Duygu Dışavurumu Düzeyi Ölçeği

Bu ölçek hasta için önemli olan bir kişi ile hasta arasındaki duygusal havayı anlamak ve ilişkinin bazı özelliklerini derecelendirmek üzere Kanada'da Cole ve ark. (1988) tarafından geliştirilmiş olan bir özdeğerlendirme aracıdır. Hastalara uygulanmaktadır ve maddeler, doğru-yanlış biçiminde, anahtar akraba konumunda olan kişi ile son üç ay içindeki ilişkiler göz önüne alınarak işaretlenmektedir.

Puanlama: Doğru – Yanlış olarak cevaplanan 60 maddeden oluşmaktadır. Doğru sorular için 1, yanlışlar için ise 0 olarak puanlanmaktadır. 30 soruda “doğru” yanıtına, 30 soruda ise yanlış” yanıtına 1 puan verilmektedir. Ölçeğin toplam puanı 0-60, her bir alt ölçeğin puanı da 0-15 arasında değişir.

Değerlendirme için çoğunlukla alt ölçeklerin toplam puanlarıyla, ölçeğin genel toplam puanı kullanılmaktadır. Bu durumda puanlar ne kadar yüksekse DD düzeyi o kadar yüksek demektir.

Ölçeğin herbiri 15 madde içeren dört alt ölçeği vardır:

müdahalecilik (intrusiveness)

duygusal tepki (emotional response)

hastalığa karşı tutum (attitude toward illness)

hoşgörü/beklentiler (tolerance/expectation)

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217