Yaşam Amaçları Ölçeği

Yaşam Amaçları ölçeği Öz-Belirleme kuramına göre hazırlanmıştır (İlhan, 2009). Bu ölçek üniversite öğrencilerinin uzun dönemli amaçlarını belirlemek için İlhan (2009) tarafından geliştirilmiş ve “üniversite öğrencilerinin benlik uyum modeli, yaşam amaçları, temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş” adlı doktora tezinde kullanılmıştır. Test 47 maddeden oluşmaktadır. Test maddelerindeki seçe-nekler 1,2,3…7’ ye kadar olan rakamlarla adlandırılmıştır. Yedinci madde en yüksek düzeyi (amacı) gösterirken birinci madde ise en düşük amacı göstermektedir. Ölçek dokuz faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler; kişisel ilişki, topluma katkı, fiziksel sağlık, kişisel gelişim, anlamlı yaşam, aileye katkı, ünlü olma, imaj, maddi başarıdır.

Aşağıda yaşam amaçları ölçeğinin alt faktörleri ve kapsadıkları ölçek maddeleri ile birlikte gösterilmiştir.

İçsel

Amaçlar

Kişisel İlişki

1, 6, 14, 20, 28, 34

Topluma katkı

2,8, 15, 22, 30, 35, 40

Fiziksel sağlık

4, 11, 18, 25

Kişisel gelişim

10, 16, 23, 31, 37, 47

Aileye katkı

13, 27, 33, 38, 43, 46

Anlamlı yaşam

41, 42, 45

Dışsal Amaçlar

Maddi başarı

3, 9, 17, 24, 32, 36

İmaj

5, 7, 12, 19, 26

Ünlü olma

21, 29, 39, 44

İçsel amaçlara daha fazla sahip olmak, bireyin yeterlik, ilişkililik ve özerklik gibi temel psikolojik ihtiyaçların doyumuna ve öznel iyi oluşlarına katkı sağlar; dışsal amaçlara sahip olmak ise ihtiyaç doyumunun ve öznel iyi oluşun azalmasına neden olmaktadır.

Referans : İlhan T. Üniversite öğrencilerinin benlik uyumu modeli: yaşam amaçları, temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş (Doktora tezi). Ankara, Gazi Üniversitesi, 2009.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217