Beier Cümle Tamamlama

Yansıtma tekniklerinden olan bu test, geniş kullanım alanına sahiptir.

Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik ve psikolojik çalışmalarda uzman psikologlar, psikolojik danışmanlar ve uzman pedagoglar tarafından da kullanılmaktadır. Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkınıtılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Bireyin iç dünyasına ait bilgiler edinmek istendiği zaman kullanılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi’nin dayandığı temel varsayım, diğer yansıtma tekniklerininki gibidir. Birey, bu test aracılığıyla, bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır. Testin A ve B formu vardır. A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir.

A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır. Uygulanması özel bir uzmanlık gerektirmektir. Bireye uygulanabileceği gibi gruba da uygulanabilir. A Formu öğrenciye verilerek, açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlamaları istenir.

B Formu ise 17 yaş ve daha üstü danışana verilerek, açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlamaları istenir. Bu cümlelerin analizi de pozitif, negatif ve nötr şeklinde belirlenerek yapılır.

Pozitif; olumlu duygusal ifadelerken, Negatif; olumsuz duygusal ifadeler, Nötr de; belirsiz duygusal ifadelerdir. Danışanın yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını incelemek için danışmanlık merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır. 

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217