İnsan Kaynakları

Hastanemizde sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmeti sunarken çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamak amacıyla yenilikçi yaklaşımla güncel teknolojiler bir araya getirilmektedir. En değerli varlığımızın insan olduğu noktasından hareket etmekteyiz ve bu bakış açısı insan kaynakları politikamızın da temelini oluşturmaktadır.

NPİSTANBUL Hastanesi’nin değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. NPİSTANBUL Hastanesi’nin tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir. Sağlık sektöründe çalıştığımız için “hasta memnuniyeti” odaklı bir çalışma sistemi ile hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda, hastalarımızın beklentilerini aşmayı hedefleyen bir çalışan potansiyelimizin olması bir zorunluluktur.

Her şeyden önce yaptığı işe gönülden bağlı olan, iletişim becerileri yüksek, empati kurabilen, takım çalışması ve inisiyatif alma konularında etkili, ayrıca işinin uzmanı olan kişilere potansiyel çalışan listemiz içerisinde yer verilmektedir.

NPİSTANBUL Hastanesi hekim ve personel işe alım süreçleri, Hastanemizin Kalite ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

 

Her yıl dönem başında yapılan “Kadro Planları” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle kurum içinden ve pozisyonun niteliklerine göre NPİSTANBUL Hastanesi’nin İnsan kaynakları bünyesinden cv havuzlarından taranarak temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde ise dış kaynaklara başvurulur.Dış kaynaklara başvurulması durumunda, uygun iş ve felsefeye sahip adaylar için pozisyonla ilgili ilanlar kariyer sitelerinde ve/veya gazetelerde yayınlanır. Yine bu süreçte kuruma bizzat yapılan iş başvuruları da değerlendirmeye alınarak pozisyonlara özgü bir aday havuzu oluşturulur. Kurumumuzda her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler görev tanımlarında tanımlanmış durumdadır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedir. Ayrıca görev tanımlarından hareketle pozisyona özel tecrübe, yabancı dil bilgisi vb. özellikler de yine bu süreçte göz önünde bulundurulan yazılı ve sözlü olarak sınava da tabi tutularak değerlemeye alınır.

İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanı sıra, adayların NPİSTANBUL Hastanesi’nin değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. NPİSTANBUL Hastanesi’nin tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir. Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, NPİSTANBUL Hastanesi’nin değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.

Kurumumuzda bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemek için yürütülecek eğitim ve gelişim faaliyetlerinin tüm çalışanlar için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır. NPİSTANBUL Hastanesi’nin eğitim ve gelişim faaliyetleri, yetkinlikler, akreditasyon standartları ve mesleki gereksinimler dikkate alınarak yapılan yıllık eğitim ihtiyaç analizine göre belirlenmektedir. Bu analizden çıkan sonuçlar dikkate alınarak eğitim ve gelişim planları hazırlanmaktadır. Eğitimler; oryantasyon, kurum içi ve kurum dışı eğitimler olmak üzere planlanmaktadır. Hem sınıf içinde hem de elektronik ortamda verilen eğitimler konuya göre teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmektedir.

Kurum içi eğitimler, oryantasyon eğitimi, zorunlu eğitimler ve bölüme özgü mesleki eğitimler olarak sınıflandırılmaktadır.

Kurumumuzda işe yeni başlayan tüm çalışanlarımız için hem İnsan Kaynakları tarafından hem de görev yapacağı bölüm tarafından iki farklı oryantasyon programı uygulanmaktadır. İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilen oryantasyon programında çalışanın kurumu yakından tanıması, kurum politikaları ve ortak uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve kuruma uyum sürecini kolaylaştırıcı bazı temel eğitimleri alması amaçlanırken, bölüm tarafından yürütülecek programda çalışanın bölüme ve göreve özgü süreçleri ve uygulamaları rehber eşliğinde öğrenmesi hedeflenmektedir. Zorunlu eğitimler, temelde kurum politikası ve akreditasyon standartları doğrultusunda zorunlu tutulan ve çalışanların alması gereken mesleki eğitimleri ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Bölüme özgü eğitimler ise bölüm yöneticileri tarafından çalışanların gelişimi için planlanan eğitimlerdir.

Kurum dışı eğitimler, temelde yetkinlik bazlı kişisel gelişim eğitimlerinden oluşmakta olup aynı zamanda mesleki eğitim ve kongreleri de kapsamaktadır. Bunların dışında kurumumuzda kariyer yönetimi sistemi doğrultusunda geleceğin yönetici adayları için gelişim programları da planlanmakta ve yürütülmektedir.

Yıl içinde gerçekleştirilen Sosyal Etkinlik Kurulumuz tarafından çalışanlarımız için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenmekte ve çalışanlarımıza duyurulmaktadır.

5.-10.-15.yılları dolan çalışanlarımız için aktiviteler düzenlenmekte ve çalışanlarımıza duyurulmaktadır.

Kurumumuzda ücret yönetimi sistemi, iş değerlendirmesine ve performans yönetimine dayanmaktadır. Sistemin amacı, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını kurumumuza çekecek ve tutacak şekilde güncel ücret piyasası ve enflasyon seviyesi göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Kurumumuzda brüt ücret sistemi uygulanmakta olup temel ücret, pozisyona göre piyasa karşılaştırması, mezuniyet durumu, kıdem ve çalışılacak alanın özellikli olma durumu gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulmuş olan ücret skalasına göre belirlenmektedir. Yıllık 12 ay brüt maaş şeklinde çalışılmaktadır. Yılda bir kez ücret artışı yapılmaktadır. Maaş artışlarında, performans değerlendirme ve piyasa hareketleri göz önünde bulundurulmaktadır.

 • Çocuk sayısı kadar çocuk parası,
 • Ramazan Bayramı’nda anlaşmalı marketlerde alışveriş kartı,
 • Çalışan veya eşi doğum yaptığında altın hediyesi,
 • 5. yıl – 10. yıl – 15+ üstü çalışanlarına yıl dönümlerinde çeşitli hediyeler,
 • Erkek-Kadın lojman imkanımız,

Özel sağlık sigortası istinasız olarak tüm çalışanlarımıza yapılmaktadır. Ayrıca, çalışanlarımıza tercih ettikleri takdirde eş ve çocukları için indirimli özel sağlık sigortası imkânı da sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, çalışanlarımız ve birinci derecede yakınları kurumumuzun sunduğu hizmetlerden indirimli olarak yararlanma imkânına sahiptirler.

 • Yıllık ücretli izinlerimiz İş Kanunu’nda belirtildiği gibi kıdeme bağlı olarak belirlenmektedir. Buna göre;
 • 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,
 • 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,
 • 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.
 • Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olmayacaktır.
 • Ayrıca ölüm izni, evlilik izni, doğum  izni vb. izinler de verilmektedir.

 • Çalışanlarımıza ücretsiz öğle yemeği servisi ve vardiyalı çalışanlar için akşam yemeği imkanımız mevcuttur. Çalışma saatlerine göre, kurumumuzda bulunan kafeterya ve restoranımızda sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece ara yemeği ücretli olarak temin edilebilmektedir.
 • İstanbul-Anadolu Yakası Merkez lokasyonumuza yakın 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 4 lojmanımız bulunmaktadır. İl dışından gelen hemşire çalışanlarımız için kurumumuz tarafından karşılanan apartman dairesi sağlanmaktadır.
 • Kurumumuzda, medikal ve idari kadro çalışanlarımızın dinlenme zamanlarını geçirebilecekleri dinlenme odaları ve özel kafeteryamız mevcuttur. Kafeteryamızdan çalışma alanlarına kahve, çay ve yiyecek ürünleri servis edilmektedir ve çalışanlarımıza özel indirim uygulanmaktadır.
 • İstanbul-Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası arasında servis hizmetimiz bulunmaktadır ve tüm çalışanlarımız ücretsiz olarak bu imkandan faydalanabilmektedir.

Kurumumuzda Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. Performans Yönetimi Sistemi, hastanemize nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirmeyi amaçlayan İnsan Kaynakları uygulamalarının önemli bir parçasıdır. NPİSTANBUL Hastanesi’nin tanımlı olan kurumsal yetkinlikleri dikkate alınarak her pozisyon için uygun yetkinlik seti tanımlanır. Bu yetkinlik seti kullanılarak kurum içi yazılı, sözlü olarak, bireysel performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme süreci, çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve ardından yüz yüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında ve çeşitli açık pozisyonlar için uygun kişilerin tespiti (iç transfer, kariyer planlama fırsatları vb.), eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde temel veri olarak dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi Sistemi'nde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğitim düzeyleri göz önünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Her yılın sonunda çalışanlarımızın performansları değerlendirilir ve kurumumuz bünyesinde uzmanlaşan, performansı yüksek çalışanlarımızın üst pozisyona veya farklı bölümlere geçişinin sağlanabilmesi için insan kaynağı oluşturulur. Kurum içerisinde uygun kriterleri sağlayan çalışanlarımızın, terfileri birim yöneticileri, Kalite Ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve bağlı oldukları direktörlük tarafından değerlendirilir ve uygunluğu doğrultusunda kendisine tebliğ edilir.

Hastanemizde sadece Üsküdar Üniversitesi ile imzalanan staj protokolü gereği Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine staj imkanı sağlanabilmektedir. Üsküdar Üniversitesi dışındaki öğrenim kurumlarından gelen staj taleplerine, ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olup olmadığı fark etmeksizin olumlu cevap verilememektedir.

Üsküdar Üniversite öğrencilerinin staj talepleri Üsküdar Üniversite Kariyer Merkezi tarafından planlanmaktadır. Hastanemizde staj yapmaları uygun görülenlerin listesi bu kariyer merkezi tarafından hastanemize bildirilmektedir ve staj programı bu listeye göre planlanmaktadır. Kariyer Merkezinin aşağıdaki likte yer alan sayfasından ayrıntılı bilgi edinilebilir: https://kariyer.uskudar.edu.tr/

Staj öncesinde stajyerlerin online eğitim olarak oryantasyon eğitimlerine katılması ve tamamlaması gerekmektedir. Bu eğitimi tamamlamayanlar staja başlatılamamaktadır.

Sadece zorunlu staj kapsamında olan stajlar için imkan sağlanmaktadır; gönüllü stajlar kurumumuzda yapılmamaktadır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217