Kalite Politikamız

Değerlerimiz ve Yaklaşımımız

Tıbbi Hizmet:

 • Psikiyatri, Nöroloji ve Bağımlılık başta olmak üzere genel branşları da imkânlarımıza ekleyerek, 20 yıldır birçok ilke imza atarak, danışanlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz.
 • Beyin alanına odaklı genel hastane imkânlarımız ile tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde, mükemmeliyet merkezi standartlarını benimsiyoruz.
 • Kişiye özel tanı ve tedavi yöntemlerini benimsiyor, bilimsellikten taviz vermeden hizmet sunuyoruz. 
 • Sadece yapılanı değil, yapılmayan tedavilerin de sorumluluğunu üstleniyoruz.
 • Yalnızca tanı ve tedavi hizmetleriyle değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti sunmak için de faaliyetlerde bulunuyor,  toplumun ruh sağlığının korunması için de çalışıyoruz.
 • Tıp biliminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla AR-GE faaliyetlerini önemsiyor, bilim ortağımız Üsküdar Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz.

Ekip ve Uygulamalar:

 • Doğru teşhis ve tedavi hizmetlerini, bilimsel normlarda ve en uygun fiyatlarla sunuyoruz.
 • Uzmanlarımızın ortak çalışmasını destekliyoruz, multidisipliner anlayış ile hastalarımızın sağlık durumunu farklı açılardan değerlendiriyoruz.
 • Teknolojinin son imkânlarını kullanarak doğru tanı, kısa zamanda etkin tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. 
 • Hastalarımızın konforunu ön planda tuttuğumuz hastane işletmeciliği tutumumuz ve çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşullarda yenilikçilik ve girişimcilik anlayışımızda sağlık hizmetimizi sürekli ileriye taşıyoruz.
 • Güncel, uluslararası standartta tanı ve tedavi hizmeti sunarken hasta ve hasta yakınlarını da bilinçlendiriyor, onların da bu süreçlere katılımını sağlıyoruz.
 • Davranış sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili iddiamızı akademik kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz bilimsel ortaklıklarla sürekli destekliyoruz.
 • Bağlı bulunduğumuz bakanlıklar ve mesleki kuruluşların yasa, yönetmelikler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak çalışıyoruz.
 • Sürekli kalite iyileştirme anlayışıyla hareket ediyor; araştırma, yenilikçilik ve insani değerleri benimsiyoruz.
 • Ekip çalışmasının ve işbirliğinin öne çıktığı bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli birer çalışan olmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz.

Mahremiyet ve Memnuniyet:

 • Her adımında daima hasta hak ve sorumluluklarını gözetiyoruz. Hasta odaklı çalışıyor, hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyoruz.
 • Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturuyor, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve çağdaşlığını destekleyecek teknolojileri takip ediyor, altyapımızı sürekli geliştiriyoruz.
 • Uluslararası sağlık akreditasyon standartlarında hizmet sunuyor ve bu standartlardan ödün vermiyoruz. Çalışanlarımızın da bu yönde hareket etmesini destekliyoruz.
 • Etkili bir kalite yönetim ve işletim sistemi kurmak için süreçlerimizi ve sonuçlarımızı bilimsel yöntemlerle izliyoruz.
 • Bilimin ve teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak her zaman “daha iyiyi” sunmak hedefiyle çalışıyoruz.
 • Sadece hastalarımız değil hekimlerimizin de tedavi sürecini kolaylaştırma hedefi ile Türkiye'de, Ortadoğu'da ve hatta Avrupa'da bile örneği olmayan dünyadaki en ileri teknolojilerden yararlanabilecekleri, tam teşekküllü bir beyin hastanesi sunuyoruz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217