Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Mobbing Nedir? Mobinge Uğrayan Kişiler Ne Yapmalıdır?

Mobbing nedir, mobing genel tanımıyla psikolojik şiddet olarak adlandırılmaktadır. Mobing iş hayatında karşımıza çıkan terimlerden biridir. 

  Mobing iş hayatında kişiye uygulanan psikolojik şiddete verilen genel bir tanımdır. Psikolojik şiddet olan mobbingin uygulanma biçimi kişinin çalışmış olduğu sektöre ve kişinin mesleğine göre farklılıklar göstermektedir. Mobing uygulanan kişide değersizlik hissi oluşturmaktadır. Değersizlik hissi aynı zamanda arkasından kişiye uykularda bozulma, çökkün bir ruh hali, depresiflik ve anksiyeteye neden olmaktadır.

  Mobing maalesef dünya genelinde çeşitli sektörlerde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde mobbing en çok sağlık çalışanlarına uygulanmaktadır. Mobingden korunmak için kişinin kendi değer ve yeteneklerinin farkında olması gerekmetedir.

  Mobbing Depresif Belirtilere Yol Açmaktadır

  Mobbing yapılan kişiler depresif belirtiler göstermektedir. Bu depresif belirtiler kişide uykusuzluğa, yorgunluğa, karamsarlığa ve düzensiz duygu durumlarına neden olmaktadır.  Bununla birlikte mobbinge maruz kalan kişiler hayattan keyif alamadıklarını belirtmektedirler. Mobing kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir.

  Mobbing  Sistematik Yapılan Bir Yıldırmadır

  Mobbing uygulanan kişiye sistematik şekilde yapılmaktadır. Bu durum kişiyi çalışan diğer kişilerin önünde küçük düşürmek, aşağılamak, dedikodunun çıkarılması, iş için gerekli bilgilere ulaşmasının önüne geçilmesi, işlerinin değersizleştirilmesi, çalışma düzenlerinin dışında ve iş tanımının dışında iş yüküne maruz bırakılması mobbing içerisinde yer almaktadır. Bu durum sistemli olarak yapılmaktadır ve kişinin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Kişi mobbing durumunda hem ruhsal sağlığından olmakta hem de işinden ayrılmak durumunda kalmaktadır. Bu da kişiyi sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.

  Çalışanların Birbirlerine Uygulandıkları Mobbing

  Çalışanlar arasında da bazen karşılıklı olarak mobbing yapılmaktadır. Mobbing sadece işveren tarafından yapılan bir psikolojik şiddet olarak algılanmamalıdır. Aynı biçimde çalışan kişiler arasında da sıkça yapılan bir durumdur mobbing. Kişi sistemli olarak başarısızlığa uğratılmakta ve yalnız kalmaya yönlendirilerek işten ayrılmasına neden olunulmaktadır.

  Kişilerin Kişilik Yapısı Mobing Yapmasında Etkili Olabilmektedir

  Kişilerin karakter özellikleri bu durumda etkin rol oynamaktadır. Narsist kişilik özelliğine sahip kişiler mobbing uygulamaya müsait kişilerdir. Sürekli güçlü olma ve gücü elinde bulundurma arzusu, göz önünde bulunmaya dair yapılan aşırı çaba ve bu noktada karşısına çıkabilecek rakip olarak gördüğü insanlara karşı sistematik biçimde yapılan psikolojik şiddete temel hazırlamaktadır. Narsist yapıdaki kişiler mobbing uyguladığı kişiyi terfi almasında engel ve tehdit olarak görebilir bu durumda da mobing uygulamaya yatkındırlar. Mobbing uygulayarak kendi egemenliklerini kurmak isterler.

  Mobinge Uğrayan Kişiler Ne Yapmalıdır?

  Psikolojik iyi oluş kavramında da belirtildiği üzere kişiler yeteneklerinin farkında olmalıdır.

  •    Kişinin kendi yetenekleri doğrultusunda katkı sağlaması, 

  •    İş dışı sosyal yaşantısının güçlü ve sosyal desteğin yeterli düzeyde olması,

  •    Derin ve doyurucu ilişkiler kurulması, 

  •    Anlamlı bir yaşam sürdüğüne inanması, 

  •    İş dışında yaparken keyif aldığı ve zamanın nasıl geçtiğini unutabildiği meşguliyetlerinin olması mobbingten kurtulmaya yardımcı olacaktır.

  Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021
  Yayınlama Tarihi: 24 Şubat 2021

  Kategori: Genel Sağlık

  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217