İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans öğrenimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj yaptı. 1999 Marmara depreminde deprem bölgesinde aktif olarak görev aldı. 2001- 2006 yılları arasında İlgi İşitme ve Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyon Merkezinde çocuk ve ergenler ile çalıştı. Aynı zamanda Denge Eğitim ve Danışmanlık Merkezinde dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk ve ergenlerin yanı sıra Akademi Terapi Merkezinde yetişkin vakalarla bireysel psikoterapi seanslarını yürüttü. 2006-2015 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikoz, nevroz servisleri ile poliklinikte ayaktan ve yatan yetişkin hastaların tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda; dinamik yönelimli bireysel psikoterapi, psikodrama grup terapisi, etkileşim grupları, psiko-eğitsel grup terapisi ve psikometrik test uygulamalarında görev aldı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Psikoloji Laboratuvarı’ndan psikometrik testler eğitimi aldı. Yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2004-2006 yılları arasında Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği’nde Prof.Dr.Mehmet Z.Sungur tarafından verilen Kognitif&Davranışçı Psikoterapiler eğitim ve süpervizyonunu tamamladı. 2004 yılında eğitimine başladığı İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitütüsü’nde eğitimini tamamlayarak 2011 yılında psikodrama grup terapisti (Psikodramatist) olmaya hak kazandı. Prof.Dr.Doğan Şahin tarafından verilen Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimine katıldı. Rorscahch ve Projektif testler derneğinde Prof.Dr.Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından verilen Rorschach ve Tat eğitimlerini tamamladı. Sağlık Bakanlığının Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitici Eğitimini alıp ardından Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Tedavi Ekiplerine yönelik, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitimini verdi. Sağlık bakanlığının “Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesini” almaya hak kazandı.Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Merkezinden(Cetad) Cinsel İşlev Bozukluklarına yönelik terapi eğitimini aldı. Doç.Dr.Celal Odağ tarafından verilen Etkileşim Grup eğitimi ve süpervizyonunu alarak etkileşim gruplarında terapistlik yapmaya başladı. 2012-2015 yılları arasında Uzm.Psk.Yavuz Erten, Prof.Dr.Bella Habip ve Prof.Dr.Mine Özmen’nin analitik yönelimli vaka süpervizyonlarına katıldı. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Psikoterapi Merkezi’nin” kuruluş aşamasında tedavi ekibi içinde görev alarak 2015 yılına kadar merkezde nevrotik bozukluklar ve kişilik bozuklukları alanında, bireysel ve grup terapisti olarak çalıştı. 2015 ağustos ayından itibaren Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezinde yetişkin psikoterapisti olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı zamanda  Üsküdar Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Eğitim

-İstanbul Üniversitesi Lisans-Psikoloji

-Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans

-Psikometrik testler eğitimi (Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Psikoloji Laboratuvarı )

-Kognitif&Davranışçı Psikoterapi eğitim ve süpervizyonu (Prof.Dr.Mehmet Z.Sungur)

-İstanbul Uluslararası Zerka Moreno Enstitütüsü Psikodrama grup terapisi eğitimi (Uzm.Psk.Dnş.Deniz Altınay) 

-Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi (Prof.Dr.Doğan Şahin)

-Rorschach ve Tat Eğitimi (Rorschach ve Projektif testler Derneği-Prof.Dr.Tevfika İkiz) 

-Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitici Eğitimi (Sağlık Bakanlığı)

-Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi (Sağlık Bakanlığı)

-Cinsel İşlev Bozuklukları eğitimi (Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Merkezi-Cetad)

-Etkileşim Grup eğitimi (Doç.Dr.Celal Odağ)

-Analitik yönelimli vaka süpervizyonları (Uzm.Psk.Yavuz Erten-Prof.Dr.Bella Habip-  Prof.Dr.Mine Özmen)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi staj (2000)

İlgi İşitme ve Konuşma Bozuklukları Rehabilitasyon Merkezi (2001-2006)

Denge Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (2001-2006)

Akademi Terapi Merkezi (2001-2006)

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2006-2015)

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi (2015-... )

Üsküdar Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi (2015-... )


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım