COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Özel Alman Lisesi’nden sonra, Koç Üniversitesi psikoloji (tam burslu) bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında, araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Yer aldığı araştırmalar ulusal ve uluslararası kongrelerde poster olarak sunulmuştur. Öğrenimi sırasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Birimi’nde, İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde ve Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde staj yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi esnasında "Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi" eğitimlerini tamamlamış ve Prof. Dr. Perin Yolaç ve Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan süpervizyon eğitimi almıştır.

Okan Üniversitesi Psikolojik Destek Birimi’nde bilişsel davranışçı temelli psikoterapiler uygulamıştır. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında, Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından yürütülen araştırmalarda asistanlık yapmıştır. Ek olarak, özel bir çocuk aile sağlığı merkezinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde çocuk ve ergen psikoloğu olarak görev almış, çocuklar ve aileleri ile çalışmalar yürütmüş ve ailelere danışmanlık vermiştir. Bu dönemde, çocuk ve ergenlere yönelik birçok eğitim almış ve süpervizyon sürecinden geçmiştir. Almış olduğu eğitimler: Aile Terapisi, Çocuk ve Ergen Terapisi, Farkındalık Terapisi, Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Travma Eğitimi, Psikoonkoloji Eğitimi ve Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Eğitimi Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 2011 yılından bu yana NPIstanbul Beyin Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmaktadır.

Eğitim

Özel Alman Lisesi
Koç Üniversitesi / Psikoloji (Tam Burslu)
Okan Üniversitesi / Klinik Psikoloji
Dokuz Eylül Üniversitesi / Klinik Psikoloji Doktora
Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapisi
Aile Terapisi
Çocuk ve Ergen Terapisi
Farkındalık Terapisi
Motivasyonel Görüşme Teknikleri
Oyun Terapisi
Bilişsel Davranışçı Terapi
Travma Eğitimi
Psikoonkoloji Eğitimi
Bilinçli Farkındalık Temelli Stres Azaltma Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi / Ruh ve Sinir Hastalıkları Birimi - Staj
İBB Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi ve Davranış Bilimleri Enstitüsü – Staj
Özel çocuk aile sağlığı merkezİ
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi / Çocuk ve Ergen Psikoloğu
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / Uzman Klinik Psikolog / 2011-

 

September 2008- June 2009 Undergraduate Research Assistant to Assoc. Prof. Nazan Aksan, Assisted data collection and coding for the research on attention processes of children.  Was Responsible for administering and scoring the receptive vocabulary subtest of TIFALDI at preschools. 

September 2005 – January 2009 Undergraduate Research Assistant to Assoc. Prof. Bilge Selçuk Yağmurlu, Assisted coding in a project on bullying among students in elementary schools     

June 2006- July 2006 Undergraduate Research Assistant to Prof. Dr. Sami Gülgöz, Analyzed data for the thesis of a MA student about the developmental differences for autobiographical memory of children from different social classes; sample of 120 children between 2 and 6 years old 

1.     Virtual Reality in Anxiety Disorders, 3rd Psychiatry Summit & 10th National Anxiety Congress Speaker, Antalya 2018

2.     Computer-based approaches to implicit cognitive therapy in anxiety disorder, 2nd Psychiatry Summit & 9th National Anxiety Congress Speaker, Antalya 2017

3.     Spontaneous Ejaculation Due to Duloxetine: A Case Report, H Erensoy G Cömert, The West Indian medical journal · April 2016

4.      “The Role of Family in Crime and Delinquency” and “Pathological Gambling due to Aripiprazole: Two Cases” - Poster presentation in 14th European Congress of Psychology in Milano 2015

5. Inappropriate sexual behaviour due to frontal dementia. Evrensel A1Tarhan N1Ceylan ME2Cömert G2. BMJ Case Rep. 2015 Jan 27;2015. pii: bcr2014207864. doi: 10.1136/bcr-2014-207864

6.     A Compulsive Avoidance Behavior: Blocked Ejaculation, Alper Evrensel, Orcun Aykol, Gokce Comert , Med Science Case Report  doi: 10.5455/medscience.2015.04.8245

  1. Lithium-induced cortical atrophy and cognitive dysfunction, Alper Evrensel, Barış Önen Ünsalver, Mehmet Emin Ceylan, Gökçe Cömert, BMJ Case Rep 2014. doi:10.1136/bcr-2014-207646

8.     Psikotik belirtilerle seyreden bir ensefalit olgusu,  Alper EVRENSEL, Ufuk HAMURCU, Aytekin ÖzŞHAHİN, Gökçe CÖMERT,  Anatol J Clin Investig 2015;9(1):219-222

9.     Multiple Self- Mutilations in Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Alper Evrensel, Gökçe Cömert, The Journal of Neurobehavioral Sciences 2015 Vol:2 No:1

10.  Yellow Smoke Stain on Fingers in Patient with Schizophrenia, Alper Evrensel, Mehmet Emin Ceylan, Barış Önen Ünsalver, Gökçe Cömert, The Journal of Neurobehavioral Sciences 2015 Vol:2 No:1

11.  Premature birth and autism, Prof. Dr. Mehmet Emin Ceylan, Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012;25:393-394 Letters to Editor. DOI: 10.5350/DAJPN2012250416

12.  Poster presentation in 4th Graduate Psychology Students Conference in Koç University, Istanbul, 2009 and 16th Biennial International Conference on Infant Studies in Baltimore, Maryland, 2010


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım