Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

İnme Tedavisinde Fizyoterapi

İnme tedavisinde fizyoterapi, inmede oluşan problemlerin iyileşmesi oluşabileceklerin ise önüne geçilmesini amaçlar.

İnme tedavisinde fizyoterapinin önemi büyüktür bu yüzden mutlaka tedavi planına dahil olması gerekmektedir.

İnme Tedavisinde Fizyoterapinin Amacı Nedir?

İnme Tedavisinde Fizyoterapi amacı, oluşabilecek problemlerin önüne geçmek, kontrollü hareketi yeniden kazanmak, günlük yaşamında tekrar bağımsız hale getirmek ve her açıdan hastanın hayata tekrar katılımını sağlamaktır. Fonksiyonların hastaya
tekrar geri kazandırılması üzerine yapılan tüm fizyoterapi çalışmalarını kapsamaktadır.
İnme Tedavisinde Fizyoterapi programının en önemli kısmı hastanın detaylıca değerlendirmesidir. Değerlendirme sonucunda, elde edilen bilgiler ışığında fizyoterapistler tarafından hangi rehabilitasyon yönteminin uygulanacağına karar verilir. Ara ara yapılan değerlendirmeler sonucunda, karar verilen güncel rehabilitasyon yönteminin etkili olup inme ’de olmadığı belirlenmelidir. Eğer beklenen gelişme sağlanamaz ise rehabilitasyon programı güncel bilgiler ışığında değiştirilmeli veya yeni yöntemler eklenmelidir. Bu sayede, rehabilitasyonda en üst düzeyde hastanın bağımsızlığını kazanmasına çalışılır. İnme Tedavisinde Fizyoterapi başarısında disiplinler arası müdahale önemlidir. İnme rehabilitasyonunda, ekip içerisinde yer alan fizyoterapistler tarafından uygulanan fizyoterapide önemlidir. Bu yüzden iyi bir fizyoterapi hizmeti almak gerekmektedir.

İnme Tedavisinde Fizyoterapi Ne Zaman Başlanmalıdır?

İnme Tedavisinde Fizyoterapi ‘ye en erken zamanda başlanması önemlidir. Fizyoterapinin süresi ve sıklığı, hastadan hastaya ve uygulanacak rehabilitasyon yöntemine göre değişmektedir. O yüzden hastanın ailesinin bu konuda araştırmacı olması ve yapılabilecek en iyi tedavileri hastalarına uygulatmaları gerekmektedir. Hastaya uygulanacak olan İnme Tedavisinde Fizyoterapi ne kadar emin ellerde yapılırsa o kadar güvenli olacak ve hastada o kadar hızlı ilerleme sağlanabilecektir.

İnme Tedavisinde Fizyoterapi Ne Kadar Süreli Yapılmaktadır?

Hastanın durumuna göre değişiklik göstermektedir. O yüzden bunun için net bir şey söylemek uygun olmayacaktır. Bunun için hastanın vücudunda ne kadar bilişsel işlev problem var ona bakmak gerekecektir.

Ekip Çalışması Neden Önemlidir?

Etkili İnme Tedavisinde Fizyoterapi için, fizyoterapistin ve doktorunun uyum içinde çalışması ile hasta ve ailesinin de rehabilitasyona aktif olarak katılması şarttır. Fizyoterapide ortaya çıkabilecek yeni problemleri önlenmesi ve rehabilitasyonun başarısı için ekibi oluşturan bireylerin birlikte hareket etmesi ve fikir alış verişinde bulunması gerekir. Ekip bu yüzden çok büyük önem taşımaktadır.

İnme Tedavisinde Rehabilitasyon:

