Uluslararası Sağlık Turizm Yetki Belgesi

NPİSTANBUL Hastanesi Uluslararası Ofisi 2020’nin ilk ayında Uluslararası Sağlık Turizm Belgesini alarak sağlıktaki kalite anlayışını tescil etmiş oldu…

NPİSTANBUL Hastanesi Uluslararası Ofis Yöneticisi, Başhekim Yardımcısı Dr.Hanifi Devrim; ‘’Temmuz 2017’de Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yayınlanan bir yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğe kurumumuz bakanlık tarafından denetlenerek Sağlık Turizm faaliyetlerinde bulunabilmeye yetkili kuruluşlar arasına girmiştir. Bu denetim esnasında Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Kalite Değerlendirmesinden en az 85 puan almış olmak, uluslararası hastalarla iletişim ve bilgi aktarımına uygun altyapı ve otomasyon sistemi ile uygun dillerde web sitesine sahip olmak, hizmet verilecek hasta gruplarına uygun yabancı dil yeterliliğine sahip personel istihdamı, yabancı dillerde düzenlenmiş hasta onam formları ve dökümanlarının hazırlanması gibi çok sayıda kritere uygunluk gerekmektedir. Tüm kriterlere uygun şekilde yetki belgesini almaya hak kazanan kurumumuz uluslararası hastalara en kaliteli ve etkin tedaviyi sunmak yoluyla yüksek hasta memnuniyet oranı ile her geçen gün hasta sayısını artırmaya devam etmeyi hedeflemektedir’’ dedi.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217