Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği (Y–BOCS)

OKB belirtilerinin şiddetini değerlendirmek üzere geliştirilmiş ve uzman bir değerlendirmeci tarafından puanlanan bir ölçektir. Toplam 19 maddeden oluşan bu ölçekte, ilk 10 maddenin puanları değerlendirilmeye alınmakta; 1-5. maddelerin toplamı obsesyon, 6-10. Maddelerin toplamı kompulsiyon, 1-10. Maddelerin toplamı obsesyon-kompulsiyon puanlarını vermektedir.

Yale Brown Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği ( Y-BOCS) Goodman ve ark. (1989) tarafından geliştirilmiştir. 1989’dan beri birçok çalışmada yayın olarak kullanılmakta olan bu ölçek, DSM-IV saha çalışmalarında da kullanılmıştır. Y-BOCS, obsesif kompulsif semptomların şiddetini ölçmek, klinik seyri ve tedavinin sonuçlarını değerlendirme duyarlılığı ile diğer ölçeklere üstünlük sağlamaktadır. Y-BOCS. da obsesyonlar ve kompulsiyonlara yönelik sınıflandırma başlıkları altında her biri değişen sayıda olmak üzere toplam 74 soruluk bir semptom kontrol listesi vardır. Bu semptom kontrol listesi, ayrıntılı semptom tarama ve bunların şiddetini değerlendirme imkanı sağlar. Ölçeğin değerlendirilmesi klinisyen tarafından yapılır. Semptom şiddetleri değerlendirilirken semptom tipi, sayısı ya da içeriği dikkate alınmaz. Her bir semptomun hastanın ne derecede zamanını aldığına, normal yaşamını etkilediğine, öznel rahatsızlığa neden olduğuna, bunlara hastanın ne oranda aktif direnç gösterdiğine ve ne kadar kontrol edebildiğine göre; 0-4 arasında değişen puanlar alır. Daha sonra klinisyen tarafından genel obsesyon puanı (GOP), genel kompulsiyon puanı (GKP) ve toplam puan (GTOP) hesaplanır. Y-BOCS ölçeğine göre hastaların GOP ve GKP için alabilecekleri en yüksek puan 20.dir. GTOP, GOP VE GKP’nin toplamıdır ve hastaların alabildiği en yüksek puan 40. tır. Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Karamustafalıoğlu O. ve arkadaşları (1993) tarafından yapılmıştır.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217