Transfüzyon Merkezi

Transfüzyon Merkezimiz hastalarımızın preoperatif ve postoperatif kan ve kan ürünü ihtiyaçlarını, anlaşmalı olduğumuz Kızılay Bölge Kan Merkezinden sağlayarak gerekli uygunluk testlerinin yapıldıktan sonra hastamıza verilmesini sağlamaktadır.
Transfüzyon Merkezi
Kızılay Kan Merkezinden talep edilen kanlar eğer Kızılay’ da bulunamazsa Transfüzyon merkezine verilen yetki ile uygun özellikleri taşıyan gönüllü donörlerden (kan bağışçısı) kan alınması sağlanır.

Transfüzyon Merkezimize gelen kan bağışçıları önce bölüm sekreterimiz tarafından karşılanmakta ve kendilerine ‘ Kan Bağışçısı Bilgilendirilmiş onam formu’ verilerek yapılacak işlemler hakkında bilgilendirme yapılır. Ardından ‘Kan bağışçısı sorgulama formu’  ve Kan bağışçısı kayıt formu’  ile süreçler kayıt altına alınır. Ardından tansiyon, nabız, boy ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmaktadır. Bu süreçteki aşamalarda kan vermesi için engel bir durumla karşılaşılmadığı takdirde donör adayımızdan gerekli testlerin yapılması için kan örnekleri alınmaktadır.

Kan Bağışçılarına uygulanan testler:

- Kan grubu (Jel Santrifügasyon Yöntemi ile çalışılır)
- Tam kan sayımı (Çok parametreli kan sayımı)
- ELİSA testleri (Tam otomatik analizör ile) HbsAg, Anti-HCV, Anti-HIV
- VDRL
- Cross-Match (Donör kanının kanı alacak hastaya uygunluğun kanıtlanması için)

Yukarıda belirtilen testler de uygun bulunursa kan bağışçısından hemen kan alınmakta ya da gerekli hastamız için ameliyat tarihinde kan alınmak üzere kendisine randevu
verilerek randevu saatinde gelmesi istenmektedir.

Transfüzyon merkezimizde yapılan uygulamalar:

- Kan bağışçısı adaylarının uygunluğunun değerlendirilmesi
- Torbaya tam kan alınması
- Kızılay Kan Merkezinden sağlanan kan ve kan ürünleri ile hastanın uygunluk testlerinin yapılması
- Kan Merkezinden Alınan ve kullanımına gerek duyulmayan kan ve kan ürünlerinin uygun koşullarda saklanması ve gerektiğinde kullanıma verilmesi
- Kan ve kan ürünlerinin miad kontrollerinin yapılması
- Transfüzyon verilerinin izlenmesi ve istatistiklerin tutulması

Transfüzyon merkezimizdeki tüm uygulamalar ‘ULUSAL KAN VE KAN BİLEŞENLERİ HAZIRLAMA, KULLANIM VE KALİTE GÜVENCESİ REHBERİ-2016 ’ ya uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Transfüzyon Merkezi 2

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217