Sağlık Rehberi Sağlık Rehberi

Spina Bifida

Spina bifida, doğuştan gelen bir durumdur ve embriyonik gelişim sırasında omurilik ve sinir tüpünün tam olarak kapanmaması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, omuriliği ve sinirleri etkileyebilir, çeşitli belirtilere neden olabilir. Hamilelik öncesi vitamin alımı, gebelik takibi ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri spina bifida riskini azaltabilir. Ayrıca, bireylere ve ailelere eğitim ve destek sunmak önemlidir.

Tedavi, cerrahi müdahale, fiziksel terapi ve diğer medikal yöntemleri içerebilir. Erken tanı ve tedavi, bireyin yaşam kalitesini artırabilir. Sağlıklı bir gebelik süreci ve uygun medikal müdahale, bireylerin yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebilir.

Spina Bifida Nedir?

Spina bifida, embriyonik gelişim sırasında omurilik ve sinir tüpünün kapanmaması sonucu doğuştan gelen bir durumdur. Genetik ve çevresel faktörler etkileşerek bu duruma yatkınlık oluşturabilir. Bu durum genellikle hamileliğin ilk aylarında gelişir ve ailede öyküsü bulunanlar, hamilelik öncesi folik asit eksikliği yaşayanlar ile bazı genetik faktörlere sahip olanlarda daha sık görülür. 

Spina bifida, doğum öncesi dönemde teşhis edilse de etkileri yaşa bağlı olarak değişir. Tedavi ve yönetim genellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde uygulanır, ancak yaşam boyu devam edebilir. İlerleyen yaşlarda omurilik ve sinir sistemi komplikasyonlarına bağlı olarak belirtiler etkili olabilir.

Spina Bifida Neden Olur?

Spina bifidanın oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi büyük bir rol oynar. Bu kompleks durum, embriyonik gelişim sırasında omurilik ve sinir tüpünün tam olarak kapanmaması sonucu ortaya çıkar. Folate (folik asit) eksikliği, hamilelik sırasında kullanılan bazı ilaçlar, genetik predispozisyon ve çeşitli çevresel etkenler spina bifida riskini artırabilir.

Özellikle hamilelik öncesi dönemde yeterli folik asit alımı, spina bifida ve diğer nöral tüp defektlerinin olasılığını azaltabilir. Aynı zamanda, genetik faktörlerin ve çevresel etkenlerin birleşimi spina bifidanın ortaya çıkmasında etkili olabilir. Bu nedenle, spina bifidanın nedenleri karmaşık bir kombinasyondur ve bireyden bireye farklılık gösterebilir.

Spina Bifida Çeşitleri Nelerdir?

Spina bifida, genel olarak Spina Bifida Occulta ve Spina Bifida Aperta olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Spina Bifida Occulta, en hafif form olup genellikle belirti vermez veya minimal semptomlarla kendini gösterir. Dışarıdan görülemeyen bir kapanma hatası içerir ve omurilik ile sinirleri genellikle etkilemez. Spina Bifida Aperta ise daha ciddi bir formdur ve iki alt tip içerir. 

Meningomyelosel, omuriliği, zarları ve bazen sinirleri bel bölgesinde dışarı çıkararak ciddi nörolojik sorunlara neden olabilir. Myelosel ise daha nadir görülen bir durumdur ve omurilik, zarlar ve sinirler açık bir kese içinde dışarıda bulunabilir, genellikle daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Her bir spina bifida çeşidi farklı belirtilerle ilişkilidir ve tedavi yöntemleri spesifik duruma göre değişebilir. Tanı ve tedavi süreçleri bireyden bireye farklılık gösterir.

Spina Bifida Belirtileri Nelerdir?

Spina bifida belirtileri, tipine ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Özellikle doğuştan gelen bir durum olan spina bifidanın belirtileri şunları içerebilir:

Duyusal veya Motor Fonksiyon Kaybı: Omurilikteki açıklık nedeniyle, bireyde duyusal kayıplar veya motor fonksiyon kayıpları görülebilir.

İdrar ve Dışkı Kontrolünde Sorunlar: Spina bifida, idrar ve dışkı kontrolünü etkileyebilir, bu da inkontinans problemlerine neden olabilir.

Omurga Bölgesinde Görünür Yarıklık: Spina bifidanın belirgin fiziksel belirtisi, omurilikteki açıklığın neden olduğu omurga bölgesinde görünür bir yarıktır.

Belirtiler, spina bifidanın tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve her bireyde farklılık gösterebilir. Tedavi ve yönetim, belirtilerin şiddetine ve spina bifida tipine bağlı olarak bireyselleştirilir. Erken tanı, belirtilerin etkilerini en aza indirmek ve uygun tedavi stratejilerini belirlemek açısından önemlidir.

Spina Bifida Tanısı Nasıl Konulur?

Spina bifida tanısı genellikle doğum öncesi veya doğum sonrası dönemde klinik değerlendirmeler ve görüntüleme testleri kullanılarak konulur. Hamilelik sırasında yapılan ultrasonografi, bebeğin omurga bölgesini detaylı bir şekilde inceleyerek nöral tüp defektlerini belirlemede önemli bir araçtır. 

Amniyosentez, genetik materyali inceleyerek spina bifida veya diğer genetik bozuklukları değerlendirmek için kullanılır. Anne kanındaki belirli protein ve enzim seviyeleri, spina bifida riskini değerlendirmede yardımcı olabilir. Fetal Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), bebeğin omurga bölgesini daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilecek bir diğer görüntüleme testidir. 

Doğum öncesi tanı, spina bifidanın şiddetini belirleme ve uygun tedavi stratejilerini planlama açısından önemlidir. Tanı konulduktan sonra, bir ekip yaklaşımıyla uzmanlar, aile ve hasta birlikte tedavi ve yönetim planını oluştururlar.

Spina Bifida Tedavisi Nasıl Yapılır?

Spina bifida tedavisi, bireyin durumunun şiddeti, türü ve belirtileri göz önüne alınarak kişiselleştirilir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale, rehabilitasyon, ilaç tedavisi ve multidisipliner bir yaklaşımı içerir.

Cerrahi Müdahale: Spina bifida tedavisinde sıklıkla cerrahi müdahale uygulanır. Bu cerrahi operasyonlar, omuriliği kapatma, sinirleri düzeltme ve omurga bölgesindeki diğer kusurları düzeltmeyi amaçlar.

Rehabilitasyon: Fizik tedavi, iş terapisi ve konuşma terapisi gibi rehabilitasyon yöntemleri, bireyin motor becerilerini, günlük yaşam aktivitelerini ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır.

İlaç Tedavisi: Spina bifidanın belirtilerini yönetmek veya komplikasyonları tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir. İdrar kontrolü, sinir ağrısı ve diğer semptomları kontrol etmek için çeşitli ilaçlar reçete edilebilir.

Multidisipliner Yaklaşım: Spina bifida tedavisinde multidisipliner bir ekip yaklaşımı önemlidir. Bu ekip, genellikle nörologlar, cerrahlar, fizik terapistler, iş terapistleri, sosyal hizmet uzmanları ve diğer uzmanları içerir. Aile ve hasta, tedavi planının bir parçası olarak bu ekibe katılır.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024
Yayınlama Tarihi: 16 Ocak 2024

Kategori: Genel Sağlık

Sayfa içeriğinde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlgili sayfada tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren öğeler yer almamaktadır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Sizi Arayalım


Google Play Download_on_the_App_Store_Badge_TR_blk_100217