güçlendirilir ve hastaya psikolojik destek verilir. Protez öncesi dönemde güdüğün şekillenmesi ve küçülmesi yönlendirilir, kas kuvveti artırılır. Daha sonraki dönemde hastaya uygun protez verilir ve protez eğitimi yaptırılır.

 

 • Günlük yaşam aktiviteleri ve meslek gibi aktiviteleri analiz etmek ve bozulan vücut yapılarını desteklemek (atel kullanımı gibi)
 • Hastaya günlük yaşam aktivitelerindeki engelleri aşabilmesi için becerilerin öğretilmesi (örn. özel aktiviteleri ayarlamak)
 • Bozulan fonksiyonu ve bilişsel aktiviteleri eğitmek
 • Motivasyonu artırmak

 

Protez, eksik olan vücut uzuvlarını taklit edecek şekilde yapılmış aygıtların genel adıdır.

Ortez, kaybolmuş ya da azalmış olan ekstremite veya gövde fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için, istenmeyen vücut hareketi veya açılaşmaları önlemek ya da ekstremite ve gövdeyi belirli pozisyonda desteklemek amacıyla kullanılan metal, deri, plastik gibi materyallerle yapılan araçlardır.

Merkezimizde ortez ve protez eğitimi verilir.

 

 

Hastanın fiziksel durumu değerlendirilip öğretilen egzersizlerle yeni komplikasyonların gelişmesi önlenir, günlük yaşamında kendi kapasitesi ile olabilecek en bağımsız durumda getirilmesi hedeflenir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlarının Tedavi Ettiği Hastalıklar:

 

 • Artritler

Eklemlerde meydana gelen yangısal hastalık grubu. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin inflamasyonu ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı, halsizlik ve hareket kaybı gibi durumlara neden olabilir. Artrit tedavi edilmezse eklemlerde hareket ve işlev kaybına yol açabilir,  ancak, doğru tedavi ve teşhis sayesinde bu hastalar normal bir hayat geçirebilirler.

 • Kas iskelet ağrıları (boyun ve bel ağrıları)
 • Fibromiyalji, miyofasyal ağrı sendromu ve kronik ağrı sendromu

Fibromiyalji kas iskelet sisteminde yaygın ağrı ve katılık ile karakterize bir tablodur. Yorgunluk, tüm vücutta sızı ve uyku bozukluğu sık görülen semptomlardır. Ağrı kollar, bacaklar, bel, boyun, eller ve dizler olmak üzere tüm vücutta hissedilir. Halsizlik fiziksel aktivite ile artar ve günlük yaşam aktivitelerinde önemli ölçüde işlev kaybına neden olur. Fibromiyalji hastaları sağlıklı görülür ama kaygılı ve depresif yüz ifadeleri vardır. Fizik muayenede en önemli bulgu çok sayıda hassas nokta varlığıdır. En etkili tedavi kişisel tedavi programının oluşturulmasından geçer. Hastaların çoğunda uyku problemi olduğu için uyku kalitesinin artırılması ağrı tedavisinin önemli bir parçasıdır.

Ağrı

Uluslararası ağrı çalışma birliğine göre ağrı “gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak ortaya çıkan, hoş olmayan duysal ve duygusal deneyimdir”.
Duyusal, bilişsel, hissi boyutu vardır. 

Akut ağrı, hastalık veya travmaya bağlı doku hasarıyla oluşan bir semptomdur. Büyük ölçüde kendini sınırlar, patoloji olduğu sürece devam eder. Etkin bir şekilde tedavi edilmezse kronik ağrıya dönüşebilir.

Kronik ağrı, bir hastalık sürecidir, nörolojik, psikolojik ve fizyolojik bileşenler ile otonom bozukluğun kalıcı semptomudur.

Uluslararası Ağrı Teşkilatı kronik ağrıyı “normal iyileşme zamanı üzerinde devam eden ağrı” olarak tanımlar.
Kronik ağrı çoğu zaman iyi lokalize edilemez, künt, yanıcı ve sürekli olma eğilimindedir. Kronik ağrı başlı başına bir hastalık sendrom olduğu söylenir. Dejeneratif eklem ve omurga hastalıkları, irritable bardak sendromu ve peptik ülser, migren, santral sinir sistemi hastalıkları, periferik nöropati, spinal kord yaralanmaları gibi çeşitli nedenlerle kronik ağrı yaşanabilir.

