Değişime Hazır Olma Aşamaları Tedaviyi İsteme Ölçeği (Socrates)

Miller ve Tonigan (1996) tarafından geliştirilen ve alkol kullanım bozukluğu olan olgularda değişim için hazır olmayı ve motivasyonu değerlendirmek için düzenlenmiş 19 maddelik öz bildirime dayalı bir soru formudur. Orijinal ölçeğin faktör analizi, formun “farkına varma”, “ikilem” ve “adım atma” olmak üzere üç alanda kümelendiğini göstermiştir. Ölçeğin Türkçe formunun 16 maddelik halinin faktöryel yapısı ölçeğin orijinali ile uyumlu bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık ölçümünde Cronbach alfa  katsayıları alkol bağımlılığı olan hastalarda “farkına varma” için 0.77, “ikilem” için 0.74, “adım atma” için 0.78 ve tüm ölçek değerlendirildiğinde 0.85 olarak bulunmuştur (Evren ve ark. 2008a).

Türk alkol bağımlılarında geçerli ve güvenilir bulunan 16 maddelik halinin alkol dışı madde kullanan bağımlılar için geliştirilen versiyonu karışık madde bağımlılarında uygulandığında Cronbach alfa değeri tüm ölçek için 0.84 bulunmuştur (Evren ve ark. 2011b).

* Evren C, Gürol DT, Ögel K ve ark. (2011a) Reliability and validity of the Penn Alcohol Craving Scale (PACS) Revised Version for substance craving in male substance dependent inpatients. Turk Psikiyatri Derg, 22 (Suppl. 1):70.

* Evren C, Gürol DT, Ögel K ve ark. (2011b) Reliability and validity of Turkish version The Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES) in male substance dependent  inpatients. Turk Psikiyatri Derg, 22 (Suppl. 1):70-1.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217