0216 633 0 633 Gönder

Kumar Bağımlılığı Poliklinik Hizmetleri

Kumar bağımlılığı poliklinik hizmetleri, kumar bağımlılığı üzerine yapılan tedavi hizmetlerini ve protokollerini kapsamaktadır.

Kumar bağımlılığı günümüzde teknoloji ile birlikte çok fazla artış göstermiştir. Bu durum zamanla bağımlılık haline gelip kişinin sosyal hayatını da daha fazla etkilemiştir.

Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır.
 

Kumar Bağımlılığı ya da Patolojik Kumar Nedir?

  • Kişisel, ailesel ve iş yaşamında neden olduğu tüm kayıplara karşın kumar oynama dürtüsüne engel olamama şeklinde tanımlanabilir.
  • %3 oranında görülür. Her gelir grubunda görülebilir. 40-50 yaş arasında erkeklerde daha sıktır. Gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır.
  • Patolojik kumarbazlarda alkol ve madde bağımlılığı sıktır.
  • Hastaların ailelerinde alkol ve madde bağımlılığı fazladır. %25’inde ebeveynlerden birisi patolojik kumarbazdır.

Patolojik Kumar Nedir?

-Kişisel, ailesel ve iş yaşamında neden olduğu tüm kayıplara karşın kumar oynama dürtüsüne engel olamamadır.

-%3 oranında görülür. Her gelir grubunda görülebilir. 40-50 yaş arasında erkeklerde daha sıktır. Gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır.

Riskleri Nelerdir?

-Kumarbazlar kaybettiklerini bir seferde geri almayı umarlar. Bu gerçekleşmeyince davranışlarını ve kayıplarını yalanlarla örtmeye çalışırlar.

-Kumar oynamak için gereken parayı sağlamak üzere, sahtekarlık, dolandırıcılık, hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa dışı eylemlerde bulunur.

-Kumar oynama yüzünden önemli bir ilişkisini işini ya da eğitimi ile ya da mesleğinde başarı kazanması ile ilgili bir fırsatı tehlikeye atar ya da kaybeder.

Kumarbaz sinirli ve sır saklar hale gelince ilişkileri bozulur. kayıplarını telafi edemeyeceğini fark ederler. Sonuçta depresyon, intihar düşünceleri ve girişimleri olur. aşamada ilişki problemleri ya -Patolojik kumarbazlarda alkol ve madde bağımlılığı sıktır.

Tedavi

Danışanın psikiyatri polikliniğinde değerlendirilmesi sonrası, tanıyı netleştirmek için nöropsikiyatrik ve psikolojik testleri yapılmaktadır. Tanı netleşmesi sonrasında kişi psikososyal açıdan değerlendirilerek aile görüşmesi yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ayaktan tedavi planına karar verilirse ayaktan tedavi programına alınır. Bu programda kişiye özgü farmakolojik tedavi, Kraniyal Elektroterapi Uyarımı, Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım  (tTMU - repetitive Transcranial Magnetic Stimulation)gibi gerekli görüllürse somatik tedavi planları yapılır. Ayrıca psikoterapi, sosyal hizmet uzmanı ailenin ve kişininde işin içinde olduğu bir ekip kurulur. Eğitim basamaklarında ihtiyaca göre Psikodrama, Grup, EFT, EMDR, REHACOM, Neurobiofeedback (Nöroterapi) gibi yöntemlerle beceri çalışmaları yapılır.

Yayınlama Tarihi:
20 Temmuz 2018
Güncelleme Tarihi:
01 Ekim 2021