Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Bilinçaltı Nedir?

Bilinç, aklın ve mantığın devre dışı olmadığı duygu, düşünce ve davranışlardan sorumlu olan beyin etkinliğidir. Bilinç, bireyin hayatında yaptığı her çeşit planlanmış davranışları kapsamaktadır. Meydana gelen eylemin tamamı ile farkına varmak bilincin işidir. Bilinçaltı ise akıl ve mantığı devre dışı bırakan, düşünmeden ve istemsiz uygulanan davranış biçimleridir. Konuşma, karar verme, problem çözme gibi olaylar bilinç tarafından uygulanmaktadır. Bilinçaltı ise yaratıcı olma, hayal kurma, hafızanın depolanması, irade, özgüven ya da aşk duygusu gibi kişilerin toplam hareketleri içerisinde yüksek bir orandadır. Bireylerin düşüncesizce yapmış oldukları her çeşit eylem bilinçaltını temsil etmektedir ve bilinçten belirli bir emir gelmediği müddetçe bütün hareketler bilinçaltı tarafından yönlendirilmektedir.

Bilinçaltı, bilinç halinin haricinde zihinsel evrelerin olması durumudur. Bilinçaltı, sinir sistemi ile çalıştığından dolayı çok aktif hareket etmektedir. Bireylerin yaşamış olduğu mutsuzluk, korku, kaygı, mutluluk, memnun olma durumu ve alışkanlıklar gibi bütün duygular, tecrübeler ve bilinçsizce yapılan eylemler bilinçaltı tarafından kaydedilmektedir. Üzerine düşünülmeden harekete geçilen her türlü eylemin bilinçaltının etkisi ile olmasına örnek olarak bir duvar ustasının duvar örmesi, ev hanımının temizlik yapması ya da bir bölgeden farklı bir bölgeye gitmek için yürümek verilebilir. Bu yaşanan durum otomatik bir pilotun uçak kullanmasına benzer.

Bilinçaltının Özellikleri Nelerdir?

Bilinçaltı özelliklerini ve nasıl çalıştığını anlıyor olmak zihinsel süreçleri anlamak bakımından oldukça önemli bir durumdur. Bilinçaltının öne çıkan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Bilinçaltının devamlı uyanık ve çalışan durumda olması: Gündelik hayatta zihin tarafından algılanmayan olayları bilinçaltı kayıt eder. Bu duruma televizyon seyrederken uyuya kalındığı zaman, televizyonda yayınlanan yayınların bilinme durumu örnek gösterilebilir.

Bilinçaltının sorun çözücü olması: Bilinçaltı, bireyin yaşamış olduğu sorunlar veya stres anlarında bu durumu bir sorun gibi görür ve bunu o hızla çözüme kavuşturmaya çalışır.

Bilinçaltının alışkanlıkları devam ettirmesi: Bir hareketin alışkanlık yapması için o hareketin devamlı olarak tekrarının yapılması gerekmektedir. Devamlı olarak karışık ve zor olan işleri sürdürmek ilk zamanlar bilinç tarafından yapılsa da bunu zaman içerisinde bilinçaltı devreye girer. Böylelikle zihin aynı olan hareketlerin yapılması için uğraşmaz.

Bilinçaltının olumsuz durumları algılamaz: Bilinçaltı olumlu olmayan cümleleri var saymaz ve tersi gibi algılar. Sözcüklerin sonuna eklenen ve olumsuzluk gösteren ‘‘-me, -ma’’ eklerini algılamaz. Örnek verecek olursak; biri kişinin ‘‘sigara içme’’ cümlesini ‘‘sigara iç’’ gibi algılar ve bu durum iyi bir alışkanlık olmasa da bunu terk etmez. Bunun haricinde ‘‘sigara kullanmak sağlığa zarar verir’’ cümlesi bilinçaltının kuvvetinden yararlanmak için daha uygun olabilir.

Bilinçaltının bilinçten daha güçlü olması: Bilinç yaptığımız eylemlerden ve düşüncelerin %5’ini kapsamaktadır bilinçaltı ise %95’ini kapsar.  Bu durum yaşamımızın önemli bir bölümünü meydana getiren kararlar, eylemler, duygu ve düşüncelerin büyük oranda bilinçaltının dahilinde olduğunu göstermektedir.

Bilinçaltı Temizliği Nasıl Olur?