 • Rehabilitasyon; akut bakım, yeniden aktivasyon kazanma ve yeniden uyum sağlamayı içeren tıbbi tedavinin bir bütünüdür.
 • Rehabilitasyonun amacı; kişilerin fiziksel, toplumsal ve mental işlevlerini en üst düzeye getirmektir. Rehabilitasyonun tanı ve tedaviyi izleyen ayrı bir evre olduğu düşünülmelidir.
 • Rehabilitasyon hastaların günlük yaşamda kendi kendilerine yetebilmelerini; bağımsızlığını amaçlar.
 • Serebrovasküler hastalıkta nörolojik fonksiyonların iyileşmesini lokal zararlı faktörlerin etkisinin hafiflemesi ve nöronal plastisite ile açıklayabiliriz. İnmede erken dönemde lokal ödemin ve  lokal toksinlerin etkisini kaybetmesi, lokal dolaşımda artış ve parsiyel hasarlı iskemik nöronların iyileşmesi gerçekleşir. 
 • Beyin plastisitesi de erken veya geç dönemde olabilen sinir sisteminin yapısal ve fonksiyonel organizasyonunu düzenleme yeteneğidir.
 • Plastisite, yeni sinaptik bağlantıların filizlenmesi, önceden baskılanmış latent fonksiyonel yolakların maskesinin ortadan kalkarak fonksiyon görür hale gelmeleri, plastisitenin diğer olası mekanizmaları ise hasarsız daha önce fonksiyon görmeyen nöral yolların fonksiyonları üzerine alması, tutulmuş vücut bölgesinde görülen işlev bozukluğunun iyileşmesini içerir.
 • İnmeli hastalarda, alt ekstemite fonksiyonları daha erken iyileşir ve tama yakındır, bunu üst ekstremite ve el fonksiyonları izler; tonusun geri dönmesi genellikle istemli hareketlerin geri dönmesinden öncedir.
 • Hastaların motor iyileşme dereceleri kişiden kişiye değişmekte, bazen herhangi bir evrede iyileşme durabilmektedir.
 • Rehabilitasyon ekibinde; fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, nörolog, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist), dil ve konuşma terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı bulunur.
 • Rehabilitasyona başlanmak için hastalar; medikal olarak stabil olduğunda, öğrenebilir olması, başka kontrol altında olmayan hastalığı olmadığında ve en az bir saat destekli oturabilmesi için yeterli fizik aktivite kapasitesine sahip olduklarında rehabilitasyon için uygundurlar.
 • Her şeyden önce rehabilitasyon gerekliliğinin kişiden kişiye değiştiğini, rehabilitasyon ilkeleri çerçevesinde hastalığın değil hastanın var olduğunu bilinmeli;  rehabilitasyonun amaçları kişiden kişiye farklı olarak başlangıçta planlanmalıdır.
 • Hastaya ilk andan itibaren uygun pozisyon verilmeli; flask ekstremitesini koruyucu önlemler alınmadır. İlk 24-48 saat içerisinde eğer gerekli ise pasif eklem hareketleri açıklığı egzersiz programına başlanmadır. Daha iyi hastalarda yatak içi mobilite egzersizleri, basıncı azaltmaya, giyinmeye ve tuvalete yardımcı olacak köprü kurma egzersizleri yapılmalıdır.
 • Fonksiyonel düzeyin ve/veya rehabilitasyon potansiyelinin başlangıçtaki tayiniyle elde edilen bilgiler; rehabilitasyon sürecinin belirlenmesinde, prognozu saptamada, yerinde karar vermede ve rehabilitasyonun devamında önemlidir.
 • Rehabilitasyon potansiyeli ve prognozuna olumlu etki yapan faktörler; hastanın genç olması (55 yaş altı), sol Hemipleji (dominant hemisfer), his kusurunun olmaması, motor fonksiyonlarda erken gelişme, özellikle üst ekstremitede elde hareketlerin erken belirmesi, mental bozukluğun azlığı veya olmaması ve progresif bir sistemik hastalığın (kalp, böbrek) bulunmamasıdır.
 • Rehabilitasyon potansiyeli ve prognozuna olumsuz etki yapan faktörler; hastanın yaşlı olması (55 yaş üstü), devam eden his kusuru ve talamik ağrı sendromu, inatçı flask hemipleji, ağır rijidite ile seyreden ekstrapiramidal sendrom, yaygın organik beyin patolojisi ile birlikte, mental ve psikolojik bozukluğun bulunması, ,natçı bir koordinasyon ve denge bozukluğu ve sağ hemipleji, afazi, medikal tedaviye cevap vermeyen kronik kalp yetmezliği, nefrosklerozis, hipertansiyon, motor fonksiyonların gelişmemesi veya olmaması, rehabilitasyon programının geç başlaması, lokalize ağrının olması (omuz, elbileği, kalça gibi), idrar gaita inkontinansı ve görsel uzaysal defisittir.
 • Hastanın fiziksel, nörofizyolojik, psikolojik ve mesleki yönden değerlendirilmesi yapıldıktan ve rehabilitasyon potansiyeli belirlendikten sonra, her hasta için ayrı ayrı olmak üzere bir hedef tayin edilir.
 • Belirlenen rehabilitasyon potansiyeline göre çizilecek ve rehabilitasyon ekibi tarafından uygulanacak rehabilitasyon programı, rehabilitasyon amaçları çerçevesinde olmalıdır.
 • Rehabilitasyon, deformiteleri önlemeyi, oluşan deformiteleri düzeltmeyi, hastayı oturtmak, ayağa kaldırmak ve ampulasyon için eğitmeyi, sağlam ekstremitesiyle GYA’lerini yapmak için eğitmeyi, felçli ekstremiteyi maksimal aktivite için eğitmeyi, iletişim bozukluğunu gidermek için konuşma tedavisi yapmayı, yüz felcini tedavi etmeyi, maksimal psikolojik bütünlük ve stabiliteyi sağlamayı, sosyal aktiviteler için gerekli çevresel stimulasyonu sağlamayı ve mesleki durumunu belirlemek ve mesleki rehabilitasyon sağlamayı amaçlar.


Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/fizik-tedavi-ve-rehabilitasyon 

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023
Yayınlama Tarihi: 03 Aralık 2018

Kategori: Nöroloji

Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Mustafa BOZBUĞA
Prof. Dr. Dr. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı

Mustafa BOZBUĞA

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217