0216 633 0 633 Gönder

Bağımlılık Türleri

Bağımlılık Türleri; Bağımlılık türleri denildiği zaman kişilerin kullandığı maddelerin türünden bahsedilmektedir. Ayrı kategorilerde incelenmektedir.

Bağımlılık türleri genel kapsamda bağımlılığa neden olan tüm bağımlılıkları kapsamaktadır. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır ve bağımlılık tedavi edilebilir bir beyin hastalığıdır.

 • Teknoloji Bağımlılığı 
 • Alkol Bağımlılığı 
 • Kumar Bağımlılığı 
 • Kokain Bağımlılığı 
 • Tütün Bağımlılığı 
 • Sigara Bağımlılığı 
 • Taş (Crack) Bağımlılığı 
 • Eroin Bağımlılığı
 • Ekstazi Bağımlılığı 
 • Uçucu Madde Bağımlılığı 
 • Amfetamin Bağımlılığı 
 • Metamfetamin Bağımlılığı 
 • Eş Bağımlılık 
 • Alışveriş Bağımlılığı 
 • Çocuk ve Gençlerde Madde Bağımlılığı 
 • Seks Bağımlılığı 
 • Esrar Bağımlılığı
 • Opiat Bağımlılığı 
 • İlişki Bağımlılığı 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre madde bağımlılığı türleri;

 • Opiat Tipi Bağımlılık
 • Alkol, Barbütürat, Benzodiazepin Tipi Bağımlılık
 • Esrar Tipi Bağımlılık
 • Kokain Tipi Bağımlılık
 • Uyarıcı Tipi Bağımlılık
 • Hallusinojen Tipi Bağımlılık
 • Solunan Çözücü Tipi Bağımlılık
 • Tütün Tipi Bağımlılık

DSM-5’te 10 ayrı madde kümesi tanımlanmıştır:

 1. Alkol
 2. Kafein
 3. Kenevir (esrar)
 4. Halüsinojenler (LSD, meskalin, fensiklidin vb.)
 5. Uçucular (tiner, benzin, gazolin, bali vb.)6)Opiyatlar (morfin, eroin, kodein, metadon vb.)
 6. Dinginleştirici, uyutucu ve kaygı gidericiler (diazepam, klorazepat vb.)
 7. Uyarıcılar (amfetamin, ekstazi, kokain vb.)
 8. Tütün
 9. Diğer bilinmeyen maddeler

Ayrıca Davranışsal bağımlılıklar aşağıda sıralanmıştır

 • İnternet Bağımlılığı
 • Kumar Bağımlılığı
 • Alışveriş Bağımlılığı
 • Seks (Sex) Bağımlığı
 • İlişki Bağımlılığı
 • Yeme Bağımlılığı

Bağımlılık türleri kişilerin kullandığı maddeye ve bağımlılık çeşitine göre değişmektedir. Bağımlılık türleri genel hatlarıyla kişilerin bağımlı olduğu nesneye göre değişkenlik göstermektedir. Bağımlılık türleri tedavisinde NPAMATEM merkezinde detalı olarak incelenip kişiye özel bir tedavi programı çıkarılmaktadır. Kişiye özel uygulanan tedavi programı ile kişi multidisipliner yaklaşım ile çok yönlü bir tedaviye alınır.
NPAMATEM olarak kliniğimizde hastalarımızın tedavisinde kullandığımız birçok yöntem bulunmaktadır. 

Bunlar: 

 1. Bireysel Psikoterapi
 2. Bağımlılıkla ilgili Grup Terapileri
 3. Etkileşim Grup Terapileri 
 4. İlaç Tedavisi
 5. Nöromodülasyon yöntemler (Derin Beyin Uyarım (Deep TMS) tedavisi
 6. Aile eğitimleri

Bağımlılık türlerini genel çerçevede değerlendirilecek olursak şunu söyleyebiliriz, bağımlılık türleri kendi içerisinde ayrılmaktadır. Bu yüzden kişinin uzman bir ekiple değerlendirilip ele alınması ve kişiye özel bir tedavi planı yapılması gerekmektedir.

H. Nesrin DİLBAZ
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. H. Nesrin DİLBAZ
Yayınlama Tarihi:
20 Temmuz 2018
Güncelleme Tarihi:
19 Ekim 2021