Beier Cümle Tamamlama - Yetişkin

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir.

Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik ve psikolojik çalışmalarda uzman psikologlar, psikolojik danışmanlar ve uzman pedagoglar tarafından da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.

Beier Cümle Tamamlama Testi’nin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir.

A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır. Uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektir. Bireye uygulanabileceği gibi gruba da uygulanabilir. A Formu öğrenciye verilerek, açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlamaları istenir.

B Formu ise 17 yaş ve daha üstü danışana verilerek, açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlamaları istenir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217