Uluslararası Hasta Hizmetleri

NPİSTANBUL Hastanesi olarak psikiyatri, nöroloji, psikoloji, bağımlılık, genel cerrahi, beyin sinir ve omurilik cerrahisi, ortopedi, KBB gibi branşlar başta olmak üzere genel hastane olarak hizmet vermekteyiz.

Sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International) tarafından denetlenerek %99’un üzerinde uygunluk skoru elde eden bir hastaneyiz.

Hastalar gelmeden önce tıbbi raporlarının incelenerek tıbbi ikinci görüş ile tahmini tedavi planı ve ücret bilgisi verilmektedir:

  • Vize işlemleri için davetiye mektubu düzenlenmesi,
  • Havalimanı-otel-hastane arası transferler ve konaklama organizasyonu,
  • Anadilde tercümanlık hizmetleri,
  • Uluslararası sigorta şirketlerine yönelik evrakların düzenlenerek ilgili şirketlerle iletişimin ve provizyon alınmasının sağlanması,
  • Taburculuk esnasında epikriz, tetkik sonuçları ve uçabilir raporunun İngilizce olarak düzenlenerek hastaya teslim edilmesi,
  • İhtiyaç halinde Hava Ambulansı organizasyonu,
  • Dini İhtiyaçların karşılanması,

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

NPİSTANBUL Hastanesi olarak Avrupa ve Ortadoğu’ya yönelik işbirlikleri yürütüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık sektörüne sağladığı olanaklar ile  pek çok ülkeyi ziyaret ediyor buradaki fuarlara ve farklı organizasyonlarda yer alıyoruz Yurt dışındaki sağlık kurumları ile iş birliği çalışmaları yürütüyoruz. Buna ilaveten, Üsküdar Üniversitesi ile olan iş birliğimiz kapsamında da afiliye hastane olarak uluslararası anlaşmalarımızı daha da artırmayı hedefliyoruz.

Uluslararası sağlık hizmeti yönetmeliğine uygunluk

Temmuz 2017’de uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yayınlanan bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

Kurumumuz bu yönetmelik gereği Bakanlık tarafından denetlenerek, sağlık turizm faaliyetlerinde bulunabilmeye yetkili kuruluşlar arasında yer almaya hak kazanmıştır. Bu denetim esnasında Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi’nden en az 85 puan almak için; uluslararası hastalarla iletişim ve bilgi aktarımına uygun altyapı ve otomasyon sistemi ile uygun dillerde web sitesine sahip olmak, hizmet verilecek hasta gruplarına uygun yabancı dil yeterliliğine sahip personel istihdamı, yabancı dillerde düzenlenmiş hasta onam formları ve dokümanlarının hazırlanması gibi çok sayıda kritere uygunluk gerekmektedir.

Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217