Nöropsikolojik Değerlendirme Standart Batarya

Alzheimer tip demans başta olmak üzere tüm demans tiplerini, depresyoni, öğrenme ve dikkat bozuklukluklarını ve muhtelif nöropsikiyatrik hastalıkların tespitinde (Nörobehçet, inme, dürtü kontrol bozuklukları, travma vb.) belirleyicilik ve önem arz etmektedir.

Wechler Bellek Testi: Kişisel Aktüel bilgiler, oryantasyon, mental kontrol, basit dikkat, hikaye belleği ve görsel bellek. Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testlerinin uygulaması ve dikkati sürdürme becerisini ölçmektedir.

Stroop Test: Bu test, enterferansa direnç gösterebilme becerisi ile alışılmış cevabı bastırıp istenilen cevabı verebilme becerisini ölçer.

Wisconsin Kart Eşleme Testi: Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir.

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır. Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.

Benton Yüz Tanıma Testi: Bu test, Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Karmaşık görsel algı işlevini ölçER.. Sağ hemisfer posterior bölgelerin hasarında hassastır.

Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi: Bu testte, Yüz Tanıma Testi gibi Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Benzer şekilde karmaşık görsel algılama testidir ve sağ hemisfer posterior bölgelerin hasarında bozulur. Ancak Çizgi Yönünü Belirleme Testi görsel asosiyasyon korteksinde özelleşmiş yollardan “where-nerede” yolunun hasarında hassasken, Yüz tanıma testi “what-ne “yolunun hasarında hassastır.

Boston Adlandırma Testi: Dil muayenesi bir nöropsikolojik değerlendirmenin olmazsa olmazıdır. Testin amacı resimlenmiş nesneleri adlandırma yeteneğini ölçmektedir.

WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi: Bu alt test soyutta düşünme becerisini ölçmektedir. Demansların ayırıcı tanısında mutlaka uygulanması gereken oldukça basit testtir.

İz Sürme Testi: Bu test enterferansa duyarlılığı ve cevap eğilimini bastırabilme becerisini ölçmektedir.

Burdon Dikkat Testi: Dikkat becerisini ölçen kısa bir testtir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217