Bilgi Güvenliği

NPİSTANBUL Hastanesi teşhis ve tedavi hizmetlerinde; yasam mevzuat şartlarının karşılanmasından, hizmet sunumunda hasta ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur. Bu amaçla kurum;

Güvenlik taahhütlerimiz:

  • Hasta ve hak sahiplerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını,
  • Teşhis tedavi sonuçlarının uygun şartlarda muhafaza edilmesini ve iletilmesini,
  • Yeterlilik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
  • Sağlık hizmeti sunarken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını,
  • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini,
  • Söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği

Verileri yetkisiz erişime, yetkisiz şekilde değiştirilmelerine, açıklamalarına  veya imha edilmelerine karşı korumak için uygun önlemleri alınır. Bu önlemler, verilerin toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamaların ve güvenlik önlemlerinin dahili olarak gözden geçirilmesini ve kişisel verilerin depolandığı sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak için gerekli fiziksel güvenlik önlemlerini içerir. Kişisel bilgilere erişim, hizmetin işletilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yetkili hastane çalışanları, yüklenicileri ve aracılarıyla sınırlı tutulur. Bu bireyler, gizliliği koruma yükümlülükleri altında çalışırlar ve bu yükümlülüklere uymamaları durumunda, adli ve idari disiplin işlemine maruz kalabilirler. 

 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217