Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Çalışma Ortamlarında Psikoloji Nasıl Korunur?

Psikoloji, insan hayatının her alanını etkilediği gibi iş hayatını da etkiliyor. Sürekli çalan telefonlar, gün içinde ardı ardına gelen mailler, iş akışında bulunan dosyalar, toplantılar, çalışma saatlerinin uzaması gibi etkenler insanların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor ve ruhsal problemlerin oluşmasına neden oluyor.
Çalışma ortamlarında psikolojiyi denge de tutmak yoğun tempoda çalışan insanlar için oldukça önemlidir. Çoğu insan vaktinin çoğunu iş yerinde tüketiyor ve insanlar çalışırken stresi normal biçimde yönetemedikleri için kendilerini tükenmiş hissedebiliyor.

  İş Hayatındaki Tükenmişlik Sendromu ile Nasıl Başa Çıkılır?

  Tükenmişlik sendromu; bir konuda başarısız olma, güçsüzlük, tükenmişlik ve enerjinin tükenmeye başlaması, karşılanması mümkün olmayan beklentilerin ortaya çıkmasıyla kişinin iç dünyasında meydana gelen tükenmişlik durumu olarak tanımlanan psikolojik bir rahatsızlıktır.
  İlk etapta çalışan kişilerin tahammül seviyelerine ve performanslarına olumsuz yansımaktadır. Tükenmişlik sendromu görülen kişilerde artık eskisi gibi tahammül edememe, çok hızlı öfkelenme gibi reaksiyonlar gözlemlenebiliyor.
  Zaman geçtikçe bu gergin ruh hali kişinin beden duruşuna ve yüzüne yansıyor. Zihin, vücuda özellikle problem oluşacakmış gibi tetikte olmayı işaret eden sinyaller yolluyor ve kasılan duruşlar fiziksel ağrıların oluşmasına zemin hazırlıyor. Hemen ardından ise çalışan kişilerin bedenen uyuma ve yemek yeme düzenlerinde bozulmalar meydana gelebiliyor. Bu yıpranmışlık hali uzun bir süre kabul edilmeyebiliyor ve mevcut olan enerjiden tüketildiğinde de depresyon gibi psikiyatrik problemlere neden olabiliyor.
  Bu yoğunlukta işlerine devam eden insanlarda tükenmişlik durumu yaşanmaması için belirtiler kendini gösterdiğinden itibaren psikolojik olarak desteklenmeleri gerekir.

  Ofiste Çalışan Kişileri Tüketen Durumlar Nelerdir?

  Yoğun iş temposunda iş hayatına devam eden kişilerin psikolojik olarak kötü sonuçlar elde etmemesi için semptomlar başlar başlamaz psikolojik yardım almalıdırlar. Özellikle ofis ortamlarında çalışanları en çok tüketen durumları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Bireylerin hayır kelimesini kullanamaması
  • Görev dışı farklı işleri de kendilerine amaç edinmeleri
  • Yönetici tarafından yeterince onay alınamaması
  • Motivasyon düşüklüğü
  • Etkili iletişim yöntemini kullanamamak
  • Mobbing

  Tükenmişlik sendromu pek çok kez bireylerin iş dünyasına girmeden evvel kendilerinin ve potansiyellerinin yeterince farkına varılamamasından kaynaklanmaktadır. 

  Tükenmişlik Sendromu İle Başa Çıkmanın Yolları

  Tükenmişlik sendromu mücadele edebilme de iş hayatında beceriler önem kazanmaktadır. Bu ihtiyaç özellikle kurumsal firmalarda çalışanların pozitif ruh halinde olmalarını sağlamak için sorumluluk geliştirmesi ve verilen eğitimler ile insan ilişkilerinde farklı olma yoluna gitmeleri sağlanmaktadır.
  İnsan ilişkilerinde fark oluşturan bir geribildirim yöntemi uygulamak için de belli başlı bazı pratik bilgiler öğrenmek gerekmektedir. Plaza ortamlarında gelişen çalışmalarda başarıların arkasında genellikle iş yaşamında kişinin kendini geliştirmesi için alınmış eğitimler mevcuttur.
  Kurumsal şirketlerin iş yerlerinde gereken ölçme ve değerlendirme işlemlerini yürütebilmeleri için psikologlarla iş yürütmeleri, olağan ruhsal durum ölçümü ve motive edici eğitim günleri organize etmeleri çalışan kişilerin ruh sağlığını olumlu etkileyeceği gibi, iş verimliliğini yüksek oranda arttıracaktır.
  Ayrıca, bu sendromda ofis içinde çözüm odaklı bilgilendirmeler organize etmek gerekir. Bu bilgilendirmeler her alandan çeşitli ve çözüm odaklı olmalıdır.
  Bu bilgilendirici programlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Etkili iletişim
  • Vücut dili eğitimi
  • Yüz ifadesinin doğru kullanılması
  • Konuşabilme becerisi
  • Kimseyi incitmeden hayır kelimesini kullanma öğretisi
  • Organizasyonları yönetebilme kabiliyeti
  • Rahatlamak
  • Sağlıklı duygu durum kontrolü
  • İyi bir kıyafet seçmek
  • Plan yapma becerisi geliştirmek
  • Çözüm odaklı olmak
  • Empati geliştirmek

  Bu tarz beceriler geliştiren eğitim programlarının ofis ortamlarında organize edilmesi faydalı olacaktır. Verilecek olan bilgilendirici seminerler ve uygulanan genel psikolojik incelemeler sonrasında çalışılan yerde huzurlu kişiler stres ile mücadele edebilir ve tükenmişlik sendromuna yakalanma seviyeleri giderek aza inecektir.

  Halsizlik, fiziksel ve ruhsal olarak bitmiş hissine kapılmak olarak adlandırılır. Bu semptomların fiziksel belirtileri başta ağrı, karında ağrı, yemede ya da uykuda düzensizlik gözlemlenebilir. Tükenmişlik sendromu olan kişiler bunalmış hissedebilirler.
  • Gün içinde çalışma sıklığını azaltmak, ve mola verip kendine alan açmak • Sevilen işlerle ilgilenmek • Bedende stres oranını aza indirmek için düzenli bir şekilde spor yapmak • Düzenli olarak uyumak
  Çok ender görülen halk deyimiyle yürüyen ceset sendromu olarak adlandırılan, cotard sendromunda bedenen nihilistik (yokluk, hiçlik) durumu, kendi ve dünyanın varlığını kabul edememe, sanrılar, ölüymüş gibi kabul görmek için intihar düşünce eğilimleri görülür.
  Alıngan ruh hali, motivasyon düşüklüğü stres, uyku sorunları, fiziksel ağrılar, orta seviyeli çöküntü yaşandığının belirtileri olarak gözlemlenir. Tatile çıkmak, spor yapmak, yeterli uyku düzeni bu durumun atlatılmasına katkı sağlayabilir.
  Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022
  Yayınlama Tarihi: 20 Haziran 2022

  Kategori: Genel Sağlık

  Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
  Sizi Arayalım


  Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217
  ,