 • Hemipleji (inme)

İnme nörolojik defisite neden olan beyin damarlarındaki herhangi bir hasardır. Hastanın aynı taraf kol ve bacağını oynatamama şikayeti vardır. Yapılan rehabilitasyon komplikasyonları önlemekte, iyileşme sürecini hızlandırmakta, bireyin ambulasyon ve kendine bakım aktivitelerinde bağımsızlığı sağlamakta faydalıdır.

 • Spinal Kord (omurilik yaralanması)

Genellikle trafik kazası, yüksekten düşme sonucu olan kazalar sonucu omurilik yaralanması sonrası parapleji, tetrapleji gelişebilir. Kişinin bağımsızlığı ve kendi olabileceği en bağımsız hali hedeflenir.

 • Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığında  kaslarda azalmış mekanik etkinlik, ellerde titreme, sertlik, yürüme güçlüğü, postürel bozukluk, konuşma bozukluğu görülür. Yapılan rehabilitasyon hastalığın ilerlemesini önler, kişiyi daha bağımsız kılar.

 • Multiple Skleroz

Santral sinir sisteminin kronik demiyelizan hastalığıdır, fonksiyonel bozukluklar ve disabiliteye bağlı yaşam kalitesinde bozukluğa neden olur.

 • Post Polio Sendromu

Çocuk felci sonrası sakatlık geçiren bireylerin kendine göre en iyi fiziksel aktivitede bulunması hedeflenir.

 • Kafa Travması

Kafa travması sonucunda ortaya çıkan beyin hasarı derecesine göre ortaya çıkan sakatlıklar rehabilitasyon ile tedavi edilir.

 

Kırık sonrası rehabilitasyon

Artroplasti (kalça, diz protezi)

Ampute Rehabilitasyonu

Amputasyon kol veya bacak parçasının kemiği ile birlikte bir kısmının veya tamamının cerrahi yolla vücuttan çıkarılmasıdır. Amputasyon hasta dokuların uzaklaştırılması, kalan ekstremitenin dolaşımını sağlamak, ağrıyı dindirmek, protez kullanımına olanak sağlayacak iyi bir güdük oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Amputasyonlu hastaların rehabilitasyonunda temel amaç rahat, fonksiyonel ve estetik bir protez yapılması ve uygulanmasıyla hastanın eski sosyal yaşantısına ve işine dönmesi veya başka bir iş yapacak duruma getirilerek ekonomik bağımsızlığını kazanmasıdır.

Ampute rehabilitasyonu ameliyattan önce başlar. Ameliyattan sonra akut dönemde sağlam kaslar güçlendirilir ve hastaya psikolojik destek verilir. Protez öncesi dönemde güdüğün şekillenmesi ve küçülmesi yönlendirilir, kas kuvveti artırılır. Daha sonraki dönemde hastaya uygun protez verilir ve protez eğitimi yaptırılır.

Postür Bozuklukları (skolyoz, kifoz)

Spor Yaralanmaları (menüsküs lezyonu, bağ lezyonu..)

Fibromiyalji, Lateral epikondilit, Bursit, Tendinit.

Fibromiyalji kas iskelet sisteminde yaygın ağrı ve katılık ile karakterize bir tablodur. Yorgunluk, tüm vücutta sızı ve uyku bozukluğu sık görülen semptomlardır. Ağrı kollar, bacaklar, bel, boyun, eller ve dizler olmak üzere tüm vücutta hissedilir. Halsizlik fiziksel aktivite ile artar ve günlük yaşam aktivitelerinde önemli ölçüde işlev kaybına neden olur. Fibromiyalji hastaları sağlıklı görülür ama kaygılı ve depresif yüz ifadeleri vardır. Fizik muayenede en önemli bulgu çok sayıda hassas nokta varlığıdır. En etkili tedavi kişisel tedavi programının oluşturulmasından geçer. Hastaların çoğunda uyku problemi olduğu için uyku kalitesinin artırılması ağrı tedavisinin önemli bir parçasıdır.

Tuzak Nöropatiler (karpal tünel sendromu, ulnar sinir lezyonu vb.)

Tendon ve Sinir Yaralanmaları

 

 • Romatoid Artrit
 • Ankilozan Spondilit
 • Artroz, Osteoartit (diz, kalça, el, ayak bileğindeki kireçlenmeler) vb.

Eklemlerde meydana gelen yangısal hastalık grubu. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin inflamasyonu ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı, halsizlik ve hareket kaybı gibi durumlara neden olabilir. Artrit tedavi edilmezse eklemlerde hareket ve işlev kaybına yol açabilir,  ancak, doğru tedavi ve teşhis sayesinde bu hastalar normal bir hayat geçirebilirler

 

 

Sizi Arayalım