Porteus Labirent Testi

Porteus Labirenti Orjinal uygulama yönergesi ingilizce olan Porteus Maze testi (PMT) çocuklar, gençler ve yetişkinlerde zeka kapasitesini değerlendirmek ve öngörü oluşturmak için tasarlanmış bir zeka testidir. Sözsüz uygulanan bir performans testidir. Hawaii üniversitesinden psikoloji profesörü Stanley Porteus tarafından geliştirilmiş, ülkemize uyarlaması ise Beglan Toğrol tarafından yapılmıştır. Porteus labirentleri testi 15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur. Test uygulamasında kalemle çizilen çizgi ile çıkmaz yollara girilmemesi ve çizgilerin geçilmemesi gibi kurallara uyarak labirentin çıkış noktasına ulaşılması beklenir.

UYGULAMASI VE YÖNERGESİ

Bireye: Her bir porteus labirentindeki ok işareti gösterilip

– Buradan çizmeye başla,
– Düz çizgi çizerek başladığın noktaya dön,
– Hadi başla

şeklinde standart bir yönerge verilir. Uygulama esnasında kurşun kalem ve labirentlerin yeraldığı kağıtlar kullanılır. Her bir porteus labirentine yaş labirentleri denir. Uygulamaya 3 yaş labirentinden başlanır ve 14 yaş labirentine kadar uygulama sürdürülebilir. Uygulamanın kesilmesi ve puanlaması test esnasında yapılan hatalarla belirlenir. Yanlış yola girmek, çizgiyi geçmek o yaş labirentinden puan kesilmesine veya hiç puan alınamamasına neden olacağı gibi üst üste iki yaş labirentinden sıfır puan alınması zeka testinin kesilmesine ve oraya kadar alınan puanlarla IQ hesaplanmasına neden olur. 11. yaş labirentine kadar 2 denemeye yani hataya izin verilir 12 yaş labirentinden itibaren ise 4 denemeye izin verilir.

PORTEUS TESTİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR:

Porteus labirentleri psikiyatrik tanılamalarda IQ testi olarak kullanıldığı gibi nörolojik bozuklukların tanısında da yardımcı olmaktaıdr. Kafa travması geçirenler, beyninde nörolojik sorunlar olanlarda tipik test davranışları ve puanlarından bahsedilmektedir.

PORTEUS ZEKA TESTİNİN GÜVENİRLİĞİ

Porteus testi yapılan çeşitli kontrollü çalışmlarda, test tekrar test yöntemi ile yapılan analizlerde ve Weshler(WISC-R), Binet gibi diğer test sonuçları ile karşılaştırıldığında doğru ölçüm yaptığı belirtilmiştir. Dil sorunu ve kültürel farklılık sorunu yaşanmadan basit materyallerle uygulanabilen bir testtir ve zeka düzeyini genel IQ puanı olarak vermektedir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217