Test Sonuçları Nasıl Yorumlanmalı?

Her geçen gün daha da popüler hale gelen psikolojik test ve ölçekler, güvenilir ve geçerli olmalıdır. Bu sayede bilimsel test olarak görebilen bu testlerin sonuçları ise uzman kişiler tarafından yorumlanmalıdır.

Diyelim ki, geçerli ve güvenilir bilimsel bir test uygulanan bireyin test sonuçları istenen düzeyde değil. Bu durumda en kısa sürede bir uzmana başvurulmalı ve konuyla ilgili ne yapılabileceği konusunda danışılmalıdır. Aksi takdirde ilerleyen süreçte çok daha büyük sorunlarla karşılaşılabilir ve bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Eğer yapılan test nörolojik alandaysa ve sonuçlar vasat durumda ise, hemen bir nöroloğa gidilmelidir. Şayet psikolojik testlerin sonucu istenilen verilerden oluşmuyorsa, psikiyatri departmanına başvurulması gerekir. Bununla birlikte genellikle bireyin her iki departmandan da destek alması tavsiye edilir.

Kimler Psikolojik Test Yaptırmalıdır?

Psikolojik ve nörolojik destek alması gereken kişilerde genellikle bir takım davranış bozuklukları görülür. Bunların başlıcaları ise şu şekildedir:

 • Takıntı,
 • Unutkanlık,
 • Kararsızlık,
 • Düşünme ya da hareket eylemlerinde yavaşlık,
 • Dikkat dağınıklığı,
 • Bellek güçlüğü,
 • Odaklanamama,

Bu tür problemleri olan kişilerde hem bilişsel bozukluklar hem de psikolojik bozukluklar genellikle bir arada görülür. Bu tür durumlarda bir uzmana başvurulmalı ve psikolojik testler yaptırmalıdır. Bu sayede rahatsızlığın tanısı konulur ve en kısa sürede tedavi sürecine başlanır.

Psikolojik test nedir?

Zeka, aşk, romantik ilişki, depresyon, kaygı, panik atak, takıntı, dürtü, muhafazakarlık, dini görüş, IQ, kişilik ya da kariyer gibi pek çok alanda yapılan psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen testlerdir. Bu testler ciddi ve uzun soluklu bir araştırmanın sonucu olarak tasarlanır. Geçerliliği ve güvenilirliği olan psikolojik testler, bilimsel araştırmalarda ve çalışmalarda kullanılır. İnternet üzerinden yapılan herhangi bir testin ise yanıltıcı olması muhtemeldir. Bu nedenle her daim uzman kişilerden bu konuda destek alınmalıdır.

Psikolojik Test Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde adından sıklıkla bahsettiren psikolojik testler, çok çeşitlidir ve genellikle de ölçümler bilgisayar destekli yapılır. Bu tür testlerin uzman gözetiminde yapılması gerekir. Böylece çok daha güvenilir sonuçlar elde edilir. Yaygın olarak yapılan psikolojik testler ise şu şekildedir:

 • Kognitif Testler
 • Nörogelişimsel Testler
 • Kişilik Testleri
 • Tutum Ölçekleri
 • Yetenek ve İlgi Testleri

Bu tür psikolojik testlerle her açıdan bireyin ölçümlendirilmesi yapılır ve herhangi bir sorun varsa gerekli önlemler alınır. Ayrıca mevcut bir rahatsızlığın teşhisinde de oldukça önemli bir rolü olan bu testler, birçok açıdan bireylere fayda sağlar.

Nöropsikolojik Test Nedir?

Nöropsikolojik testler ise bireylerin bilişsel fonksiyonlarında herhangi bir problem olup olmadığını anlamak için yapılır. Beyinde herhangi biyolojik bir problem olduğunda ortaya çıkan bu tür sorunlar, birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle 40 yaş üstü bireylerin düzenli olarak yaptırması gereken bu testlerle unutkanlık ve dikkat bozukluğuna neden olan hastalıkların teşhisi konulur.

Nöropsikolojik Test Çeşitleri

Nörolojik rahatsızlıkları olan hastaların muayene ve tedavisi için aktif olarak kullanılan nörolojik testler, aynı zamanda beyin check-up işlemleri olarak da bilinir. Bu işlemler kapsamında yapılan nöropsikolojik testler ise şu şekildedir:

 • Elektroensefalografi (EEG) Sistemi
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
 • Nöropsikolojik Testler
 • Gen Tarama

Uzman bir hekim gözetiminde gerçekleştirilmesi gereken bu testler, beynin durumuyla ilgili detaylı bilgi verir ve herhangi bir sorun varsa ortaya çıkarır. Böylece gerekli tedavi sürecine başlanır ve beyindeki problemin giderilmesi sağlanır.

Psikolojik ve Nöropsikolojik Testlerin Farkı Nedir?

Psikolojik ve nöropsikolojik testler sıklıkla birbiriyle karıştırılır. Oysaki psikolojik testler sadece bireyin davranış, düşünce ve duygu durumlarıyla ilgili bilgi verirken, nöropsikolojik testler beyinde var olan biyolojik bir problemleri ortaya çıkarır. Örneğin; okullarda çocuklara birtakım zeka testleri uygulanır. Bazıları bu testlerin nöropsikolojik testler olduğunu zanneder. Bununla birlikte bu tür testler için bilgisayarlı cihazlarla beynin incelenmesi gerekir. Bunun için de EEG ya da MR gibi özel olarak tasarlanan cihazlar kullanılır. Öğrencilere yapılan bu psikolojik testler ise tamamıyla eğitim odaklıdır ve öğrencilerin genel eğilimlerini, davranış tarzlarını anlamak amacıyla yapılır. Birbirlerinden oldukça farklı olmalarına rağmen, birçok rahatsızlığın tanısı ve tedavisi için hem psikolojik hem de nöropsikolojik testlerden faydalanılır. Bu nedenle bu iki kavram oldukça iç içedir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217