SCID - II

Psikolojik rahatsızlıkların sınıflandırılmasında DSM-4-TR adlı bir el kitabı bulunmaktadır. Bu el kitabı ruh sağlığı uzmanlarının tanı koymada başvurdukları temel araçtır. İşte SCID-II bu el kitabında eksen 2 kategorisinde yer alan kronik uyum bozukluklarını (kişilik bozukluklarını) değerlendirmede kullanılan yarı yapılandırılmış bir görüşmedir. Bu görüşme sonrası bireyin ilişki kurmada bozukluk düzeyinde herhangi bir kronik probleminin olup olmadığı tespit edilir. Bununla birlikte eşik altı düzeyde de kişilik özellikleri tespit edilir.
SCID II görüşmesinin ve değerlendirilmesinin, bu görüşmenin eğitimini almış ve yeterli sayıda uygulama yapmış bir psikolog ya da psikiyatrist tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.
SCID-II, Spitzer ve Williams, (1985) tarafından yapılandırılmış bir görüşme aracıdır. Çeviri çalışmaları E.Ü.T.F. Psikiyatri kliniğinde Sorias ve arkadaşları (Sorias, 1990) tarafından yapılmıştır.

 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217