Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Travma

Travma, genellikle bir kişinin fiziksel ya da duygusal olarak zarar gördüğü ve bu deneyimin, psikolojik olarak travmatik bir etki yarattığı durumları tanımlayan bir terimdir. Travma, kişinin normal işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebilir ve kişisel yaşam, zihinsel sağlık ve günlük aktiviteler üzerinde derin etkiler bırakabilir.

Fiziksel travma, bir kaza, yaralanma, doğal afet veya kazalardan kaynaklanan bir zararı ifade edebilirken, duygusal travma genellikle ciddi stres, kayıp, istismar, şiddet veya diğer zorlayıcı yaşam deneyimlerinden kaynaklanan psikolojik etkileri içerir.

Bireyler travmatik bir olaya maruz kaldıklarında, genellikle çeşitli semptomlar yaşayabilirler. Bu semptomlar arasında anksiyete, depresyon, kabuslar, hatırlama zorlukları, duygusal uyuşukluk ve sürekli bir tehdit hissi yer alabilir. Profesyonel yardım, destek grupları, terapi ve başka tedavi yöntemleri, travma sonrası etkilerle başa çıkmak için kullanılabilir.

Travma Nedir?

Travma, bir bireyin bedensel ya da duygusal olarak zarar gördüğü bir durumu ifade etmektedir. Fiziksel travma, bir kaza, yaralanma, doğal afet veya başka bir zarar verici olaydan kaynaklı yaralanmaları içerir, duygusal travma stres, kötü muamele, kayıp, şiddet ya da diğer zorlayıcı yaşam deneyimlerinden kaynaklanan psikolojik etkilerdir.

Travmatik olaylar, bireyin normal işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebilir ve uzun vadeli psikolojik etkilere yol açabilir. Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi durumlar, travmatik olayların ardından ortaya çıkabilen belirtiler arasında yer alır. Bu belirtiler arasında anksiyete, depresyon, kabuslar, hatırlama güçlükleri, duygusal uyuşukluk ve sürekli bir tehdit hissi bulunabilir.

Tedavi, kişinin yaşadığı travmanın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Profesyonel yardım, terapi, destek grupları ve diğer tedavi yöntemleri, bireyin travmatik deneyimleriyle baş etmesine ve toparlanmasına yardımcı olabilir.

Travma Ne Demek

Travma, günlük hayatta sıkça kullanılan bir terim olup, genellikle stres seviyesini artıran olayları ifade eder. Ancak, günlük rutini alt üst eden, beklenmedik bir şekilde gelişen ve kişiyi dehşete düşüren olaylar, kaygı ve panik yaratan, anlamlandırma süreçlerini bozan travmatik deneyimler olarak tanımlanabilir. Bu, bir trafik kazası, doğal afet, taciz ya da zorlayıcı bir yaşantı gibi olayları içerebilir. Örneğin, uzun süreli bir evlilikte ilk defa atılan bir tokat da bir travmatik deneyim örneği olabilir. 

Psikolojik Travma Nedir?

Psikolojik travma, bireyin zihinsel ve duygusal sağlığına zarar verebilecek, genellikle ağır ve şiddet içeren olaylara maruz kalmanın sonucu olarak ortaya çıkan belirli bir durumu ifade eder. Bu tür olaylar, bireyin normal işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebilir ve uzun vadeli psikolojik etkiler yaratabilir. Psikolojik travma, şu gibi durumları içerebilir:

Doğal Afetler: Depremler, seller, kasırgalar gibi doğal afetlerle yaşanan zorlayıcı deneyimler.

Kaza veya Yaralanmalar: Ciddi bir kaza geçirme, önemli bir yaralanma ya da ameliyat geçirme gibi fiziksel travmalar.

Taciz veya Şiddet: Cinsel, duygusal veya fiziksel tacize uğrama, şiddet içeren ilişkiler veya saldırıya maruz kalma gibi durumlar.

Savaş ve Terör: Savaş, terör saldırıları veya askeri çatışmalara maruz kalma.

Büyük Kayıplar: Ölüm, ayrılık, boşanma gibi büyük kayıplarla baş etme.

Kaza Sonrası Durumlar: Kazaların veya trajik olayların tanıklığı veya müdahale etme durumu.

Psikolojik travma, post travmatik stres bozukluğu (PTSD) gibi durumları tetikleyebilir. Bu durumlar, travmatik olayların ardından ortaya çıkan belirtiler arasında tekrarlayan kabuslar, kaçınma davranışları, anksiyete ve duygusal uyuşukluk gibi belirtileri içerir. Profesyonel yardım, destek grupları ve terapi gibi kaynaklar, psikolojik travma sonrasında başa çıkmak için kullanılabilir.

Travma Terapisi

Travma terapisi, bireylerin yaşadıkları psikolojik travma sonrasında duygusal iyileşme ve başa çıkma süreçlerine odaklanan bir terapi türüdür. Bu terapi, travmatik deneyimlerin neden olduğu stres, anksiyete, depresyon ve diğer travma sonrası belirtileri ele almayı amaçlar. Farklı terapistler ve terapi yöntemleri, travma terapisi alanında çeşitli yaklaşımlar kullanabilir. İşte travma terapisinin bazı yaygın yöntemleri:

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanan bir terapi türüdür. Travma sonrası belirtilerle başa çıkmak için bireye sağlıklı düşünme ve davranış stratejileri öğretmeyi amaçlar.

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR): EMDR, göz hareketlerinin kullanıldığı bir terapi yöntemidir. Kişi, travmatik olayları daha sağlıklı bir şekilde işleyebilmek için bu hareketler eşliğinde terapistle konuşur.

