Üsküdar Üniversitesi
Bizi Arayın

Paranoid Kişilik Bozukluğu (Paranoya) Nedir?

Paranoid Kişilik Bozukluğu (Paranoya) Nedir?

Paranoid kişilik bozukluğu ( Paranoya ) Saçma olmayan bir kurgu ve iyi düzenlenmiş bir düşünme biçimiyle, herkesten şüphelenmektir.  

Paranoid Kişilik Bozukluğunun (Paranoya)  Belirtileri Nelerdir?

Paranoid kişilik bozukluğuna sahip hastalar;  diğer ruhsal rahatsızlıklara sahip olan hastalardan daha farklı bir tablo sergilerler. Genelde savunmacı kişilikte  insanlar oldukları için dışarıdan birinin, bu kişilerinin bir ruhsal rahatsızlığı olduğunun farkına varmaları ancak  çok detaylı muayene ile mümkün olur.  Genelde paranoid kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler farklı sebeplerle bir şüphe geliştirirler ve dışarıya bu şüphelerinin anlattıklarında bu şüphelerini belirli bir mantık çerçevesinde anlatabilme kabiliyetine sahiptirler. Örn; Hasta eşinin kendisini aldattığına inanır ve bunu nasıl anladığı sorulduğunda bağlantısız yorumlarla açıklamaya çalışır.

Paranoid Kişilik Bozukluğunun (Paranoya)  Nedenleri Nelerdir?

Pek çok psikiyatrik rahatsızlıklarda olduğu gibi genetik, biyolojik, sosyolojik ve nörolojik nedenleri olabilir. Özellikle beynin ön kısmında yer alan Frontal Cortex ( doğru yanlışı ayırt edebilme) kısmında yapısal bir bozukluk olabileceği gibi yetiştirme tarzı da paranoid kişilik bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabilir.

Paranoid Kişilik Bozukluk (Paranoya)  Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Bu hastalar zaman içinde şizofrenik durum geliştirebilir. İş aile ve sosyal ilişkilerini sürdüremedikleri bir tablo oluşabilir. Ayrıca paranoid kişilik bozukluğundaki şiddete eğilim göz ardı edilmemeli ve mutlaka ona uygun tedbirler alınmalıdır.

Hasta Yakınlarının Hastaya Yaklaşımı nasıl Olmalıdır?

Şizofreniden farklı olarak şiddet eğilimlerinin, cinayet ve yaralamaların en fazla ortaya çıkabildiği hastalık grubudur. Dolayısıyla bu hastalarla yaşayan insanların çok dikkatli olması gerekir.  Kişinin söyledikleri ne kadar saçma olursa olsun desteklenmemeli ama  karşı da çıkılmamalıdır. Kişinin içinde bulunduğu durumun empatik bir şekilde anlamaya çalışılması ve profesyonel yardım alınmasının sağlanması gerekmektedir.

Paranoid Kişilik Bozukluk (Paranoya)  Bir Beyin Hastalığı Mıdır?

Paranoid Kişilik Bozukluğu kesinlikle organik bir beyin hastalığıdır. 

Paranoid Bozukluk (Paranoya)  Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?

Paranoid Kişilik Bozukluğu kesinlikle tedavi edilebilir bir hastalıktır. Fakat paranoid kişilik bozukluğunda hastanın iç görüsünü geliştirmek oldukça zordur yani kişinin hasta olduğuna inanması ve kabul edebilmesi gerekmektedir. Bunun için biyolojik kanıt çalışmak çok önemlidir. Özellikle hastanemizde Kantitatif EEG ve Fonksiyonel MR ‘la beyindeki fonksiyonel bozukluğu hastaya göstererek ikna edilmesi ve iç görü kazandırılması bir miktar daha mümkün olmaktadır. Ayrıca bazı psikoterapi metodları da hastanın hasta olduğunu kabul etmesi için kullandığımız yöntemlerdendir. Hasta, hasta olduğunu kabul ettikten sonra kullandığımız tedavi metotlarımız vardır. Bunlar; Farmakolojik Tedavi (İlaçlı Tedavi), Nöromodülasyon, Transmanyetik Uyarım Tedavisi (TMU), Deep TMU,  EKT tedavisiyle iyileştirilmesi mümkün rahatsızlıklardandır. 

Hastanemizdeki Tedavi İmkanları Nelerdir?

Hastanemizde paranoid kişilik bozukluğu hastalığı için gelişmiş tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Dünya standartlarında tedavi imkanlarını kullanıp, uygulamaktayız. Özellikle bu hastaları tedavi ederken aileyi de psikoeğitimle tedavinin içine alıp, psikoloji ve psikiyatrinin ortak olduğu bir tedavi ortamı oluşturuyoruz. İç görüye yönelik tedavi ve kişinin hezeyanlarına neden olan organik, biyolojik kökenin iyileştirilmesine yönelik tedaviyi bir arada yürütmeye çalışıyoruz.

 

 

 Tedavi Ekibimiz

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Hüsnü ERKMEN
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. H. Nesrin DİLBAZ
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Sermin KESEBİR
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Gül ERYILMAZ
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Onur NOYAN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Semra BARİPOĞLU
Psikiyatri Hizm. Genel Koordinatörü / Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Alptekin ÇETİN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Habib ERENSOY
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Alper EVRENSEL
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Sinem Zeynep METİN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Barış Önen ÜNSALVER
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Eylem ÖZTEN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Oğuz TAN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Emre TOLUN ARICI
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Fagan ZAKİROV
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Elvin GULİYEV
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Mürüvvet TOPALOĞLU
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Mahir YEŞİLDAL
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet YOSMAOĞLU
Psikiyatri Uzmanı
Klinik Psikolog Cengiz DEMİRSOY
Uzman Psikolog / Tıp Doktoru

Randevu Al