COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız Kalite Politikamız 2 Kalite Politikamız 3

Vizyonumuz

NP Sağlık Grubu; güvenilir, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, sunduğu hizmetlerde referans gösterilen, mükemmeliyet odaklı akademik sağlık kurumu olmayı hedeflemektedir. 

Misyonumuz

NP Sağlık Grubu’nun misyonu; toplum ruh sağlığının korunması ve bireyin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla;

 • Uluslararası standartlarda, çağdaş bilimin ışığında, multidisipliner anlayışı ile kişiye özel tıp uygulamaları sunmak,
 • Hasta haklarına saygılı ve etik değerlere bağlı, uygun ekonomik koşullarda tedavi edici uygulamaların yanında koruyucu hekimliği de benimsemek,
 • Üniversite iş birlikleri ile akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak yeni bilgi ve uygulamaların gelişimini desteklemek.

Değerlerimiz ve Yaklaşımımız

Tıbbi Hizmet:

 • Psikiyatri, Nöroloji ve Bağımlılık başta olmak üzere genel branşları da imkânlarımıza ekleyerek, 20 yıldır birçok ilke imza atarak, danışanlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunuyoruz.
 • Beyin alanına odaklı genel hastane imkânlarımız ile tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde, mükemmeliyet merkezi standartlarını benimsiyoruz.
 • Kişiye özel tanı ve tedavi yöntemlerini benimsiyor, bilimsellikten taviz vermeden hizmet sunuyoruz. 
 • Sadece yapılanı değil, yapılmayan tedavilerin de sorumluluğunu üstleniyoruz.
 • Yalnızca tanı ve tedavi hizmetleriyle değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti sunmak için de faaliyetlerde bulunuyor,  toplumun ruh sağlığının korunması için de çalışıyoruz.
 • Tıp biliminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla AR-GE faaliyetlerini önemsiyor, bilim ortağımız Üsküdar Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz.

Ekip ve Uygulamalar:

 • Doğru teşhis ve tedavi hizmetlerini, bilimsel normlarda ve en uygun fiyatlarla sunuyoruz.
 • Uzmanlarımızın ortak çalışmasını destekliyoruz, multidisipliner anlayış ile hastalarımızın sağlık durumunu farklı açılardan değerlendiriyoruz.
 • Teknolojinin son imkânlarını kullanarak doğru tanı, kısa zamanda etkin tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. 
 • Hastalarımızın konforunu ön planda tuttuğumuz hastane işletmeciliği tutumumuz ve çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşullarda yenilikçilik ve girişimcilik anlayışımızda sağlık hizmetimizi sürekli ileriye taşıyoruz.
 • Güncel, uluslararası standartta tanı ve tedavi hizmeti sunarken hasta ve hasta yakınlarını da bilinçlendiriyor, onların da bu süreçlere katılımını sağlıyoruz.
 • Davranış sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili iddiamızı akademik kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz bilimsel ortaklıklarla sürekli destekliyoruz.
 • Bağlı bulunduğumuz bakanlıklar ve mesleki kuruluşların yasa, yönetmelikler ve mesleki etik ilkelere uygun olarak çalışıyoruz.
 • Sürekli kalite iyileştirme anlayışıyla hareket ediyor; araştırma, yenilikçilik ve insani değerleri benimsiyoruz.
 • Ekip çalışmasının ve işbirliğinin öne çıktığı bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli birer çalışan olmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz.

Mahremiyet ve Memnuniyet:

 • Her adımında daima hasta hak ve sorumluluklarını gözetiyoruz. Hasta odaklı çalışıyor, hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının memnuniyetini her şeyin üstünde tutuyoruz.
 • Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturuyor, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve çağdaşlığını destekleyecek teknolojileri takip ediyor, altyapımızı sürekli geliştiriyoruz.
 • Uluslararası sağlık akreditasyon standartlarında hizmet sunuyor ve bu standartlardan ödün vermiyoruz. Çalışanlarımızın da bu yönde hareket etmesini destekliyoruz.
 • Etkili bir kalite yönetim ve işletim sistemi kurmak için süreçlerimizi ve sonuçlarımızı bilimsel yöntemlerle izliyoruz.
 • Bilimin ve teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak her zaman “daha iyiyi” sunmak hedefiyle çalışıyoruz.
 • Sadece hastalarımız değil hekimlerimizin de tedavi sürecini kolaylaştırma hedefi ile Türkiye'de, Ortadoğu'da ve hatta Avrupa'da bile örneği olmayan dünyadaki en ileri teknolojilerden yararlanabilecekleri, tam teşekküllü bir beyin hastanesi sunuyoruz.