MMSE

1975 yılında Folstein ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu kısa tarama testi demans taraması için en sık kullanılan testtir. On bir sorudan oluşur ve 30 puan üzerinden değerlendirilir. Tamamlanması yaklaşık 10 dakika sürer. Yirmi dört-otuz puan arası normal, 18-23 puan arası hafif demans, 17 puan ve altı ciddi demansla uyumludur. Oryantasyon, hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, lisan, motor fonksiyon ve algılama, visiospasiyel yetenekleri test eder. Kolay ve hızlı uygulanabilir oluşu en büyük avantajıdır. Yalancı negatif ve yalancı pozitif olduğu durumları bilmek gereklidir. Hafif kognitif bozukluk, ilerlemiş kognitif bozukluk, frontal lob demansı, eğitim düzeyi düşük olanlar ve iyi dil bilmeyenlerde yalancı pozitif sonuç; eğitim düzeyi yüksek olanlarda yalancı negatif sonuç alınabilir.
MMSE’nin Ertan ve arkadaşları tarafından okuma yazma bilmeyenler için geliştirilmiş olan versiyonu (MMSE-E) vardır. MMSE-E’den alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 30’dur. Testin bölümleri; 
• Yönelim - Zaman Yönelimi - Yer Yönelimi: (5 puan) Bu bölümle ilgili sorular “ülkemizin adı ne?”, “şu anda bulunduğumuz kentin adı ne?”, “şu anda hangi semtte bulunuyoruz?”, “şu anda bulunduğumuz bina-hastanenin adı ne?” ve “şu anda binanın hastanenin hangi katındayız?” gibidir.
• Kayıt Belleği: (3 puan) Bu bölüm eğitimliler için olan versiyon ile aynıdır. Hastaya 1 saniye ara ile 3 farklı kelime söylenir ve hemen arkasından tekrarlaması istenir.
• Dikkat: (5 puan) her doğru gün için 1 puan verilir.
• Geri Çağırma: (3 puan) Hastadan kayıt belleği bölümünde söylenen üç kelimeyi anımsaması istenir.
• Dil: (8 puan) Bu bölümde dilin “adlandırma”, “tekrarlama” ve “anlama” bölümleri eğitimliler için olan versiyon ile aynıdır. Bir dizi görev verilir ve her bir doğru işlem için 1 puan verilir.
• Görsel-Mekansal Yetenekler: (1 puan) şekli kopyalaması istenir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217