Bilinçaltı temizliği yapmak ve bilinçaltının kuvvetinden yararlanmak için onu iyi tanımak ve anlamak gerekmektedir. Bilinçaltı, yaşamımıza önemli ölçüde yön sağlar ve bu durumu dönüştürmek kolay olmaz. Bundan dolayı bilinçaltının kişiye değil, kişinin bilinçaltına yön vermesi gerekmektedir. Burada dikkatli olunması gereken durum bilinçaltında meydana gelen alışı gelmiş hareketlerin ne kadar kısmının doğru olduğu ne kadar kısmının ise doğru olmadığının fark edilmesidir. Bilinçaltı temizleme tekniklerinden en önemli olanı devamlı uygulanan alışkanlık olan hareketlerin kontrolünün sağlanmasıdır. Bunun haricinde bilinçaltı temizleme tekniklerinden diğerleri şu şekildedir;
Olumsuz düşünceden uzaklaşmak: Bilinçaltı olumsuz söylem ve tecrübeleri aynı şekilde algılamaya başlar. Bundan dolayı negatif düşünce şeklini düzeltmek, bilinçaltını iyileştirmek için önem arz eder.

Bilinçaltına soru sormak: Bilinçaltının her hareketi doğru değildir. Bazen insanlardaki korku duygusu, endişe, gibi hisleri içselleştirebilir ve bunu abartıp bireye geri gönderir. Bu durumdan dolayı hissedilmekte olan bu negatif duygular ile mücadele etmek için bireyin kendine ‘‘niçin korkuyorum?’’ diye sorması ve korktuğu şeyin asıl kaynak noktasını bulup, bu durumdan korkmayı bırakıp mücadele etmeyi ya da olağan bir olaya dönüştürmesi gerekir.

Bilinçaltının iyi olmayan düşüncelerini inanca dönüştürmemek: Bilinçaltında iyi olmayan deneyimlerin asıl kaynağı ne kadar eski olursa olsun kişi istemediği müddetçe bir inanç oluşturmaz. Önemli olan bilinçaltında olan kötü düşüncelere kanmamak ve kabul etmemektir. Böylece bu fikirler duyguları etkileyemez ve gerçek bir duruma dönüşmezler.

Bilinçaltını yönlendirmek: Bilinçaltının yaşamımızda önemli bir etkisi vardır. Bundan dolayı hissettirdiği olumsuz hislerin altında bulunan sebep yine kişiyi korumaktır. Kişiyi koruduğu durumu bularak o kişiye göre bir tedbir geliştirmek, bilinçaltında iyi olmayan hisleri yok edebilir. 

Bilinçaltı Terapisi Nedir?

Bilinçaltı terapisi ile bilinçaltını iyi şekilde dönüştürmek, kötü fikirlerden temizlemek ve geçmişte yaşanan travmaların izlerinden kurtulmak mümkündür. Bu durumlar bazen bireyin kendiliğinden uygulayabileceği teknikler, bazı zamanlarda ise psikolog veya terapistlerden alınmış olan profesyonel destek, bazı zamanlarda ise bilinçaltı kitapları okuyarak da olabilmektedir. Bilinçaltı terapi tekniklerinden bazıları şu şekildedir;
Kendi Kendine Yapılan Bilinçaltı Terapisi

  • Mutluluk hormonun harekete geçmesi için sabah vakitleri temiz havada ve gözler kapalı olacak biçimde nefes alıp vermek
  • Bireyi huzursuz eden düşünceler ile yüzleşmek 
  • Bireyin yapmış olduğu yanlışların ve iyi olmayan hareketleri kabullenmesi 
  • Bilinçaltı ile iletişimde olunacak en uygun vakit gece uyumadan evvelki zamanlarda self hipnozu (bireyin kendine başka bir kişinin desteği olmadan telkin vermesi) uygulamak

Profesyonel olarak yapılan bilinçaltı terapisi

Nefes terapisi: Bireyin psikolojik ve fiziki açıdan iyi hissetmesini sağlayan, ayrıca bedeni daha fazla oksijen ile buluşturup sağlıklı düşünmeye teşvik eden tekniktir.

Hipnoz: Bireylere daha iyi telkin vermek amacı ile uygulanan, uyku ile uyanıklık arasında yapılmakta olan psikoterapi tekniğidir.

Theta healing: Geçmiş zamandan gelen ve olumlu hareketleri engelleyen, sınırlayan hislerden temizleyen bir meditasyon tekniğidir.

Bilinçaltı, genellikle bilincin altında kalmış ve hatırlanmayan durumların yaşandığı kısım olarak bilinmektedir. Bir binayı bilincin temeli veya bilinçaltı olarak düşünülebilirsiniz.
Bilinçaltı, kişi farkına varmadan, beynin bilinç dışı çalışan, bedendeki istemsiz kasları yöneten, tüm duyular ile algılananları, bir bilgisayardaki yazılım programı şeklinde kayıt altına alan ve gerektiği zaman kullanmak için bilince ileten parçadır. Bilinçaltı, uyuduğu zaman bile çalışmaktadır, bu durum eşsizdir.
Uyku durumunda bilinç de kişi ile uyumaktadır, ancak bilinçaltı devamlı olarak çalışmaktadır.
Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022
Yayınlama Tarihi: 11 Kasım 2022
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217
,