Üsküdar XYZ Kuşak Farklılıkları Ölçeği

Üsküdar XYZ Kuşak Farklılıkları Ölçeği bir dizi ölçekten oluşmaktadır. Çok boyutlu incelemeler için 12 boyuttaki değerlendirme bir arada kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da kullanılabilecek, 5’li likert tipinde geçerlilik ve güvenilirlikleri yapılmış ölçeklerdir. Yüksek puan alınması ilgili boyuta eğilimin yüksek olduğunu göstermekle birlikte, Z kuşağına yakınlık hakkında da fikir vermektedir. Ölçekten yüksek puan aldıkça Z kuşağı özelliklerine yakınlık artmaktadır. XYZ Kuşak Farklılıkları Ölçeği altındaki her bir ölçek ile aynı zamanda hangi kuşaktan hayata bakıldığını da belirleyebilirsiniz.

Örgütsel Bağlılık ve Otorite Ölçeği

Kendini Değerlendirme Ölçeği

Dostluk Bağı Ölçeği

Popüler Kültür Ölçeği

Dürtü kontrol ölçeği

Teknoloji Kullanımı Ölçeği

Sosyal Normları Kabul Ölçeği

Çoklu Dikkat Ölçeği

Çalışmayı Sevme Ölçeği

İç Kontrol Ölçeği

Sabırsızlık Ölçeği

Aile Değerleri Ölçeği

Yaşam Anlam ve Amaçları Ölçeği

İyicilik Kötücülük Ölçeği

Üsküdar XYZ Kuşak Farklılıkları Ölçeği, Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal tarafından 2022’de geliştirilmiş geçerli ve güvenilir bir ölçektir. 
Referans: Tarhan, N., & Tutgun-Ünal, A. (2022). Developing a Series of Scales for Generations' Values in the Age of New Media: Validity and Reliability Study of Uskudar XYZ Generation Differences Scale. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 21(2), 20-38. ISSN: 2146-7242. http://www.tojet.net/articles/v21i2/2122.pdf 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217