Duygusal Özgürleşme Tekniği (EFT): EFT, travmatik anıları ve duygusal yükleri serbest bırakmayı amaçlayan bir enerji psikolojisi tekniğidir. Meridyen enerji noktalarına dokunma ve belirli ifadeler kullanma üzerine odaklanır.

Psikodrama: Bu terapi, bireyin travmatik olayları canlandırarak ve rol yaparak ifade etmesine olanak tanır. Grup terapisi içinde sıklıkla kullanılır.

Şema Terapisi: Bireyin olumsuz düşünce kalıplarını ve duygusal tepkilerini anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olmayı hedefler.

Grup Terapisi: Grup terapisi, travma yaşamış bireylerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarını, destek almalarını ve birbirlerine yardımcı olmalarını sağlar.

Her bireyin deneyimi farklı olduğu için, travma terapisi genellikle bireysel ihtiyaçlara ve terapistin uzmanlık alanına göre özelleştirilir. Profesyonel bir terapist rehberliğinde yapılan travma terapisi, bireyin duygusal iyileşme sürecini destekleyebilir.

Travmanın Sebep Olduğu Hastalıklar

Travma, bireyin zihinsel ve duygusal sağlığını etkileyebilir, bu da çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, travmanın belirli hastalıklara neden olduğu söylenemez. Bununla birlikte, travmatik deneyimlerin yol açtığı stres ve duygusal zorlanma, bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırabilir. İşte travmanın sebep olduğu bazı olası sağlık sorunları:

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Travmatik olaylara maruz kalmak, TSSB'ye neden olabilir. Bu durum, tekrarlayan kabuslar, anksiyete, kaçınma davranışları ve duygusal uyuşukluk gibi belirtilerle karakterizedir.

Depresyon: Travmatik deneyimler, depresyon riskini artırabilir. Bu durum, enerji eksikliği, umutsuzluk ve ilgi kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Anksiyete Bozuklukları: Travma, genel anksiyete bozukluğu, panik ataklar veya sosyal anksiyete gibi anksiyete bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir.

Bağımlılık: Travmatik olaylar, bireyin bu olaylarla başa çıkmak için olumsuz bir şekilde başvurabileceği alkol, uyuşturucu veya diğer bağımlılıkların gelişimine yol açabilir.

Somatik Belirtiler ve Ağrı: Psikolojik travma, vücutta çeşitli somatik belirtilere ve ağrılara neden olabilir. Bu, baş ağrıları, mide problemleri veya kronik ağrı gibi fiziksel rahatsızlıkları içerebilir.

İlişki Problemleri: Travmatik deneyimler, kişinin duygusal bağlanma yeteneklerini etkileyebilir ve ilişkilerde sorunlara yol açabilir.

Her birey farklıdır ve aynı travmatik olaya maruz kalan iki kişi farklı tepkiler gösterebilir. Travma sonrası sağlık sorunları genellikle karmaşık ve bireye özgüdür. Profesyonel yardım, travmatik deneyimlere karşı etkili bir şekilde başa çıkma sürecini destekleyebilir.

Travma Sonrasında EMDR

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve diğer travmatik deneyimlerin tedavisinde kullanılan etkili bir terapi yöntemidir. EMDR, bireyin travmatik anılarını işleme koymasına yardımcı olan bir terapi sürecini içerir. İşte EMDR'nin travma sonrasında nasıl kullanıldığına dair bazı temel bilgiler:

Bilgi Toplama ve Hazırlık: EMDR süreci genellikle ilk olarak bireyin travmatik deneyimleri hakkında bilgi toplama ve terapist ile bir güven ilişkisi oluşturma aşamasıyla başlar. Terapist, bireyin geçmişteki travmatik olaylarıyla ilgili detayları anlatmasını ister.

Hedef Seçimi: EMDR'nin bir aşamasında, birey ve terapist birlikte çalışarak, tedavi sürecinde odaklanılacak belirli hedefleri belirlerler. Bu hedefler, bireyin yaşadığı travmatik olaylarla ilgili olabilir.

Bilateral Uyarı: EMDR'nin özelliği, göz hareketleriyle birlikte veya alternatif olarak ses, dokunma veya titreşim gibi bilateral uyarıların kullanılmasıdır. Terapist, bireyin travmatik anılarına odaklanırken bu uyarıları kullanır.

İşleme Safhası: Birey, travmatik anıları hafif uyarılar eşliğinde hatırlar ve bu anılar üzerinde odaklanır. Terapist, bireyin bu anıları işleme koymasına yardımcı olur. Göz hareketleri veya diğer bilateral uyarılar, beynin bilgiyi daha adaptif bir şekilde işlemesine yardımcı olabilir.

Değerlendirme: EMDR sürecinin son aşamasında, bireyin duygusal durumu değerlendirilir. Travmatik anılar daha az yoğun ve rahatsız edici hale gelene kadar bu süreç devam edebilir.

EMDR, bireyin travmatik anılarını daha adaptif bir şekilde işlemesine yardımcı olabilir, bu da travmatik olayların etkilerini azaltabilir. Ancak, EMDR uygulaması konusunda profesyonel bir terapist rehberliğinde yapılmalıdır. EMDR, TSSB ve travma sonrası zorlanmaların yanı sıra farklı anksiyete ve stres bozukluklarının tedavisinde de etkili olabilir.  

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024
Yayınlama Tarihi: 18 Ocak 2024
Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Google Play